Microsoft Azure Marketplace — zasady udziału

Ostatnia aktualizacja: maj 2017

Niniejsze zasady dotyczą wszystkich wydawców i ofert w portalu Microsoft Azure Marketplace. Zasady przedstawione w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie postanowień zawartych w Umowie wydawcy portalu Microsoft Marketplace. Aby zachować prawo do udziału w portalu Azure Marketplace, wydawcy muszą stale przestrzegać zasad opisanych i/lub wymienionych w niniejszym dokumencie. Jeśli w dowolnym momencie wydawca nie dotrzyma jakichkolwiek postanowień, firma Microsoft może usunąć jego ofertę z portalu Azure Marketplace. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania niniejszego dokumentu.

SEKCJA 1 Kryteria podstawowe.

 1. Oprogramowanie i usługi oferowane w portalu Azure Marketplace muszą spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:
  • Działanie na platformie Microsoft Azure: główna funkcja oprogramowania lub usługi musi działać na platformie Microsoft Azure.
  • Możliwość wdrożenia na platformie Microsoft Azure: informacje dotyczące oferty muszą zawierać opis wdrożenia oprogramowania lub usługi na platformie Microsoft Azure.
  • Integracja z usługą platformy Microsoft Azure lub rozszerzenie usługi platformy Microsoft Azure: informacje dotyczące oferty muszą zawierać nazwę usługi platformy Azure, z którą można zintegrować oferowane oprogramowanie lub usługę bądź która jest przez nie rozszerzana, oraz opis współdziałania usługi platformy Azure z oferowanym produktem.
 2. Siedziba wydawcy musi znajdować się w kraju obsługiwanym przez portal Azure Marketplace. Obecnie portal Azure Marketplace obsługuje sprzedawców z siedzibą w następujących krajach:
  • Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Antigua i Barbuda, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Białoruś, Belgia, Benin, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Bułgaria, Burkina Faso, Burundi, Kambodża, Kamerun, Kanada, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Chile, Kolumbia, Komory, Kongo (Demokratyczna Republika Konga), Kongo, Kostaryka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Dominika, Dominikana, Ekwador, Egipt, Salwador, Erytrea, Estonia, Etiopia, Fidżi, Finlandia, Francja, Georgia, Niemcy, Ghana, Grecja, Gwatemala, Gwinea, Haiti, Honduras, Hongkong SAR, Węgry, Islandia, Indie, Indonezja, Irak, Irlandia, Izrael, Włochy, Jamajka, Japonia, Jordania, Kazachstan, Kenia, Korea Południowa, Kuwejt, Laos, Łotwa, Liban, Liberia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritius, Meksyk, Monako, Mongolia, Czarnogóra, Maroko, Mozambik, Nepal, Holandia, Nowa Zelandia, Nikaragua, Niger, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Panama, Paragwaj, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Katar, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapur, Słowacja, Słowenia, Somalia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, Szwajcaria, Tadżykistan, Tanzania, Tajlandia, Timor Wschodni, Togo, Tonga, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Urugwaj, Uzbekistan, Wenezuela, Wietnam, Zambia, Zimbabwe.
 3. Wydawca musi udostępnić ofertę co najmniej w jednym kraju, w którym można nabywać oprogramowanie i usługi w portalu Azure Marketplace. Obecnie portal Azure Marketplace obsługuje nabywców z siedzibą w następujących krajach:
  • Algieria, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominikana, Egipt, Ekwador, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Indonezja, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Katar, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Kuwejt, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malezja, Malta, Maroko, Meksyk, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Panama, Paragwaj, Peru, Polska, Portoryko, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Salwador, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
 4. Wydawca musi pozostawać w dobrej sytuacji materialnej.
 5. Oferty publikowane w portalu Azure Marketplace muszą być ogólnie dostępne lub dostępne w ograniczonym stopniu, a wydawcy muszą mieć swoją bazę stałych klientów.
 6. Oferty w portalu Azure Marketplace nie mogą używać żadnego produktu ani składnika, który nie jest obsługiwany lub nie jest już dostępny komercyjnie. Oferty nie mogą także zależeć od takiego produktu ani składnika.
 7. Informacje dotyczące każdej oferty muszą zawierać szczegółową dokumentację techniczną (lub link do takiej dokumentacji) z opisem używania danej oferty na platformie Microsoft Azure.
 8. Wydawca musi poinformować o udostępnieniu oferty w witrynie Azure Marketplace na swojej publicznej witrynie internetowej, dołączając hiperlinki do stron z opisem oferty w witrynie https://azuremarketplace.microsoft.com/pl-pl/marketplace/.
 9. Wydawca musi sklasyfikować każdą ofertę na podstawie jednej lub kilku taksonomii klasyfikacji udostępnionych przez firmę Microsoft z uwzględnieniem kategorii opisanych w sekcji 4 niniejszego dokumentu. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do dokonania ponownej klasyfikacji dowolnej oferty, jeśli klasyfikacja przeprowadzona przez wydawcę zostanie uznana za nieprawidłową.
 10. Jeśli dana oferta ma certyfikat platformy Microsoft Azure i nie jest przeznaczona do działania głównie na platformie Microsoft Azure, wydawca musi utworzyć płatną wersję oferty i udostępnić ją w portalu Azure Marketplace w ciągu 90 dni od daty opublikowania w portalu Azure Marketplace bezpłatnej lub opartej na modelu BYOL wersji oferty.

SEKCJA 2 Publikowanie ofert.

 1. Wydawca musi opublikować w witrynie Azure Marketplace przynajmniej jedną ofertę w ciągu 60 dni od daty zawarcia Umowy wydawcy portalu Microsoft Marketplace.
 2. Wydawca musi stosować się do wymagań technicznych witryny Azure Marketplace dotyczących dodawania, które zostały zdefiniowane w dokumencie Wskazówki dotyczące publikowania w portalu Marketplace i które mogą być dodatkowo określane w Portalu wydawców.

SEKCJA 3 Opisy ofert.

 1. Informacje podane przez wydawcę na stronach z opisem oferty muszą być szczegółowe, dokładne i zawsze aktualne. W zależności od oferowanego oprogramowania lub usługi należy podać następujące informacje:
  • Opis oferty
   • Minimalny opis oferty
    • Informacje o jednostce SKU
    • Opis korzyści
   • Zalecany opis oferty
    • Szczegółowe informacje o jednostce SKU
    • Szczegółowy opis korzyści
    • Funkcje: od 3 do 5 rzeczowych informacji o ofercie
    • Korzyści: od 3 do 5 efektów działania funkcji oferty
  • Model cen
   • Oferta musi być zgodna z modelami cen obsługiwanymi w portalu Azure Marketplace zgodnie z opisem zawartym w sekcji 5 tego dokumentu.
  • Link do strony zawierającej szczegóły na temat obsługi klienta
   • W ramach ofert publikowanych w portalu Azure Marketplace wydawca musi zapewnić uzasadnioną ekonomicznie obsługę klienta, oferowaną w ramach opłat za użytkowanie produktu bądź dostępną do nabycia osobno.
  • Zasoby dotyczące oferty
   • Zasoby obejmują między innymi demonstracyjne filmy wideo, zrzuty ekranu, oficjalne dokumenty, analizy przypadków, opinie oraz szczegółową dokumentację techniczną dotyczącą sposobu użycia oferty opublikowanej na platformie Microsoft Azure.
  • Zasady dotyczące zwrotów
  • Warunki użytkowania
  • Zasady ochrony prywatności
 2. Strony z opisami ofert nie mogą zawierać przekierowań do informacji o oprogramowaniu lub usługach, które nie są dostępne w portalu Azure Marketplace, ani oferować zakupu takich produktów. To ograniczenie nie dotyczy usług obsługi klienta, które są sprzedawane przez wydawców poza portalem Azure Marketplace.
 3. W portalu Azure Marketplace wydawca nie może reklamować ofert, które są dostępne na innych platformach w chmurze.
 4. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do przeglądania i edytowania treści stron z opisami ofert na potrzeby zapewniania jakości. W razie wprowadzenia zmian przez firmę Microsoft w treści stron z opisem oferty firma Microsoft poinformuje o tym wydawcę przed opublikowaniem jego oferty w portalu Azure Marketplace.

SEKCJA 4 Definicje na potrzeby klasyfikacji ofert.

Obraz maszyny wirtualnej

Wstępnie skonfigurowany obraz maszyny wirtualnej, który zawiera zainstalowany kompletny system operacyjny i co najmniej jedną aplikację. Oferty obrazów maszyn wirtualnych mogą zawierać jeden lub kilka obrazów maszyn wirtualnych (w ramach szablonu usługi Azure Resource Manager).

Obraz maszyny wirtualnej (dalej nazywany „obrazem”) udostępnia informacje niezbędne do tworzenia i wdrażania maszyn wirtualnych w usłudze Azure Virtual Machines. Obraz obejmuje wirtualny dysk twardy systemu operacyjnego i (opcjonalnie) dyski twarde danych. Klienci mogą wdrożyć dowolną liczbę maszyn wirtualnych za pomocą jednego obrazu.

Rozszerzenie maszyny wirtualnej

Agenci maszyn wirtualnych, których można dodawać do nowych maszyn wirtualnych przy użyciu wielu opcji, na przykład za pomocą interfejsu API REST, witryny Azure Portal lub poleceń cmdlet programu PowerShell platformy Azure. Rozszerzenia maszyn wirtualnych można również instalować ręcznie na istniejących maszynach wirtualnych i konfigurować je na potrzeby maszyn wirtualnych opartych na systemach Windows Server i Linux.

Rozszerzenie maszyny wirtualnej” to mechanizm instalowania aplikacji lub pakietu aplikacji na maszynach wirtualnych platformy Azure. Rozszerzenie maszyny wirtualnej może dołączać aplikacje lub (po zainstalowaniu lub wykonaniu go na maszynie wirtualnej) pobierać i instalować aplikacje na maszynie wirtualnej z lokalizacji zewnętrznej. W celu uściślenia na potrzeby niniejszej Umowy każde oprogramowanie i wszystkie inne dane instalowane przez rozszerzenie maszyny wirtualnej (nawet w przypadku pobrania ich z lokalizacji zewnętrznej) są uznawane za element oferty. Użytkownik jest odpowiedzialny za każdy program obsługi rozszerzenia maszyny wirtualnej związany z ofertami dotyczącymi rozszerzeń maszyn wirtualnych i musi świadczyć klientom pomoc techniczną w tym zakresie.

Usługi

W pełni zarządzane usługi służące do tworzenia niestandardowych aplikacji lub zarządzania systemem i przeznaczone dla pracowników przetwarzających informacje, analityków biznesowych, deweloperów i specjalistów IT. Portal Marketplace obsługuje trzy typy usług:

Usługi aplikacji udostępniają funkcje umożliwiające klientom szybkie tworzenie aplikacji w skali chmury na platformie Azure.

 • Aby kupić usługi aplikacji, klienci muszą subskrybować platformę Azure. Zgodnie z postanowieniami Umowy wydawcy portalu Microsoft Marketplace wydawca ma obowiązek gromadzenia danych dotyczących użycia usług aplikacji przez klientów i przekazywania tych informacji do firmy Microsoft.

Aplikacja sieci Web

Pakiet aplikacji, którego można użyć do zainstalowania i wdrożenia platform zarządzania albo zawartości witryny sieci Web typu „open source” lub chronionej prawem własności w usłudze Azure Websites. Aplikacje sieci Web muszą być zgodne z zasadami galerii aplikacji sieci Web firmy Microsoft.

W niniejszej Umowie „aplikacja sieci Web” to pakiet aplikacji, za pomocą którego klienci mogą instalować i wdrażać aplikacje typu open source lub własnościowe aplikacje witryn internetowych w usłudze Azure Websites.

Oferta katalogowa

Oferty, które nie są dostępne bezpośrednio dla klientów platformy Azure w portalu Marketplace, ale dla których udostępniono link, ikonę i opis oprogramowania/usługi prowadzący do witryny sieci Web wydawcy albo instrukcje dotyczące uzyskania oferty i używania jej na platformie Azure. „Oferta dostępna tylko w katalogu” to oferta, która nie jest dostępna dla klientów bezpośrednio w portalu Marketplace. W przypadku takiej oferty w witrynie Marketplace są wyświetlane link, ikona i/lub opis kierujące klientów do witryny użytkownika albo udostępniające instrukcje dotyczące uzyskiwania oferty na platformie Azure i korzystania z tej oferty. W celu uściślenia na potrzeby niniejszej Umowy każde oprogramowanie i wszystkie dane objęte ofertą dostępną tylko w katalogu są uznawane za element oferty.

Szablon ARM

Szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) może zawierać odwołania do kilku osobnych ofert (również innych wydawców), umożliwiając klientom platformy Azure wdrożenie ich w spójny, skoordynowany sposób.

Szablon usługi Azure Resource Manager (ARM)” to struktura danych, która dotyczy co najmniej jednej oferty i obejmuje metadane ofert, w tym powiązane informacje o ofertach. Szablony usługi Azure Resource Manager są używane przez usługę portalu Marketplace w celu wyświetlania ofert i umożliwienia klientom wdrażania określonych kategorii ofert. Wydawcy mogą publikować w portalu Marketplace szablony usługi Azure Resource Manager dotyczące wielu różnych ofert, w tym ofert opublikowanych przez innych wydawców.

Jeśli w portalu Azure Marketplace chcesz udostępnić aplikację lub usługę, która nie należy do żadnej z powyższych kategorii, przekaż swoją opinię na Forum portalu Azure Marketplace.

SEKCJA 5 Modele cen.

W poniższej tabeli opisano modele cen, które są obecnie obsługiwane w portalu Azure Marketplace. Oferta może zawierać różne jednostki SKU korzystające z różnych modeli cen.

Model cen Opis Dotyczy

Bezpłatna

Bezpłatna jednostka SKU. Klienci nie są obciążani opłatami za korzystanie z oferty w portalu Azure Marketplace. Cena za bezpłatne jednostki SKU nie może wzrosnąć powyżej zera.

 • Obrazy maszyn wirtualnych
 • Rozszerzenia maszyn wirtualnych
 • Usługi
 • Szablony ARM

Bezpłatna wersja próbna

(Wypróbuj teraz)

Jednostki SKU, które są bezpłatne przez ograniczony okres w ramach promocji. W trakcie okresu próbnego klienci nie są obciążani opłatami za korzystanie z oferty w portalu Azure Marketplace. Po zakończeniu okresu próbnego automatycznie rozpocznie się naliczanie opłat w oparciu o standardowe stawki oferty. Obecnie w portalu Marketplace nie jest dostępna funkcja uniemożliwiająca klientom tworzenie wielu subskrypcji ofert w postaci bezpłatnych wersji próbnych. Wydawca, który chce ograniczyć liczbę tworzonych przez klientów subskrypcji ofert w postaci bezpłatnych wersji próbnych, musi zawrzeć stosowne zapisy w Warunkach użytkowania.

 • Obrazy maszyn wirtualnych
 • Usługi

BYOL

Jednostka SKU oparta na modelu przynoszenia własnej licencji (Bring-Your-Own-License, BYOL). Klienci uzyskują uprawnienia do otwierania oferty lub korzystania z niej poza portalem Azure Marketplace i nie są obciążani opłatami za korzystanie z oferty w portalu Azure Marketplace.

 • Obrazy maszyn wirtualnych

Subskrypcja miesięczna

Klienci są obciążani comiesięczną, stałą opłatą za subskrypcję oferty. Okres miesięcznej subskrypcji rozpoczyna się w dniu jej zakupu przez klienta (z wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej), a procedura naliczania opłaty nie uwzględnia faktu nieużywania usług ani anulowania subskrypcji przez klienta w trakcie miesiąca. Opłaty miesięczne mogą być naliczane proporcjonalnie do liczby dni, jeśli warunki licencji klienta wymagają rozliczeń zgodnych z miesiącem kalendarzowym albo jeśli klient uaktualni subskrypcję lub zmieni jej wersję na niższą w trakcie miesiąca. Uaktualnienie i zmiana na niższą wersję są obsługiwane tylko wtedy, gdy wydawca odpowiednio skonfiguruje ofertę.

 • Usługi

Oparty na użyciu

Klienci są obciążani opłatami za korzystanie z oferty. W przypadku obrazów maszyn wirtualnych obowiązuje godzinowa opłata za korzystanie z maszyn wirtualnych wdrożonych przy użyciu obrazów według stawki ustalonej przez wydawcę. Wysokość tej opłaty może być stała albo zależeć od rozmiaru maszyny wirtualnej. Niepełne godziny są rozliczane proporcjonalnie do liczby minut.

W przypadku usług aplikacji wydawca musi zdefiniować jednostkę miary dla celów rozliczeniowych (może to być np. liczba transakcji lub liczba wysłanych wiadomości e-mail). W ramach jednego planu usług aplikacji można określić kilka mierników użycia. Wydawca musi monitorować użycie usług aplikacji przez poszczególnych klientów w ramach każdego miernika określonego w ofercie i co godzinę przekazywać te informacje do firmy Microsoft przy użyciu udostępnionych przez nią mechanizmów raportowania. Klienci zostaną obciążeni opłatą na podstawie informacji przekazanych przez wydawcę dotyczących użycia usług aplikacji w danym okresie rozliczeniowym.

 • Usługi
 • Obrazy maszyn wirtualnych

Obecnie portal Marketplace nie udostępnia wydawcom możliwości zmiany opłat pobieranych od użytkowników za korzystanie z już opublikowanych ofert. Dopóki ta funkcjonalność nie zostanie wprowadzona w witrynie Marketplace, wydawca, który chce zmienić opłaty powiązane z daną ofertą, musi usunąć ją z witryny Marketplace w sposób zgodny z zapisami zawartymi w niniejszym dokumencie oraz Umowie wydawcy portalu Microsoft Marketplace, a następnie opublikować nową ofertę z aktualnymi opłatami za korzystanie z niej.

Po opublikowaniu oferty usług w witrynie Marketplace wydawcy muszą przechowywać własne dzienniki danych dotyczące aprowizowania ich ofert dla klientów przez co najmniej dwa (2) poprzednie lata kalendarzowe. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między informacjami w dziennikach danych wydawcy i dziennikach danych firmy Microsoft zastosowanie będą mieć dzienniki danych firmy Microsoft.

SEKCJA 6 Zawieszenie i usunięcie oferty.

 1. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty z portalu Azure Marketplace lub zawieszenia jej z dowolnego powodu. Powody usuwania ofert przez firmę Microsoft to m.in.:
  • Oferta nie została uaktywniona przez klientów przez co najmniej sześć miesięcy.
  • Klienci często rezygnują z płatnych jednostek SKU.
  • Klienci często wystawiają ofercie negatywne opinie.
  • Liczba wysyłanych zgłoszeń pomocy technicznej przez długi czas utrzymuje się na wysokim poziomie.
  • Wydawca nie dotrzymał postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, Wskazówkach dotyczących publikowania w portalu Marketplace albo Umowie wydawcy portalu Microsoft Marketplace.
 2. Z różnych przyczyn możesz zdecydować o usunięciu oferty z witryny Marketplace. Po usunięciu oferty nowi klienci nie będą już mogli jej kupować ani wdrażać, ale nie ma to wpływu na istniejących klientów. Zakończenie oferty to proces zakończenia świadczenia usługi i/lub rozwiązania umowy licencjonowania między Tobą i Twoimi obecnymi klientami. Wskazówki i zasady dotyczące usuwania i kończenia oferty podlegają pod Umowę wydawcy portalu Microsoft Marketplace (zobacz sekcję 7). Żądanie usunięcia lub zakończenia można przekazać w zgłoszeniu pomocy technicznej.

SEKCJA 7 Warunki płatności.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie wydawcy portalu Microsoft Marketplace wydawca otrzyma odpowiednią kwotę przychodu netto w ciągu 45 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego.

SEKCJA 8 Produkty firmy Microsoft.

Firma Microsoft zezwala wydawcom na dołączanie następujących produktów tej firmy do ofert obrazów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku B Umowy wydawcy portalu Microsoft Marketplace:

 • Windows Server®
 • SQL Server®
 • Microsoft Dynamics NAV®

SEKCJA 9 Opodatkowanie.

 1. Kraje rozliczeń podatkowych firmy Microsoft.
  1. Następujące kraje to kraje rozliczeń podatkowych firmy Microsoft zgodnie z definicją w Umowie wydawcy portalu Microsoft Marketplace: Indie, Irlandia, Kanada, Korea Południowa, Liechtenstein, Monako, Norwegia, Nowa Zelandia, Portoryko, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Unia Europejska. Tajwan to kraj rozliczeń podatkowych firmy Microsoft tylko w przypadku sprzedaży dla bezpośrednich klientów internetowych.
  2. Na terenie Irlandii firma Microsoft nalicza irlandzki podatek VAT wszystkim irlandzkim klientom (chyba że taki klient dostarczy prawidłowy certyfikat VAT 56B). W przypadku klientów biznesowych z terenu Unii Europejskiej i Norwegii (znajdujących się poza Irlandią) firma Microsoft stosuje zerową stawkę podatku VAT, jeśli klient poda prawidłowy numer VAT. Jeśli prawidłowy numer VAT nie zostanie podany, klientom zostanie naliczony podatek VAT zgodnie ze stawką kraju/obszaru, w którym mają siedzibę.
  3. Wszyscy klienci z siedzibą w Szwajcarii lub Liechtensteinie zostaną obciążeni szwajcarskim podatkiem VAT.
 2. Kraje rozliczeń podatkowych niezależnych dostawców oprogramowania.
  1. Kraje rozliczeń podatkowych niezależnych dostawców oprogramowania to wszystkie kraje, w których można nabywać oprogramowanie, zdefiniowane w sekcji 1 (3) niniejszych zasad, z wyłączeniem krajów rozliczeń podatkowych firmy Microsoft. Dodatkowo sprzedaż przez kanał dla przedsiębiorstw na terenie Tajwanu jest traktowana jako sprzedaż do kraju rozliczeń podatkowych niezależnych dostawców oprogramowania.
  2. Na wydawcy, który chce udostępnić swoją ofertę w kraju rozliczeń podatkowych niezależnych dostawców oprogramowania, spoczywa wyłączny obowiązek określenia ewentualnych zobowiązań podatkowych w takim kraju. Wydawca przyjmuje do wiadomości, że firma Microsoft może nie dysponować obecnie możliwościami udostępnienia szczegółów transakcji wymaganych do wydawania faktur klientom.