Przejdź do głównej zawartości

Kodeks postępowania w przypadku usług Azure DevOps Services

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2019 r.

Niniejszy Kodeks postępowania określa oczekiwania w odniesieniu do udziału w infrastrukturze Azure DevOps, a także działania podejmowane w celu zgłoszenia niedopuszczalnych zachowań. Microsoft dąży do łączenia wszystkich użytkowników w ramach przyjaznej społeczności pełnej inspiracji. Jeśli Użytkownik używa infrastruktury Azure DevOps, zgadza się na przestrzeganie postanowień tego Kodeksu postępowania i wszelkich innych mających zastosowanie postanowień.

Niedozwolone treści

Poniżej wymieniono przykłady rodzajów treści niedozwolonych w ramach korzystania z usługi Azure DevOps. Lista ta nie jest wyczerpująca, a Microsoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia albo usunięcia jakichkolwiek treści stanowiących naruszenie postanowień Kodeksu postępowania.

 • Treści dla dorosłych i o charakterze seksualnym.
 • Reklamy i oferty bezpłatne.
 • Wykorzystywanie dzieci.
 • Treści o charakterze oszczerczym.
 • Dyskryminacja.
 • Nielegalne formy hazardu i gier.
 • Nielegalne substancje, towary i usługi.
 • Spam, trasowanie rozpływowe i szkodliwe treści.
 • Prywatność użytkowników.
 • Regulamin.
 • Przemoc i treści o charakterze terrorystycznym.
 • Materiały chronione prawami autorskimi.
 • Działania niezwiązane z tworzeniem oprogramowania, takie jak kopanie kryptowalut i kodowanie filmów.

Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników

Skutki naruszeń postanowień Kodeksu postępowania

Naruszenia postanowień Kodeksu postępowania mogą skutkować usunięciem treści lub zawieszeniem lub likwidacją konta. Microsoft nie ma obowiązku ostrzegania użytkowników przed podjęciem działań w reakcji na naruszenia.

Zgłaszanie kwestii związanych z naruszeniem Kodeksu postępowania

W przypadku natrafienia na treści stanowiące naruszenie Kodeksu postępowania należy zgłosić skargę, klikając łącze „Zgłaszanie wątpliwości” na tej stronie.

Aktualizacje Kodeksu postępowania

Możemy okresowo aktualizować Kodeks postępowania wedle własnego uznania.

Rozpocznij bezpłatnie korzystanie z wybranych usług Azure DevOps