Przejdź do głównej zawartości

Migracja identyfikatorów GUID usługi Storage Disk i obiektów Blob

Bez względu na to, czy potrzebujesz najwyższej dostępności do obsługi obciążeń niezbędnych dla działalności, czy też niedrogich opcji do obsługi scenariuszy testowych, usługa Azure Disk Storage oferuje trwałość, dostępność i bezpieczeństwo Twoich maszyn wirtualnych. Usługa Azure Blob Storage zapewnia niezwykle skalowalny, niezawodny i bezpieczny magazyn dla danych bez struktury. Obecnie wykorzystanie magazynu w ramach usług Azure Disk Storage i Blob Storage jest mierzone przy użyciu tych samych liczników cen.

Od 6 grudnia 2017 r. wykorzystanie magazynu dla usług Azure Disk Storage i Blob Storage będzie mierzone przy użyciu oddzielnych identyfikatorów GUID. Oddzielenie identyfikatorów GUID dla usługi Disk Storage i Blob Storage nie będzie wiązało się ze zmianą cen ani nazw.

Zmiany związane z migracją identyfikatorów GUID przedstawiono w tabeli poniżej.

Nazwa usługi Typ usługi Nazwa zasobu Stary identyfikator GUID Nowy identyfikator GUID Nazwa portalu EA (produkt) Region
Zarządzanie danymi Niedostępne Standardowe We/Wy — jednostki operacji zapisu dla dysków 25db1802-b68c-41c7-8049-1fdac46149b6 f4821a43-570a-430d-b7ee-29636b6db4e4 Standardowe We/Wy zarządzania danymi — jednostki operacji zapisu dla dysków — Niemcy Północno-Wschodnie Niemcy Północno-Wschodnie
Zarządzanie danymi Niedostępne Standardowe We/Wy — jednostki operacji zapisu dla dysków 5c952f23-146a-49bc-8a32-3f8753428bce 2375071f-ed38-4a88-9888-6cb75f6e90bf Standardowe We/Wy zarządzania danymi — jednostki operacji zapisu dla dysków — Niemcy Środkowe Niemcy Środkowe
Zarządzanie danymi Niedostępne Standardowe We/Wy — jednostki operacji odczytu dla dysków 62818c56-2815-4484-b9cc-6cd41322e10b 97096f05-f047-434b-8620-aad6400fefb0 Standardowe We/Wy zarządzania danymi — jednostki operacji odczytu dla dysków — Niemcy Północno-Wschodnie Niemcy Północno-Wschodnie
Zarządzanie danymi Niedostępne Standardowe We/Wy — jednostki operacji odczytu dla dysków 4d43145d-faf4-4e85-b5b7-7b7adf70a73d 65692f54-4176-4d28-bb44-e6fdc6d58cc2 Standardowe We/Wy zarządzania danymi — jednostki operacji odczytu dla dysków — Niemcy Środkowe Niemcy Środkowe
Zarządzanie danymi Niedostępne Standardowe We/Wy — jednostki operacji generowania listy dla dysków bf17f7dd-ce7f-440d-a574-2a9ab06f99ed 8e602fe6-cf75-4116-87dc-63f8040fa806 Standardowe We/Wy zarządzania danymi — jednostki operacji generowania listy dla dysków — Niemcy Północno-Wschodnie Niemcy Północno-Wschodnie
Zarządzanie danymi Niedostępne Standardowe We/Wy — jednostki operacji generowania listy dla dysków 6968a71e-5085-4cdf-9e35-bc066c6358f3 e2203eca-d1ca-4832-920a-ff7f9907443e Standardowe We/Wy zarządzania danymi — jednostki operacji generowania listy dla dysków — Niemcy Środkowe Niemcy Środkowe
Zarządzanie danymi Niedostępne Standardowe We/Wy — jednostki operacji usuwania dla dysków b199106c-ed4c-4012-bae5-e7de261573c2 ee628998-8744-4801-8671-b989c5538ded Standardowe We/Wy zarządzania danymi — jednostki operacji usuwania dla dysków — Niemcy Północno-Wschodnie Niemcy Północno-Wschodnie
Zarządzanie danymi Niedostępne Standardowe We/Wy — jednostki operacji usuwania dla dysków f50fb9b7-38ac-4051-b3c4-72717fdc184b d3c12556-aab8-4eee-ae5f-1e61f82682c4 Standardowe We/Wy zarządzania danymi — jednostki operacji usuwania dla dysków — Niemcy Środkowe Niemcy Środkowe
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Standardowe We/Wy — jednostki operacji zapisu dla dysków 2f2695a6-7e46-4618-a466-7cf137b700a0 bf9d1aa0-87b6-4da0-a41d-fc62090a4788 Standardowe We/Wy zarządzania danymi, geograficznie nadmiarowe — jednostki operacji zapisu dla dysków — Niemcy Północno-Wschodnie Niemcy Północno-Wschodnie
Zarządzanie danymi Geograficznie nadmiarowy Standardowe We/Wy — jednostki operacji zapisu dla dysków c8b42e61-24c5-45dc-966f-10a7fb77c6ba 96a99735-c167-411c-bf8a-2e4f28166b11 Standardowe We/Wy zarządzania danymi, geograficznie nadmiarowe — jednostki operacji zapisu dla dysków — Niemcy Środkowe Niemcy Środkowe

Więcej informacji o usłudze Azure Disk Storage można znaleźć na stronach omówienia i cennika. Więcej informacji o usłudze Blob Storage można znaleźć na stronach omówienia i cennika.