Przejście bazy danych Cosmos DB platformy Azure z miernika globalnego na mierniki regionalne

Usługa Cosmos DB przejdzie z pojedynczego, globalnego miernika na wiele mierników regionalnych specyficznych dla regionów świadczenia usługi Azure. Identyfikatory GUID zasobów usługi Cosmos DB ulegną zmianie. Zalecamy wprowadzenie odpowiednich zmian w identyfikatorach GUID zasobów w aplikacjach niestandardowych w przypadku korzystania z tych identyfikatorów GUID rozliczeń zasobów. Szczegółowe informacje dotyczące migracji zostały przedstawione poniżej.

Platforma Azure oferuje dwa zestawy interfejsów API REST w celu umożliwienia klientom uzyskiwania danych użycia i danych dotyczących cen zasobów: interfejs API użycia platformy Azure i interfejs API karty oceny platformy Azure. Identyfikatory GUID rozliczeń (nazywane też identyfikatorami liczników) są dołączone do właściwości odpowiedzi tych interfejsów API. Klienci mogą tworzyć za pomocą tych interfejsów API niestandardowe aplikacje lub pulpit nawigacyjny raportowania w celu wyświetlania danych użycia chmury i wydatków. Więcej informacji dotyczących interfejsów API można znaleźć w blogu poświęconym nowym interfejsom API rozliczeń platformy Azure Scotta Guthrie.

Nazwa usługi Typ usługi Nazwa zasobu Stary globalny identyfikator GUID Nazwa regionu Nowy regionalny identyfikator GUID
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S1 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Australia Wschodnia 2d6f5341-c2ae-4d34-afca-94391ff66d8b
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S1 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Australia Południowo-Wschodnia 734ac188-22a2-4c03-a35f-2ebc69b61280
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S1 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Azja Wschodnia 46a4598f-bd08-4614-b2a3-75b147499c7d
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S1 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Azja Południowo-wschodnia 41149d9f-a473-4349-94f5-3af6b2aba106
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S1 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Europa Północna 8376d911-1e62-4896-a324-5290c8ce2f7c
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S1 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Europa Zachodnia 4cfddfa1-0272-45f1-a206-85eefd9e2524
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S1 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Zachodnie stany USA eceaeb07-3247-4e79-8999-7b2d83b4ca02
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S2 e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Australia Wschodnia 579ee866-7f95-4e13-8cd0-333e83e78fdb
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S2 e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Australia Południowo-Wschodnia dc466506-c5d1-4342-8fe8-e2f6dcc44963
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S2 e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Azja Wschodnia bdb75818-345e-4312-a841-ec111bf62c5a
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S2 e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Azja Południowo-wschodnia df9dd79b-1729-42aa-aef8-6d9f26ce5d9f
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S2 e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Europa Północna 97fa1a94-4e78-4580-9e27-f9878c4b7c83
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S2 e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Europa Zachodnia e019d2d7-395f-489f-944d-75297c8eaf22
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S2 e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Zachodnie stany USA 9af5b606-965b-4c39-915a-a7e81ab1a9c3
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S3 bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Australia Wschodnia ea80992b-9870-487e-b9c8-0d0e33b6867e
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S3 bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Australia Południowo-Wschodnia fb059566-63d3-406b-bfd7-a3a6cbbdb66d
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S3 bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Azja Wschodnia 7d154811-9adf-410f-a44f-264b2c0bb928
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S3 bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Azja Południowo-wschodnia 904fd065-e9f4-4b4c-9faf-5c8bb7b90d4e
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S3 bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Europa Północna 0c11d1cd-655e-4369-b0fc-4cccf9a39816
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S3 bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Europa Zachodnia e9af043a-39d8-4d66-8d04-f4071430fd7d
Data Services Azure Cosmos DB Godziny korzystania z usługi Cosmos DB w warstwie S3 bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Zachodnie stany USA 4549f2e0-b433-4f94-b73a-3cfa77d950a0