Przejdź do głównej zawartości

Aktualizacje mierników powiązanych z usługą Azure Storage

Aby zwiększyć czytelność rozliczeń powiązanych z usługą Azure Storage, będziemy zmieniać identyfikatory GUID zasobów usługi Storage. Te zmiany zaczną obowiązywać w okresie od 16 marca do 16 kwietnia 2016 r. Zalecamy wprowadzenie odpowiednich zmian identyfikatorów GUID zasobów usługi Storage w aplikacjach niestandardowych do końca lutego 2016 r. Nastąpią również zmiany następującej nazwy zasobu: Standardowe We/Wy — obiekt tabela/kolejka (GB). W ramach tej aktualizacji żadne ceny NIE zostaną zmienione. Tabela poniżej przedstawia identyfikatory GUID dla różnych typów zasobów przed zmianą i po zmianie.

Nazwa usługi Typ usługi Istniejąca nazwa zasobu Istniejący identyfikator GUID Nowa nazwa zasobu Region Nowy identyfikator GUID od 3 stycznia 2016 r.
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji zapisu dla blokowych obiektów blob (w 10 000) Cały świat 45ff39f6-c7a6-40fb-a124-cf5b280ba092
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji zapisu dla plików (w 10 000) Cały świat b2048190-2afb-43a5-b5f4-af7a885396c1
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji zapisu dla stronicowych obiektów blob (w 10 000) Cały świat 11278850-f161-4a6e-86ef-d650a29fb62f
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji wsadowych zapisu dla tabel (w 10 000) Cały świat bb20dfda-6d18-4bb1-b7fc-86a05d9cfb8d
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji zapisu dla tabel (w 10 000) Cały świat ad22fac8-9da5-4577-8683-56ae94d39e42
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji usuwania dla blokowych obiektów blob (w 10 000) Cały świat 923978e1-fd3f-4bd5-a798-f4b533057e46
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji generowania listy dla blokowych obiektów blob (w 10 000) Cały świat f8c187bb-5a47-46ae-b874-f186d207fff4
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji odczytu dla blokowych obiektów blob (w 10 000) Cały świat 40551b4c-e8be-48ed-b70b-f8d25c7de724
Zarządzanie danymi Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji zapisu dla blokowych obiektów blob (w 10 000) Cały świat 211e620c-ebcf-4db5-a7fd-996abebe9546
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji usuwania dla plików (w 10 000) Cały świat 767660fa-525b-436f-a375-6da3e26f09b2
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji generowania listy dla plików (w 10 000) Cały świat be63f96a-ef4b-42c1-9365-f9fa0e7431d0
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji na protokołach plików (w 10 000) Cały świat 6a99015c-d33f-4f46-ae59-2e4d14091aa8
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji odczytu dla plików (w 10 000) Cały świat 761abab8-259d-4206-a6ae-707ed03fc540
Zarządzanie danymi Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji zapisu dla plików (w 10 000) Cały świat f90f81d2-238a-49d0-9f1b-9df13a859843
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — bezpłatne jednostki operacji usuwania dla stronicowych obiektów blob (w 10 000) Cały świat f14382b0-1838-48e9-9314-c7b6eababc81
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji generowania listy dla stronicowych obiektów blob (w 10 000) Cały świat 6417d428-fe3b-4270-951d-5a67e6411a8f
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji odczytu dla stronicowych obiektów blob (w 10 000) Cały świat d3824379-dc7e-472b-9e67-3f4a7eadc05b
Zarządzanie danymi Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji zapisu dla stronicowych obiektów blob (w 10 000) Cały świat c01a1eed-b19a-4aad-bb83-8d62cdc29778
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji kolejkowania (w 10 000) Cały świat 5e946cfc-acc9-4a96-895b-92386fa63c9c
Zarządzanie danymi Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji zapisu partii dla tabel (w 10 000) Cały świat b9e5e77c-a0b3-4a2c-9b8b-57fa54f31c52
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji usuwania dla tabel (w 10 000) Cały świat e3a600a6-5a85-4679-9721-1c0d192ed142
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji generowania listy dla tabel (w 10 000) Cały świat 66ce8e33-adda-4e04-a0cb-0f1ce31849b6
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji odczytu dla tabel (w 10 000) Cały świat 12da282f-7e96-49e2-983a-9a65da2a4866
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji skanowania dla tabel (w 10 000) Cały świat 9a56b4f4-1d78-416e-a19b-815490ad7910
Zarządzanie danymi Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standardowe We/Wy — jednostki operacji zapisu dla tabel (w 10 000) Cały świat 9cb0bde8-bc0d-468c-8423-a25fe06779d3
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Azja Wschodnia 0dc6943f-8742-4a62-8db2-44b61c7fe953
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Azja Południowo-Wschodnia 955c7d3a-efd8-49f7-a4bd-e71cde2aa138
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Australia Wschodnia 09b83c38-1b21-4a90-bf0c-141ea61ad31e
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Australia Południowo-Wschodnia d1ff5194-e3d1-4d04-83f4-1b1fc80487fb
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Brazylia Południowa 525a1fc8-fe0b-4073-acec-4e2746d26c0c
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Europa Północna e6a69a3c-288b-4171-af54-744b271ea65a
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Europa Zachodnia f7caafcd-8df6-46d1-98c7-77d962316fe7
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Japonia Wschodnia 3a8f4481-d93e-4064-80d2-d128bd9ea742
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Japonia Zachodnia b4412aec-427e-43d1-a7e4-a3b42a688750
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Środkowe stany USA a99d0577-66c4-4bc7-8858-737da568e1fa
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Wschodnie stany USA 4082fa20-19d0-4388-b91e-a8150bc6ad4d
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Wschodnie stany USA 2 ba492db8-6622-4b63-bfeb-2538f3118115
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Północno-środkowe stany USA 45763c9c-9eb2-40b1-bfde-0ba052f51a2b
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Południowo-środkowe stany USA 6b5329c6-86e7-45cd-b49f-c34239697bb8
Sieć Geograficznie nadmiarowy Transakcje magazynu (w dziesiątkach tysięcy) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Transfer danych — replikacja geograficzna (GB) Zachodnie stany USA 0c4d13cb-7134-4be8-a6fa-a52fdcb87e4c
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 62f20455-d83a-45d1-a0f6-e0adf240c024 Standardowe We/Wy — kolejka (GB) Australia Wschodnia 82b96a53-df81-46cd-be8d-df9969e89cbe
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) b29eac16-9986-42cd-890d-404a414cae83 Standardowe We/Wy — kolejka (GB) Australia Południowo-Wschodnia c7d16067-dc2b-4a82-b970-1cf55190b54a
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 96c7a88b-71a2-4617-9824-9344fc9864d3 Standardowe We/Wy — kolejka (GB) Brazylia Południowa 992c13b9-9aa1-4675-8e60-9d3337392215
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 30ab1dae-8172-4b24-aa5b-3666d3f0fde1 Standardowe We/Wy — kolejka (GB) Cały świat d6eb6e09-ee00-4672-aa66-ed1219c1113d
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 62f20455-d83a-45d1-a0f6-e0adf240c024 Standardowe We/Wy — tabela (GB) Australia Wschodnia 938fc20c-a31d-4594-a651-03c4d1a68f90
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) b29eac16-9986-42cd-890d-404a414cae83 Standardowe We/Wy — tabela (GB) Australia Południowo-Wschodnia 783a4bf8-d1f8-4097-b593-5d69d8ad37e8
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 96c7a88b-71a2-4617-9824-9344fc9864d3 Standardowe We/Wy — tabela (GB) Brazylia Południowa 7061d805-de24-4d8e-883d-2cd6136fcb1d
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 30ab1dae-8172-4b24-aa5b-3666d3f0fde1 Standardowe We/Wy — tabela (GB) Cały świat 92567832-8613-47c4-9e8a-b2b9461a4875
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 197eeb00-f40e-4d31-bf6d-8ef8d54ff342 Standardowe We/Wy — kolejka (GB) Australia Wschodnia a97168b1-7066-4da9-a035-cd5b4fec4e68
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 5c2b734d-9779-461f-8281-a6c89c7eadf0 Standardowe We/Wy — kolejka (GB) Australia Południowo-Wschodnia 0c50be21-2aa3-455b-92ee-a50aaeecbd7f
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 53bbfe19-c977-42c8-911a-d7817319ec44 Standardowe We/Wy — kolejka (GB) Brazylia Południowa 86fbf081-4a0f-4992-9336-6159391c28c0
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) bd69546d-19b0-4776-865f-8753b800883b Standardowe We/Wy — kolejka (GB) Cały świat a3dd3839-f638-493d-a529-e1e1427a5b78
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 197eeb00-f40e-4d31-bf6d-8ef8d54ff342 Standardowe We/Wy — tabela (GB) Australia Wschodnia da55f3c8-c8dc-4f65-8f99-9d6f201b1ea7
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 5c2b734d-9779-461f-8281-a6c89c7eadf0 Standardowe We/Wy — tabela (GB) Australia Południowo-Wschodnia e3a07909-e1a1-4e0f-af7a-cea8a49f50e1
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 53bbfe19-c977-42c8-911a-d7817319ec44 Standardowe We/Wy — tabela (GB) Brazylia Południowa 37a224be-47e1-42bd-b2aa-f08060e965ee
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) bd69546d-19b0-4776-865f-8753b800883b Standardowe We/Wy — tabela (GB) Cały świat 3f2b1e1c-c886-4ec6-ad6f-dd0ef38819c9
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 181926d5-204b-464a-b9e6-4d80ea4ef552 Standardowe We/Wy — kolejka (GB) Australia Wschodnia c4de179c-c9ed-4e2e-b77c-392655fc62b5
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) f7a83bd0-b47c-4e8d-ac62-da11325848a3 Standardowe We/Wy — kolejka (GB) Australia Południowo-Wschodnia 9d796645-ffe8-4778-b384-cbd5ebd48222
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 21aee331-33c9-4b08-ae23-1f1dc2512296 Standardowe We/Wy — kolejka (GB) Brazylia Południowa 2388a15b-1c42-4e8d-8ae8-69868b94455e
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 6fe6a770-9d2b-45ba-b76d-1b18c4b6eebf Standardowe We/Wy — kolejka (GB) Cały świat 59d1ce45-9e3e-44b2-85c5-4677230ecc88
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 181926d5-204b-464a-b9e6-4d80ea4ef552 Standardowe We/Wy — tabela (GB) Australia Wschodnia 4ce4e22f-fab9-44e3-8373-4aec088195fc
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) f7a83bd0-b47c-4e8d-ac62-da11325848a3 Standardowe We/Wy — tabela (GB) Australia Południowo-Wschodnia 444db22b-1d6e-4116-b199-a8d137e84ef8
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 21aee331-33c9-4b08-ae23-1f1dc2512296 Standardowe We/Wy — tabela (GB) Brazylia Południowa 8e7cfcf2-abee-46f3-80fb-9fa21de35d1e
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 6fe6a770-9d2b-45ba-b76d-1b18c4b6eebf Standardowe We/Wy — tabela (GB) Cały świat 6c76daf0-aeb1-4238-b8b4-18820c91eeef