Microsoft Azure Marketplace — zasady udziału

Ostatnia aktualizacja: luty 2016 r.

Niniejsze zasady dotyczą wszystkich wydawców i ofert w portalu Microsoft Azure Marketplace.  Zasady przedstawione w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie postanowień zawartych w Umowie wydawcy portalu Microsoft Azure Marketplace.  Aby zachować prawo do udziału w portalu Azure Marketplace, wydawcy muszą stale przestrzegać zasad opisanych i/lub wymienionych w niniejszym dokumencie.  Jeśli w dowolnym momencie wydawca nie dotrzyma jakichkolwiek postanowień, firma Microsoft może usunąć jego ofertę z portalu Azure Marketplace.  Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania niniejszego dokumentu.

SEKCJA 1 Kryteria podstawowe.
 1. Oprogramowanie i usługi oferowane w portalu Azure Marketplace muszą spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:
  • Działanie na platformie Microsoft Azure: główna funkcja oprogramowania lub usługi musi działać na platformie Microsoft Azure.
  • Możliwość wdrożenia na platformie Microsoft Azure: informacje dotyczące oferty muszą zawierać opis wdrożenia oprogramowania lub usługi na platformie Microsoft Azure.
  • Integracja z usługą platformy Microsoft Azure lub rozszerzenie usługi platformy Microsoft Azure: informacje dotyczące oferty muszą zawierać nazwę usługi platformy Azure, z którą można zintegrować oferowane oprogramowanie lub usługę bądź która jest przez nie rozszerzana, oraz opis współdziałania usługi platformy Azure z oferowanym produktem.
 2. Wydawca musi udostępnić ofertę co najmniej w jednym kraju, w którym można nabywać oprogramowanie i usługi w portalu Azure Marketplace. Obecnie portal Azure Marketplace obsługuje nabywców z siedzibą w następujących krajach:
  • Azja i Pacyfik
   • Afganistan, Australia, Bangladesz, Fidżi, Georgia, Hongkong SAR, Indie, Indonezja, Japonia, Kazachstan, Korea Południowa, Malezja, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajwan, Tadżykistan, Tajlandia, Tonga, Turkmenistan, Uzbekistan, Wietnam
  • Ameryka Środkowa i Południowa
   • Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Salwador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Urugwaj, Wenezuela
  • Ameryka Północna i Karaiby
   • Antigua i Barbuda, Kanada, Dominika, Dominikana, Haiti, Jamajka, Meksyk, St. Vincent i Grenadyny, Togo, Trynidad i Tobago, Stany Zjednoczone
  • Europa
   • Albania, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Monako, Czarnogóra, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Królestwo
  • Bliski Wschód i Afryka
   • Algieria, Angola, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kambodża, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Komory, Kongo (Demokratyczna Republika Konga), Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Egipt, Erytrea, Etiopia, Ghana, Gwinea, Irak, Izrael, Jordania, Kenia, Kuwejt, Laos, Liban, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Maroko, Mozambik, Niger, Nigeria, Oman, Katar, Rwanda, Arabia Saudyjska, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Republika Południowej Afryki, Tanzania, Timor Wschodni, Tunezja, Uganda, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zambia, Zimbabwe
 3. Wydawca musi pozostawać w dobrej sytuacji materialnej.
 4. Oferty publikowane w portalu Azure Marketplace muszą być ogólnie dostępne lub dostępne w ograniczonym stopniu, a wydawcy muszą mieć swoją bazę stałych klientów.
 5. Oferty w portalu Azure Marketplace nie mogą używać żadnego produktu ani składnika, który nie jest obsługiwany lub nie jest już dostępny komercyjnie. Oferty nie mogą także zależeć od takiego produktu ani składnika.
 6. Informacje dotyczące każdej oferty muszą zawierać szczegółową dokumentację techniczną (lub link do takiej dokumentacji) z opisem używania danej oferty na platformie Microsoft Azure.
 7. Wydawca musi poinformować o udostępnieniu oferty w portalu Azure Marketplace na swojej publicznej witrynie sieci Web, dołączając hiperlinki do stron z opisem oferty w witrynie http://azure.microsoft.com/marketplace/.
 8. Wydawca musi sklasyfikować każdą ofertę na podstawie jednej lub kilku taksonomii klasyfikacji udostępnionych przez firmę Microsoft z uwzględnieniem kategorii opisanych w sekcji 4 niniejszego dokumentu. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do dokonania ponownej klasyfikacji dowolnej oferty, jeśli klasyfikacja przeprowadzona przez wydawcę zostanie uznana za nieprawidłową.
 9. Jeśli dana oferta ma certyfikat platformy Microsoft Azure i nie jest przeznaczona do działania głównie na platformie Microsoft Azure, wydawca musi utworzyć płatną wersję oferty i udostępnić ją w portalu Azure Marketplace w ciągu 90 dni od daty opublikowania w portalu Azure Marketplace bezpłatnej lub opartej na modelu BYOL wersji oferty.
SEKCJA 2 Publikowanie ofert.
 1. Wydawca musi opublikować w portalu Azure Marketplace przynajmniej jedną ofertę w ciągu 60 dni od daty zawarcia Umowy wydawcy portalu Microsoft Azure Marketplace.
 2. Wydawca musi stosować się do wymagań technicznych portalu Azure Marketplace dotyczących dodawania, które zostały zdefiniowane w dokumencie Wskazówki dotyczące publikowania w portalu Marketplace i które mogą być dodatkowo określane w Portalu wydawców.
SEKCJA 3 Opisy ofert.
 1. Informacje podane przez wydawcę na stronach z opisem oferty muszą być szczegółowe, dokładne i zawsze aktualne. W zależności od oferowanego oprogramowania lub usługi należy podać następujące informacje:
  • Opis oferty
   • Minimalny opis oferty
    • Informacje o jednostce SKU
    • Opis korzyści
   • Zalecany opis oferty
    • Szczegółowe informacje o jednostce SKU
    • Szczegółowy opis korzyści
    • Funkcje: od 3 do 5 rzeczowych informacji o ofercie
    • Korzyści: od 3 do 5 efektów działania funkcji oferty
  • Model cen
   • Oferta musi być zgodna z modelami cen obsługiwanymi w portalu Azure Marketplace zgodnie z opisem zawartym w sekcji 5 tego dokumentu.
  • Link do strony zawierającej szczegóły na temat obsługi klienta
   • W ramach ofert publikowanych w portalu Azure Marketplace wydawca musi zapewnić uzasadnioną ekonomicznie obsługę klienta, oferowaną w ramach opłat za użytkowanie produktu bądź dostępną do nabycia osobno.
  • Zasoby dotyczące oferty
   • Zasoby obejmują między innymi demonstracyjne filmy wideo, zrzuty ekranu, oficjalne dokumenty, analizy przypadków, opinie oraz szczegółową dokumentację techniczną dotyczącą sposobu użycia oferty opublikowanej na platformie Microsoft Azure.
  • Zasady dotyczące zwrotów
  • Warunki użytkowania
  • Zasady ochrony prywatności
 2. Strony z opisami ofert nie mogą zawierać przekierowań do informacji o oprogramowaniu lub usługach, które nie są dostępne w portalu Azure Marketplace, ani oferować zakupu takich produktów. To ograniczenie nie dotyczy usług obsługi klienta, które są sprzedawane przez wydawców poza portalem Azure Marketplace.
 3. W portalu Azure Marketplace wydawca nie może reklamować ofert, które są dostępne na innych platformach w chmurze.
 4. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do przeglądania i edytowania treści stron z opisami ofert na potrzeby zapewniania jakości. W razie wprowadzenia zmian przez firmę Microsoft w treści stron z opisem oferty firma Microsoft poinformuje o tym wydawcę przed opublikowaniem jego oferty w portalu Azure Marketplace.
SEKCJA 4 Definicje na potrzeby klasyfikacji ofert.

Obraz maszyny wirtualnej

Wstępnie skonfigurowany obraz maszyny wirtualnej, który zawiera zainstalowany kompletny system operacyjny i co najmniej jedną aplikację. Oferty obrazów maszyn wirtualnych mogą zawierać jeden lub kilka obrazów maszyn wirtualnych (w ramach szablonu usługi Azure Resource Manager).

Obraz maszyny wirtualnej (dalej nazywany „obrazem”) udostępnia informacje niezbędne do tworzenia i wdrażania maszyn wirtualnych w usłudze Maszyny wirtualne Azure. Obraz obejmuje wirtualny dysk twardy systemu operacyjnego i (opcjonalnie) dyski twarde danych. Klienci mogą wdrożyć dowolną liczbę maszyn wirtualnych za pomocą jednego obrazu.

Rozszerzenie maszyny wirtualnej

Agenci maszyn wirtualnych, których można dodawać do nowych maszyn wirtualnych przy użyciu wielu opcji, na przykład za pomocą interfejsu API REST, witryny Azure Portal lub poleceń cmdlet programu PowerShell platformy Azure. Rozszerzenia maszyn wirtualnych można również instalować ręcznie na istniejących maszynach wirtualnych i konfigurować je na potrzeby maszyn wirtualnych opartych na systemach Windows Server i Linux.

Rozszerzenie maszyny wirtualnej” to mechanizm instalowania aplikacji lub pakietu aplikacji na maszynach wirtualnych platformy Azure. Rozszerzenie maszyny wirtualnej może dołączać aplikacje lub (po zainstalowaniu lub wykonaniu go na maszynie wirtualnej) pobierać i instalować aplikacje na maszynie wirtualnej z lokalizacji zewnętrznej. W celu uściślenia na potrzeby niniejszej Umowy każde oprogramowanie i wszystkie inne dane instalowane przez rozszerzenie maszyny wirtualnej (nawet w przypadku pobrania ich z lokalizacji zewnętrznej) są uznawane za element oferty. Użytkownik jest odpowiedzialny za każdy program obsługi rozszerzenia maszyny wirtualnej związany z ofertami dotyczącymi rozszerzeń maszyn wirtualnych i musi świadczyć klientom pomoc techniczną w tym zakresie.

Usługi

W pełni zarządzane usługi służące do tworzenia niestandardowych aplikacji lub zarządzania systemem i przeznaczone dla pracowników przetwarzających informacje, analityków biznesowych, deweloperów i specjalistów IT.  Portal Marketplace obsługuje trzy typy usług:

 

Usługi Application Services i Data Services udostępniają funkcje umożliwiające klientom szybkie tworzenie aplikacji w skali chmury na platformie Azure. 

 • Aby kupić usługi aplikacji, klienci muszą subskrybować platformę Azure. Zgodnie z postanowieniami Umowy wydawcy portalu Microsoft Azure Marketplace wydawca ma obowiązek gromadzenia danych dotyczących użycia usług aplikacji przez klientów i przekazywania tych informacji do firmy Microsoft. 
 • Klienci mogą nabywać usługi Data Services w ramach subskrypcji platformy Azure lub, jeśli platforma Azure nie jest subskrybowana, skorzystać z portalu Datamarket dostępnego pod adresem http://datamarket.azure.com/home/. Firma Microsoft monitoruje użycie usług Data Services przez klientów dla celów rozliczeniowych.

 

Oferty oprogramowania jako usługi są kompletne i przeważnie nie można ich rozszerzać.  Klienci nie mogą nabywać ofert oprogramowania jako usługi w ramach subskrypcji platformy Azure. Można to zrobić za pośrednictwem usługi Datamarket, korzystając z karty kredytowej.

Aplikacja sieci Web

Pakiet aplikacji, którego można użyć do zainstalowania i wdrożenia platform zarządzania albo zawartości witryny sieci Web typu „open source” lub chronionej prawem własności w usłudze Azure Websites. Aplikacje sieci Web muszą być zgodne z zasadami galerii aplikacji sieci Web firmy Microsoft.

W niniejszej Umowie „aplikacja sieci Web” to pakiet aplikacji, za pomocą którego klienci mogą instalować i wdrażać aplikacje typu open source lub własnościowe aplikacje witryn internetowych w usłudze Azure Websites.

Oferta katalogowa

Oferty, które nie są dostępne bezpośrednio dla klientów platformy Azure w portalu Marketplace, ale dla których udostępniono link, ikonę i opis oprogramowania/usługi prowadzący do witryny sieci Web wydawcy albo instrukcje dotyczące uzyskania oferty i używania jej na platformie Azure. „Oferta dostępna tylko w katalogu” to oferta, która nie jest dostępna dla klientów bezpośrednio w portalu Marketplace. W przypadku takiej oferty w witrynie Marketplace są wyświetlane link, ikona i/lub opis kierujące klientów do witryny użytkownika albo udostępniające instrukcje dotyczące uzyskiwania oferty na platformie Azure i korzystania z tej oferty. W celu uściślenia na potrzeby niniejszej Umowy każde oprogramowanie i wszystkie dane objęte ofertą dostępną tylko w katalogu są uznawane za element oferty.

Szablon ARM

Szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) może zawierać odwołania do kilku osobnych ofert (również innych wydawców), umożliwiając klientom platformy Azure wdrożenie ich w spójny, skoordynowany sposób.

Szablon usługi Azure Resource Manager (ARM)” to struktura danych, która dotyczy co najmniej jednej oferty i obejmuje metadane ofert, w tym powiązane informacje o ofertach. Szablony usługi Azure Resource Manager są używane przez usługę portalu Marketplace w celu wyświetlania ofert i umożliwienia klientom wdrażania określonych kategorii ofert. Wydawcy mogą publikować w portalu Marketplace szablony usługi Azure Resource Manager dotyczące wielu różnych ofert, w tym ofert opublikowanych przez innych wydawców.

Jeśli w portalu Azure Marketplace chcesz udostępnić aplikację lub usługę, która nie należy do żadnej z powyższych kategorii, przekaż swoją opinię na Forum portalu Azure Marketplace.

SEKCJA 5 Modele cen.

W poniższej tabeli opisano modele cen, które są obecnie obsługiwane w portalu Azure Marketplace. Oferta może zawierać różne jednostki SKU korzystające z różnych modeli cen.

Model cen Opis Dotyczy

Bezpłatna

Bezpłatna jednostka SKU. Klienci nie są obciążani opłatami za korzystanie z oferty w portalu Azure Marketplace. Cena za bezpłatne jednostki SKU nie może wzrosnąć powyżej zera.

 • Obrazy maszyn wirtualnych
 • Rozszerzenia maszyn wirtualnych
 • Usługi
 • Szablony ARM

Bezpłatna wersja próbna

(Wypróbuj teraz)

Jednostki SKU, które są bezpłatne przez ograniczony okres w ramach promocji. W trakcie okresu próbnego klienci nie są obciążani opłatami za korzystanie z oferty w portalu Azure Marketplace.  Po zakończeniu okresu próbnego automatycznie rozpocznie się naliczanie opłat w oparciu o standardowe stawki oferty. Obecnie w portalu Marketplace nie jest dostępna funkcja uniemożliwiająca klientom tworzenie wielu subskrypcji ofert w postaci bezpłatnych wersji próbnych. Wydawca, który chce ograniczyć liczbę tworzonych przez klientów subskrypcji ofert w postaci bezpłatnych wersji próbnych, musi zawrzeć stosowne zapisy w Warunkach użytkowania.

 • Obrazy maszyn wirtualnych
 • Usługi

BYOL

Jednostka SKU oparta na modelu przynoszenia własnej licencji (Bring-Your-Own-License, BYOL).  Klienci uzyskują uprawnienia do otwierania oferty lub korzystania z niej poza portalem Azure Marketplace i nie są obciążani opłatami za korzystanie z oferty w portalu Azure Marketplace.

 • Obrazy maszyn wirtualnych

Subskrypcja miesięczna

Klienci są obciążani comiesięczną, stałą opłatą za subskrypcję oferty. Okres miesięcznej subskrypcji rozpoczyna się w dniu jej zakupu przez klienta, a procedura naliczania opłaty nie uwzględnia faktu nieużywania usług ani anulowania subskrypcji przez klienta w połowie miesiąca.

 • Usługi

Oparty na użyciu

Klienci są obciążani opłatami za korzystanie z oferty. W przypadku obrazów maszyn wirtualnych obowiązuje godzinowa opłata za korzystanie z maszyn wirtualnych wdrożonych przy użyciu obrazów według stawki ustalonej przez wydawcę. Wysokość tej opłaty może być stała albo zależeć od rozmiaru maszyny wirtualnej. Niepełne godziny są rozliczane proporcjonalnie do liczby minut.

Firma Microsoft monitoruje użycie usług Data Services przez klientów w imieniu wydawcy, który określa maksymalną liczbę transakcji dozwolonych dla danego planu danych. Jeśli zostanie osiągnięta maksymalna liczba transakcji w danym cyklu rozliczeniowym, firma Microsoft zablokuje dostęp klienta do usługi do momentu rozpoczęcia następnego cyklu rozliczeniowego. 

W przypadku usług aplikacji wydawca musi zdefiniować jednostkę miary dla celów rozliczeniowych (może to być np. liczba transakcji lub liczba wysłanych wiadomości e-mail). W ramach jednego planu usług aplikacji można określić kilka mierników użycia. Wydawca musi monitorować użycie usług aplikacji przez poszczególnych klientów w ramach każdego miernika określonego w ofercie i co godzinę przekazywać te informacje do firmy Microsoft przy użyciu udostępnionych przez nią mechanizmów raportowania.  Klienci zostaną obciążeni opłatą na podstawie informacji przekazanych przez wydawcę dotyczących użycia usług aplikacji w danym okresie rozliczeniowym.

 • Usługi
 • Obrazy maszyn wirtualnych

Obecnie portal Marketplace nie udostępnia wydawcom możliwości zmiany opłat pobieranych od użytkowników za korzystanie z już opublikowanych ofert. Dopóki ta funkcjonalność nie zostanie wprowadzona w portalu Marketplace, wydawca, który chce zmienić opłaty powiązane z daną ofertą, musi usunąć ją z portalu Marketplace w sposób zgodny z zapisami zawartymi w niniejszym dokumencie oraz Umowie wydawcy portalu Microsoft Azure Marketplace, a następnie opublikować nową ofertę z aktualnymi opłatami za korzystanie z niej.

SEKCJA 6 Zawieszenie i usunięcie oferty.
 1. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty z portalu Azure Marketplace lub zawieszenia jej z dowolnego powodu. Powody usuwania ofert przez firmę Microsoft to m.in.:
  • Oferta nie została uaktywniona przez klientów przez co najmniej sześć miesięcy.
  • Klienci często rezygnują z płatnych jednostek SKU.
  • Klienci często wystawiają ofercie negatywne opinie.
  • Liczba wysyłanych zgłoszeń pomocy technicznej przez długi czas utrzymuje się na wysokim poziomie.
  • Wydawca nie dotrzymał postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, Wskazówkach dotyczących publikowania w portalu Marketplace albo Umowie wydawcy portalu Microsoft Azure Marketplace.
 2. Wydawca może usunąć ofertę po upływie 30 dni od daty wysłania stosownego powiadomienia. Po usunięciu oferty usługi wydawca musi kontynuować świadczenie tej usługi wszystkim klientom przez 90 dni lub do momentu wygaśnięcia subskrypcji usługi zakupionej przez danego klienta (obowiązuje dłuższy z tych terminów). Usunięcie oferty innego typu ma wpływ na jej dostępność tylko dla potencjalnych klientów. Bieżący klienci będą nadal mogli korzystać z oferty w takim samym zakresie. Powiadomienia o usunięciu należy wysyłać na następujący alias e-mail: azmarketplacelegal@microsoft.com. Po upływie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o usunięciu oferty firma Microsoft usunie ofertę z portalu Marketplace, uniemożliwiając zakup nowych subskrypcji, i powiadomi o tym bieżących klientów.
SEKCJA 7 Warunki płatności.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie wydawcy portalu Microsoft Azure Marketplace wydawca otrzyma odpowiednią kwotę przychodu netto w ciągu 45 dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego lub kwartału częściowego według następującego harmonogramu:

Kwartał Początek i koniec kwartału Termin wypłaty

Pierwszy

1 stycznia – 31 marca

15 maja

Drugi

1 kwietnia – 30 czerwca

15 sierpnia

Trzeci

1 lipca – 30 września

15 listopada

Czwarty

1 października – 31 grudnia

15 lutego

Na zasadzie ograniczonego wyjątku w przypadkach ofert obrazów maszyn wirtualnych używanych przez klientów w ramach subskrypcji Azure Direct firma Microsoft wypłaci wydawcy kwotę przychodu netto w ciągu 45 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego.

SEKCJA 8 Produkty firmy Microsoft.

Firma Microsoft zezwala wydawcom na dołączanie następujących produktów tej firmy do ofert obrazów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku B Umowy wydawcy portalu Microsoft Azure Marketplace:

 • Windows Server®
 • SQL Server®
 • Microsoft Dynamics NAV®
SEKCJA 9 Opodatkowanie.
 1. Kraje rozliczeń podatkowych.
  1. Zgodnie z definicją w Umowie wydawcy portalu Microsoft Azure Marketplace rozliczenia podatkowe są obsługiwane w przypadku następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Węgry, Zjednoczone Królestwo i Włochy.
  2. Irlandzcy klienci biznesowi z siedzibą w Irlandii zostaną obciążeni podatkiem irlandzkim. Klienci z terenu Unii Europejskiej mający siedzibę poza Irlandią zostaną obciążeni podatkiem irlandzkim tylko w przypadku niepodania poprawnego numeru VAT UE.  W przypadku podania poprawnego numeru VAT UE firma Microsoft zastosuje stawkę 0% (procedurę odwrotnego obciążenia podatkiem).
  3. Wszyscy klienci z siedzibą w Szwajcarii lub Liechtensteinie zostaną obciążeni szwajcarskim podatkiem VAT.
 2. Kraje rozliczeń podatkowych niezależnych dostawców oprogramowania.
  1. Kraje rozliczeń podatkowych niezależnych dostawców oprogramowania obejmują wszystkie kraje nabywców, które nie należą do grupy krajów rozliczeń podatkowych.
  2. Na wydawcy, który chce udostępnić swoją ofertę w kraju rozliczeń podatkowych niezależnych dostawców oprogramowania, spoczywa wyłączny obowiązek określenia ewentualnych zobowiązań podatkowych w takim kraju. Wydawca przyjmuje do wiadomości, że firma Microsoft może nie dysponować obecnie możliwościami udostępnienia szczegółów transakcji wymaganych do wydawania faktur klientom.