Azure Backup — migracja identyfikatorów GUID dla administracji USA

Usługa Azure Backup zapewnia jednolite rozwiązanie pomagające chronić dane przechowywane na platformie Azure i lokalnie. Dzięki kopii zapasowej bazującej na chmurze otrzymujesz wbudowaną w platformę aplikację SaaS (software as a service), która udostępnia najnowsze aktualizacje, ograniczając prace związane z zarządzaniem. Usługa Azure Backup jest bardzo bezpieczna, ponieważ dane są szyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i podczas przechowywania, i oferuje wbudowaną ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup.

Od 1 marca 2018 r. Twoje kopie zapasowe korzystające z usługi Azure Storage będą raportowane za pośrednictwem mierników magazynu usługi Backup, a nie za pośrednictwem konta usługi Storage. Nie ma to żadnego wpływu na ceny. Dowiedz się więcej ze strony internetowej z omówieniem.

Szczegółowe informacje na temat migracji identyfikatorów GUID znajdują się poniżej.

Nazwa usługi Typ usługi Nazwa zasobu Nazwa regionu Stary identyfikator GUID Nowy identyfikator GUID
Azure Backup Magazyn lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) US Gov be78f33c-bbf3-4a47-9162-4190e5d52201 92ef9d02-f52a-47cc-9cae-a2f36eedf358
Azure Backup Magazyn geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) US Gov 6c3c7f90-c378-44a9-a8bb-43565f86258e 4598e7b6-8909-407d-aaa2-7ec6a2d846ab
Azure Backup Magazyn lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) US Gov AZ 486095db-fc34-4429-8db5-64e9fd3aa165 a6a7686e-8b44-42a5-8574-e4600df4bff3
Azure Backup Magazyn geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) US DoD e5eaa831-541e-4e49-83ec-9922be0162ff 6cb78cdf-8620-4637-88ed-d14bd06ceb3d
Azure Backup Magazyn lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) US DoD 17dc1b46-672e-4290-a487-1df47f2a3071 69797336-dea4-4fe9-92cb-9f04cb82d17e
Azure Backup Magazyn geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) US Gov AZ 91a3cf5f-4b8c-4f18-814c-1e52d5605025 2fc88511-aa2d-40e0-9f04-d7e6eda1cf01
Azure Backup Magazyn lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) US Gov TX bd456fde-5224-426c-9172-a3095918bd14 b1e8deba-cbed-4800-8d2e-387569645c92
Azure Backup Magazyn geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) US Gov TX 652b384d-73b8-465d-a5c0-a229f2e43989 2b61db56-f2f4-4630-812f-8f62f6e93447