Przejdź do głównej zawartości

Zmiana identyfikatorów GUID i nazw zasobów w usłudze Azure Logic Apps

Usługa Azure Logic Apps pomaga klientom łączyć ich usługi SaaS z aplikacjami przedsiębiorstwa, udostępniając projektanta wizualnego służącego do tworzenia przepływów pracy i procesów biznesowych. Dzięki dogłębnej obsłudze standardów usługa Logic Apps staje się również kluczowym narzędziem do zarządzania umowami i partnerami handlowymi.

Począwszy od listopada 2017 r., ceny akcji i łączników zostaną uniezależnione, aby zapewnić większą przejrzystość. Ponadto zostanie udostępnione nowe, „podstawowe” konto integracji przedsiębiorstw przeznaczone dla przetwarzania XML i niewielkich obciążeń międzyfirmowych (B2B).

Zalecamy wprowadzenie odpowiednich zmian identyfikatorów GUID zasobów w aplikacjach niestandardowych przed listopadem 2017 r. Poniższa tabela zawiera identyfikatory GUID dla różnych typów zasobów przed zmianą i po zmianie.

Stary identyfikator GUID zasobu Nazwa zasobu Stary region Nowy identyfikator GUID zasobu Nowy region
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akcje Cały świat 43ef502e-4dec-4ef5-93b3-18a7703eba9c Australia Wschodnia
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akcje Cały świat 4119ccfb-7d77-4ff9-a08b-367e7c8b1a4e Australia Południowo-Wschodnia
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akcje Cały świat 4439e902-8fbb-4c16-8811-a08fa51e9816 Azja Wschodnia
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akcje Cały świat ffb17b0c-abb6-4b4e-acb2-208aa1a553f5 Indie Środkowe
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akcje Cały świat 41c752a3-5ae8-4170-ac0e-1fc1d9be394c Indie Południowe
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akcje Cały świat 63375a3f-af7c-4573-9662-319b646d1c6c Indie Zachodnie
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akcje Cały świat 334b48eb-970f-4609-8894-807cb5367771 Japonia Wschodnia
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akcje Cały świat afc2c736-8fa5-481b-9462-b616f8629d1e Japonia Zachodnia
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Akcje Cały świat 9be71924-a8d1-40a5-a065-2ac0c5d69a07 Brazylia Południowa

Wprowadzamy też zmiany w nazewnictwie zasobów i typów usług. Twoja aplikacja nie będzie wymagać zmian w kodzie. Może być jednak konieczna modyfikacja procedur rozliczania korzystających z nazw liczników lub identyfikatorów GUID zasobów. W poniższej tabeli opisano zmiany nazw.

Typ usługi Nazwa zasobu Identyfikator GUID zasobu
Poprzednia nazwa Integracja Konto d72ce48a-7f30-4f1c-a977-5b8f0578eaf1
Nowa nazwa Standardowa Konto integracji
Poprzednia nazwa Akcje usługi Logic Apps Akcje 155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4
Nowa nazwa
Poprzednia nazwa Enterprise Połączenie f928ef88-0cf4-42f3-91af-fbf61c7d816c
Nowa nazwa Łącznik przedsiębiorstwa