Pomiń nawigację

Zasady udziału w programie Microsoft Azure Marketplace

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2018 r.

Niniejsze zasady udziału w programie Microsoft Azure Marketplace mają zastosowanie do wszystkich wydawców i ofert w portalu Microsoft Azure Marketplace. Zasady te stanowią uzupełnienie postanowień określonych w Umowie Wydawcy portalu Microsoft Marketplace. Aby uczestniczyć w programie Azure Marketplace, wydawcy muszą stale przestrzegać zasad opisanych lub wymienionych w niniejszym dokumencie. Jeśli w dowolnym momencie wydawca nie będzie przestrzegać wszystkich tych postanowień, Microsoft może usunąć jego ofertę z portalu Azure Marketplace. Microsoft może aktualizować niniejszy dokument.

CZĘŚĆ 1 Kryteria podstawowe

 1. Oprogramowanie i usługi oferowane w portalu Azure Marketplace muszą spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:
  • Działanie na platformie Microsoft Azure: główna funkcja oprogramowania lub usługi musi działać na platformie Microsoft Azure.
  • Możliwość wdrożenia na platformie Microsoft Azure: informacje dotyczące oferty wydawcy muszą zawierać opis sposobu wdrożenia oprogramowania lub usługi na platformie Microsoft Azure.
  • Integracja z usługą lub rozszerzenie usługi platformy Microsoft Azure: informacje dotyczące oferty wydawcy muszą określać usługę Azure, z którą można zintegrować oferowane oprogramowanie lub usługę lub którą takie oprogramowanie lub usługa rozszerza, oraz opis integracji oferowanego oprogramowania lub usługi z usługą Azure lub jej rozszerzenia przez takie oprogramowanie lub usługę.
 2. Siedziba wydawcy musi znajdować się w kraju obsługiwanym przez portal Azure Marketplace. Obecnie portal Azure Marketplace obsługuje następujące kraje, z których można prowadzić sprzedaż:
  • Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Antigua i Barbuda, Arabia Saudyjska, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Belgia, Benin, Białoruś, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Bułgaria, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chorwacja, Cypr, Czad, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominika, Dominikana, Egipt, Ekwador, Erytrea, Estonia, Etiopia, Fidżi, Filipiny, Finlandia, Francja, Ghana, Grecja, Gruzja, Gwatemala, Gwinea, Haiti, Hiszpania, Holandia, Honduras, Hongkong SAR, Indie, Indonezja, Irak, Irlandia, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Jordania, Kambodża, Kamerun, Kanada, Katar, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Komory, Kongo (Demokratyczna Republika Konga), Kongo, Korea Południowa, Kostaryka, Kuwejt, Laos, Liban, Liberia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madagaskar, Malawi, Malezja, Mali, Malta, Maroko, Mauritius, Meksyk, Monako, Mongolia, Mozambik, Nepal, Niemcy, Niger, Nigeria, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Panama, Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Republika Środkowoafrykańska, Rosja, Rumunia, Rwanda, Salwador, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapur, Słowacja, Słowenia, Somalia, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tajlandia, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tonga, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Wenezuela, Węgry, Wietnam, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo&.
 3. Wydawca musi udostępnić ofertę co najmniej w jednym kraju, w którym można nabywać oprogramowanie i usługi w portalu Azure Marketplace. Obecnie portal Azure Marketplace obsługuje nabywców z siedzibą w następujących krajach:
  • Algieria, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominikana, Egipt, Ekwador, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Indonezja, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Katar, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Kuwejt, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malezja, Malta, Maroko, Meksyk, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Panama, Paragwaj, Peru, Polska, Portoryko, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Salwador, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Wenezuela, Węgry, Zjednoczone Królestwo, Włochy i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
 4. Wydawca musi pozostawać w dobrej sytuacji finansowej.
 5. Oferty publikowane w portalu Azure Marketplace muszą być dostępne ogólnie lub w ograniczonym stopniu, a wydawcy muszą mieć swoją bazę stałych klientów.
 6. Oferty w portalu Azure Marketplace nie mogą używać żadnego produktu ani składnika, który nie jest obsługiwany lub nie jest już dostępny komercyjnie, ani nie mogą zależeć od takiego produktu lub składnika.
 7. Informacje dotyczące każdej oferty wydawcy muszą zawierać szczegółową dokumentację techniczną (lub łącze do takiej dokumentacji) z opisem używania danej oferty na platformie Microsoft Azure.
 8. Wydawca musi poinformować o udostępnieniu oferty w portalu Azure Marketplace w swojej publicznej witrynie, dołączając hiperłącza do stron z opisem oferty w witrynie https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/.
 9. Wydawca musi sklasyfikować każdą ofertę na podstawie jednej lub kilku taksonomii klasyfikacji udostępnionych przez Microsoft, z uwzględnieniem kategorii opisanych w części 4 tego dokumentu. Microsoft zastrzega sobie prawo do dokonania ponownej klasyfikacji dowolnej oferty, jeśli uzna klasyfikację dokonaną przez wydawcę za nieprawidłową.
 10. Jeśli dana oferta ma certyfikat platformy Microsoft Azure i nie jest przeznaczona do działania głównie na platformie Microsoft Azure, wydawca musi udostępnić płatną wersję oferty w portalu Azure Marketplace w ciągu 90 dni od daty opublikowania w portalu Azure Marketplace bezpłatnej lub opartej na modelu BYOL wersji oferty.

CZĘŚĆ 2 Publikowanie ofert

 1. Wydawca musi opublikować w portalu Azure Marketplace przynajmniej jedną ofertę w ciągu 60 dni od daty zawarcia Umowy Wydawcy Portalu Microsoft Marketplace.
 2. Wydawca musi stosować się do wymagań technicznych portalu Azure Marketplace dotyczących dodawania, które zostały zdefiniowane w dokumencie zatytułowanym „Wskazówki dotyczące publikowania w portalu Marketplace” i które mogą być dodatkowo określane w Portalu wydawców.

CZĘŚĆ 3 Opisy ofert

 1. Informacje podane przez wydawcę na stronach z opisem oferty muszą być szczegółowe, dokładne i zawsze aktualne. W zależności od oferty takie informacje muszą zawierać:
  • Opis oferty
   • Minimalny opis oferty
    • Informacje o jednostce SKU
    • Opis korzyści
   • Zalecany opis oferty
    • Szczegółowe informacje o jednostce SKU
    • Szczegółowy opis korzyści
    • Funkcje: od 3 do 5 rzeczowych informacji o ofercie
    • Korzyści: od 3 do 5 efektów działania funkcji oferty
  • Model cenowy
   • Oferta musi być zgodna z modelami cenowymi obsługiwanymi w portalu Azure Marketplace zgodnie z opisem zawartym w części 5 tego dokumentu.
  • Łącze do strony zawierającej szczegóły na temat obsługi klienta
   • Wydawca musi zapewnić uzasadnioną z handlowego punktu widzenia obsługę klienta związaną z ofertami publikowanymi w portalu Azure Marketplace, dostępną w ramach opłat za używanie produktu lub jako oferta do nabycia osobno.
  • Zasoby dotyczące oferty
   • Zasoby obejmują między innymi filmy demonstracyjne, zrzuty ekranu, oficjalne dokumenty, analizy przypadków, opinie oraz szczegółową dokumentację techniczną dotyczącą sposobu używania oferty wydawcy na platformie Microsoft Azure.
  • Zasady klienta dotyczące zwrotów
  • Warunki korzystania
  • Zasady ochrony prywatności
 2. Strony z opisami ofert nie mogą zawierać przekierowań do oprogramowania lub usług innych niż dostępne w portalu Azure Marketplace ani oferować rozszerzenia oferty dla klientów Azure. To ograniczenie nie dotyczy usług pomocy technicznej, które wydawcy sprzedają poza portalem Azure Marketplace.
 3. W portalu Azure Marketplace wydawca nie może promować ofert, które są dostępne na innych platformach chmurowych.
 4. Microsoft zastrzega sobie prawo do edytowania i korygowania treści stron z opisami ofert w celu zapewniania jakości. Jeśli Microsoft wprowadzi jakiekolwiek zmiany w treści jakiejkolwiek strony z opisem oferty, wówczas poinformuje o tym wydawcę przed jej opublikowaniem w portalu Azure Marketplace.

CZĘŚĆ 4 Definicje na potrzeby klasyfikacji Ofert

Obraz Maszyny Wirtualnej

Wstępnie skonfigurowany obraz maszyny wirtualnej, który zawiera w pełni zainstalowany system operacyjny i co najmniej jedną aplikację. Oferty Obrazów Maszyn Wirtualnych mogą zawierać jeden obraz maszyny wirtualnej lub kilka obrazów maszyn wirtualnych w ramach Szablonu ARM.

Obraz maszyny wirtualnej („Obraz”) zawiera informacje niezbędne do tworzenia i wdrażania maszyn wirtualnych w usłudze Azure Virtual Machines. Obraz obejmuje wirtualny dysk twardy systemu operacyjnego i (opcjonalnie) wirtualne dyski twarde danych. Klienci mogą wdrożyć dowolną liczbę maszyn wirtualnych za pomocą jednego Obrazu.

Rozszerzenie Maszyny Wirtualnej

Agenci maszyn wirtualnych, których można dodawać do nowych maszyn wirtualnych przy użyciu wielu opcji, w tym za pomocą interfejsu API REST, witryny Azure Portal lub poleceń cmdlet programu PowerShell platformy Azure. Rozszerzenia Maszyn Wirtualnych można również instalować ręcznie na istniejących maszynach wirtualnych i konfigurować je na potrzeby maszyn wirtualnych opartych na systemach Windows Server i Linux.

Rozszerzenie Maszyny Wirtualnej” to mechanizm instalowania aplikacji oprogramowania lub pakietu aplikacji oprogramowania na maszynach wirtualnych platformy Azure. Rozszerzenie Maszyny Wirtualnej może zawierać aplikacje oprogramowania lub (po zainstalowaniu lub wykonaniu go na maszynie wirtualnej) pobierać i instalować aplikacje oprogramowania na maszynie wirtualnej z lokalizacji zewnętrznej. W celu uniknięcia wątpliwości na potrzeby niniejszej Umowy każde oprogramowanie i wszystkie inne dane instalowane przez Rozszerzenie Maszyny Wirtualnej (nawet w przypadku pobrania ich z lokalizacji zewnętrznej) są uznawane za element oferty. Wydawca jest odpowiedzialny za każdy program do obsługi Rozszerzenia Maszyny Wirtualnej związany z ofertami dotyczącymi Rozszerzeń Maszyn Wirtualnych i musi świadczyć na rzecz Klientów pomoc techniczną w tym zakresie.

Usługi

W pełni zarządzane usługi służące do tworzenia niestandardowych aplikacji lub zarządzania systemem, przeznaczone dla pracowników przetwarzających informacje, analityków biznesowych, deweloperów i specjalistów IT. Portal Marketplace obsługuje trzy typy usług:

Usługi Aplikacji udostępniają funkcje szybkiego tworzenie aplikacji w skali chmury na platformie Azure.

 • Aby móc zakupić Usługi Aplikacji, klienci muszą subskrybować platformę Azure. Zgodnie z postanowieniami Umowy Wydawcy Portalu Microsoft Marketplace wydawca ma obowiązek zbierania i przekazywania do Microsoft danych dotyczących użycia Usług Aplikacji przez klientów.

Aplikacja Sieci Web

Pakiet aplikacji, którego można użyć do zainstalowania i wdrożenia platform zarządzania lub zawartości witryny sieci Web typu „open source” lub chronionej prawem własności w usłudze Azure Websites. Aplikacje Sieci Web muszą być zgodne z Zasadami galerii aplikacji sieci Web określonymi przez Microsoft.

W niniejszej Umowie „Aplikacja Sieci Web” to pakiet aplikacji, za pomocą którego Klienci mogą instalować i wdrażać w usłudze Azure Website aplikacje witryn sieci Web typu „open source” lub chronione prawem własności.

Oferta Katalogowa

Oferty, które nie są dostępne dla klientów Azure bezpośrednio w portalu Marketplace, ale dla których udostępniono łącze, ikonę i opis oprogramowania/usługi prowadzący do witryny sieci Web wydawcy albo instrukcje dotyczące uzyskania oferty i używania jej na platformie Azure. „Oferta Dostępna Tylko w Katalogu” to Oferta, która nie jest dostępna dla Klientów bezpośrednio w portalu Marketplace. W przypadku takiej oferty w portalu Marketplace są wyświetlane łącze, ikona lub opis kierujące Klientów do witryny wydawcy albo zawierające instrukcje dotyczące uzyskiwania Oferty na platformie Azure i korzystania z niej. W celu uniknięcia wątpliwości na potrzeby niniejszej Umowy każde oprogramowanie i wszystkie dane objęte Ofertą Dostępną Tylko w Katalogu są uznawane za Element Oferty.

Szablon ARM

Szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) może zawierać odwołania do kilku osobnych ofert (również innych wydawców) w celu umożliwienia klientom Azure wdrożenia ich w spójny, skoordynowany sposób.

Szablon Usługi Azure Resource Manager (ARM)” to struktura danych, która dotyczy co najmniej jednej Oferty i obejmuje metadane Ofert, w tym powiązane Informacje o Ofertach. Szablony ARM są używane przez usługę portalu Marketplace do wyświetlania Ofert i umożliwienia Klientom wdrażania określonych kategorii Ofert. Wydawcy mogą publikować w portalu Marketplace Szablony ARM dotyczące wielu różnych Ofert, w tym Ofert opublikowanych przez innych wydawców.

Jeśli wydawca chce udostępnić w portalu Azure Marketplace aplikację lub usługę, która nie należy do żadnej z powyższych kategorii, powinien przekazać swoją opinię na forum portalu Azure Marketplace.

CZĘŚĆ 5 Modele cenowe

W poniższej tabeli opisano modele cenowe obsługiwane obecnie w portalu Azure Marketplace. Oferta może zawierać różne jednostki SKU korzystające z różnych modeli cenowych.

Model cenowy Opis Dotyczy

Produkty bezpłatne

Bezpłatne jednostki SKU. Klienci nie ponoszą opłat w portalu Azure Marketplace za korzystanie z oferty. Cena za bezpłatne jednostki SKU nie może wzrosnąć powyżej zera.

 • Obrazy Maszyn Wirtualnych
 • Rozszerzenia Maszyn Wirtualnych
 • Usługi
 • Szablony ARM

Bezpłatny okres próbny

(Wypróbuj teraz)

Jednostki SKU, które są bezpłatne przez ograniczony okres w ramach promocji. W trakcie okresu próbnego klienci nie ponoszą opłat w portalu Azure Marketplace za korzystanie z oferty. Po zakończeniu okresu próbnego automatycznie rozpocznie się naliczanie opłat w oparciu o standardowe stawki oferty. Obecnie w portalu Marketplace nie jest dostępna funkcja uniemożliwiająca klientom tworzenie wielu subskrypcji ofert w postaci Bezpłatnych Wersji Próbnych. Wydawca, który chce ograniczyć liczbę tworzonych przez klientów subskrypcji ofert w postaci Bezpłatnych Wersji Próbnych, musi zawrzeć stosowne zapisy w Warunkach używania.

 • Obrazy Maszyn Wirtualnych
 • Usługi

BYOL

Jednostka SKU oparta na modelu „bring your own license” (BYOL). Klienci uzyskują uprawnienia do dostępu do oferty lub korzystania z niej poza portalem Azure Marketplace i nie są obciążani opłatami w portalu Azure Marketplace za korzystanie z oferty.

 • Obrazy Maszyn Wirtualnych

Subskrypcja miesięczna

Klienci są obciążani comiesięczną, stałą opłatą za subskrypcję oferty. Okres miesięcznej subskrypcji rozpoczyna się w dniu jej zakupu przez klienta (z wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej), a procedura naliczania opłaty nie uwzględnia faktu nieużywania usług ani anulowania subskrypcji przez klienta w trakcie miesiąca. Opłaty miesięczne mogą być ustalane proporcjonalnie do liczby dni, jeśli postanowienia licencji klienta wymagają rozliczeń zgodnych z miesiącem kalendarzowym albo jeśli klient uaktualni subskrypcję lub zmieni jej wersję na starszą lub mniej zaawansowaną w trakcie miesiąca. Uaktualnienie i zmiana na starszą lub mniej zaawansowaną wersję są obsługiwane tylko wtedy, gdy Wydawca odpowiednio skonfiguruje ofertę.

 • Usługi

Zależność opłat od zakresu oferty

Klienci ponoszą opłaty na podstawie zakresu korzystania z oferty. W przypadku Obrazów Maszyn Wirtualnych obowiązuje godzinowa opłata Azure Marketplace za korzystanie z maszyn wirtualnych wdrożonych przy użyciu obrazów według stawki ustalonej przez wydawcę. Wysokość tej opłaty może być stała albo zależeć od rozmiaru maszyny wirtualnej. Niepełne godziny są rozliczane proporcjonalnie do liczby minut.

W przypadku Usług Aplikacji wydawca ma obowiązek zdefiniować jednostkę miary dla celów rozliczeniowych (może to być np. liczba transakcji lub liczba wysłanych wiadomości e-mail). W ramach jednego planu Usług Aplikacji wydawca może określić kilka mierników użycia. Wydawca jest zobowiązany monitorować użycie przez poszczególnych klientów w ramach każdego miernika określonego w ofercie i co godzinę przekazywać te informacje do Microsoft przy użyciu mechanizmów raportowania udostępnionych przez Microsoft. Microsoft obciąży klientów opłatą na podstawie informacji przekazanych przez wydawcę dotyczących użycia w danym okresie rozliczeniowym.

 • Usługi
 • Obrazy Maszyn Wirtualnych

Od teraz wydawcy mają możliwość obniżenia opłat pobieranych od użytkowników za korzystanie z już opublikowanych ofert dotyczących maszyn wirtualnych. Obecnie w portalu Marketplace wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian dotyczących cen już istniejących ofert jest niemożliwe. Do czasu wprowadzenia tej dodatkowej funkcjonalności w portalu Marketplace, Wydawcy, którzy chcą zmienić opłaty za korzystanie z konkretnej oferty, muszą usunąć taką ofertę z portalu Marketplace w sposób zgodny z postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie oraz Umowie Wydawcy Portalu Microsoft Marketplace, a następnie opublikować nową ofertę uwzględniającą aktualne opłaty pobierane od użytkowników za korzystanie z tej oferty.

Po opublikowaniu Oferty Usług w portalu Marketplace Wydawca musi przechowywać własne dzienniki danych dotyczące udostępniania Klientom jego Ofert z co najmniej dwóch (2) poprzednich lat kalendarzowych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między informacjami w dziennikach danych Wydawcy i dziennikach danych Microsoft rozstrzygające znaczenie będą mieć dzienniki danych Microsoft.

CZĘŚĆ 6 Zawieszenie i usunięcie oferty

 1. Microsoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia oferty z portalu Azure Marketplace z dowolnego powodu. Powody usuwania ofert przez Microsoft obejmują między innymi następujące sytuacje:
  • Oferta nie została uaktywniona przez żadnego klienta przez co najmniej sześć miesięcy;
  • Klienci często rezygnują z płatnych jednostek SKU;
  • Klienci często wystawiają ofercie negatywne opinie;
  • Liczba wysyłanych zgłoszeń pomocy technicznej przez długi czas utrzymuje się na wysokim poziomie; lub
  • Wydawca nie przestrzega postanowień zawartych w Umowie Wydawcy Portalu Microsoft Marketplace, we Wskazówkach dotyczących publikowania w portalu Marketplace lub w niniejszym dokumencie.
 2. Wydawca może zdecydować o usunięciu oferty z portalu Marketplace z różnych przyczyn. Po usunięciu oferty nowi klienci nie będą już mogli jej kupować ani wdrażać, ale nie ma to wpływu na istniejących klientów. Wyłączenie oferty to proces kończenia świadczenia usługi lub rozwiązania umowy licencyjnej między wydawcą a obecnymi klientami wydawcy. Wskazówki i zasady związane z usuwaniem i wyłączaniem oferty podlegają Umowie wydawcy portalu Microsoft Marketplace (zob. część 7). Żądanie usunięcia lub wyłączenia oferty można przekazać w zgłoszeniu pomocy technicznej.

CZĘŚĆ 7 Warunki płatności

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie Wydawcy Portalu Microsoft Marketplace wydawca otrzyma odpowiednią Kwotę Przychodów Netto Wydawcy w ciągu 45 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego.

CZĘŚĆ 8 Produkty programowe Microsoft

Microsoft zezwala wydawcom na dołączanie następujących produktów programowych Microsoft do Ofert Obrazów zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku B Umowy Wydawcy Portalu Microsoft Marketplace:

 • Windows Server®
 • SQL Server®
 • Microsoft Dynamics NAV®

CZĘŚĆ 9 Podatki.

 1. Kraje Rozliczeń Podatkowych Microsoft.
  1. Następujące kraje to Kraje Rozliczeń Podatkowych Microsoft zgodnie z definicją w Umowie Wydawcy Portalu Microsoft Marketplace: Indie, Irlandia, Kanada, Korea Południowa, Liechtenstein, Monako, Norwegia, Nowa Zelandia, Portoryko, Stany Zjednoczone i Szwajcaria, a także Unia Europejska. Australia, Arabia Saudyjska, Tajwan i Zjednoczone Emiraty Arabskie są Krajami Rozliczeń Podatkowych Microsoft tylko w przypadku sprzedaży dla Bezpośrednich Klientów Internetowych.
  2. Na terenie Irlandii Microsoft nalicza irlandzki podatek VAT wszystkim irlandzkim klientom (chyba że taki klient przedstawi ważny certyfikat VAT 56B). W przypadku klientów biznesowych z Unii Europejskiej i Norwegii (znajdujących się poza Irlandią) Microsoft stosuje zerową stawkę podatku VAT, jeśli klient poda ważny numer VAT. Jeśli ważny numer VAT nie zostanie podany, klient zostanie obciążony podatkiem VAT zgodnie ze stawką kraju/obszaru, w którym znajduje się jego siedziba.
  3. Microsoft nalicza szwajcarski podatek VAT wszystkim klientom z siedzibą w Szwajcarii lub Liechtensteinie.
 2. Kraje Rozliczeń Podatkowych niezależnych dostawców oprogramowania.
  1. Kraje Rozliczeń Podatkowych niezależnych dostawców oprogramowania to wszystkie kraje, w których można nabywać oprogramowanie, zdefiniowane w sekcji 1(3) niniejszych Zasad, które nie są Krajami Rozliczeń Podatkowych Microsoft. Ponadto sprzedaż przez kanał dla przedsiębiorstw w Australii, Arabii Saudyjskiej, Tajwanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest traktowana jako sprzedaż do Kraju Rozliczeń Podatkowych niezależnych dostawców oprogramowania. W przypadku wydawców z Tajwanu Microsoft nie może jednak potwierdzić, że dany tajwański wydawca pobiera i odprowadza należne podatki.
  2. Na wydawcy, który chce udostępnić swoją ofertę w Kraju Rozliczeń Podatkowych niezależnych dostawców oprogramowania, spoczywa wyłączny obowiązek określenia ewentualnych zobowiązań podatkowych w takim kraju. Wydawca przyjmuje do wiadomości, że Microsoft może nie dysponować obecnie możliwościami udostępnienia szczegółów transakcji wymaganych do wystawiania faktur klientom.

CZĘŚĆ 10 Naruszenia bezpieczeństwa.

Wydawcy muszą jak najszybciej zgłaszać Microsoft podejrzewane przypadki naruszenia bezpieczeństwa, w tym zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa i słabe punkty, dotyczące oprogramowania Azure Marketplace i usług. Wydawcy powinni zgłaszać prośby pomocy technicznej tutaj, podając żądane informacje.