Przejdź do głównej zawartości

Azure Cognitive Services

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2019 r.

Cognitive Services to zbiór inteligentnych usług, które pozwalają systemom dostrzec, usłyszeć, wyrazić, zrozumieć i zinterpretować potrzeby ludzi poprzez wykorzystanie naturalnych metod komunikacji. Dzięki usługom Cognitive Services deweloperzy mogą łatwo dodawać inteligentne funkcje, takie jak wykrywanie emocji i nastroju, rozpoznawanie wyglądu i mowy, wiedzę, wyszukiwanie i rozpoznawanie języka, do swoich aplikacji.

Przestrzeganie postanowień

Microsoft rozumie, że klienci Microsoft muszą przestrzegać wymogów krajowych, regionalnych i branżowych. W Microsoft poczyniono zatem znaczne postępy w zakresie certyfikatów bezpieczeństwa dla usług Cognitive Services i nadal inwestuje się w ten obszar.

Ochrona Prywatności

Microsoft stosuje restrykcyjne standardy dotyczące prywatności i ochrony danych klientów. Ponadto Microsoft podejmuje działania mające na celu ochronę danych użytkownika przed nieuprawnionymi osobami lub niewłaściwym dostępem.

Usługi Cognitive Services to usługi Azure i korzystanie z nich podlega umowie, na mocy której użytkownik otrzymuje usługi. Postanowienia dotyczące Usług Online zawierają Postanowienia wynikające z rozporządzenia RODO, listę podstawowych usług Microsoft Azure oraz szczegółowe warunki usługi.

W kontekście RODO Microsoft jest podmiotem przetwarzającym dane w następujących usługach Cognitive Services, które są zgodne z zasadami ochrony prywatności dotyczącymi innych usług Azure:

 • Przetwarzanie obrazów
 • Content Moderator
 • Niestandardowe przetwarzanie obrazów
 • Interfejs API twarzy
 • Rozpoznawanie formularzy
 • Language Understanding
 • Usługi mowy
 • Analiza tekstu
 • Translator
 • Personalizacja
 • QnA Maker
 • Indeksator wideo

Wymienione powyżej usługi zapewniają kontrolę nad przechowywaniem i usuwaniem danych klientów, które przechowują w ramach świadczenia usług. W przypadku usług, które nie przechowują danych klientów, dane klientów są automatycznie usuwane po przetworzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania danymi klientów, np. dane szkoleniowe dotyczące rozpoznawania języka, w stosownych przypadkach znajdują się w dokumentacji produktu.

W kontekście RODO Microsoft jest niezależnym administratorem danych dla następujących usług Cognitive Services (usługi wyszukiwania Bing):

 • Automatyczne sugerowanie Bing
 • Wyszukiwanie niestandardowe Bing
 • Wyszukiwanie jednostek Bing
 • Wyszukiwanie Bing
 • Sprawdzanie pisowni Bing

Dane pochodzące z usług wyszukiwania Bing są traktowane inaczej niż inne dane klientów. Microsoft może wykorzystywać dane pochodzące z usług wyszukiwania Bing w celu ulepszania swoich produktów i usług. Na przykład w celu ulepszania swoich algorytmów i modeli Microsoft wykorzystuje zapytania wyszukiwania wpisywane przez użytkownika do wyszukiwarki Bing. W tym celu Microsoft może zachować dane pochodzące z usług wyszukiwania Bing po zaprzestaniu korzystania z usług. Aby uzyskać więcej informacji na temat usług wyszukiwania Bing, należy zapoznać się z odpowiednimi warunkami usługi w Postanowieniach dotyczących Usług Online.

Przejrzystość

Microsoft zapewnia przejrzystość swoich praktyk, co obejmuje informowanie o miejscu przechowywania danych Użytkownika. Mapa centrum danych Azure oferuje najnowsze informacje o tym, gdzie magazynowane dane klientów pochodzące z usługi Cognitive Services są przechowywane. W przypadku usług, które nie przechowują danych klientów, dane klientów są automatycznie usuwane po przetworzeniu.