Społeczność pomocy technicznej platformy Azure

Zadawaj pytania, uzyskuj odpowiedzi i kontaktuj się z inżynierami firmy Microsoft oraz ekspertami ze społeczności platformy Azure.

Zadawaj pytania. Uzyskuj odpowiedzi.

Fora poświęcone platformie Azure w witrynie MSDN

Informacje i dyskusje udostępniane przez firmę Microsoft i społeczność

@AzureSupport

Łączenie społeczności platformy Azure z odpowiednimi zasobami: odpowiedzi, pomoc techniczna i eksperci

Reddit

Wraz z innymi członkami społeczności zadawaj pytania, poznawaj nowe możliwości i dziel się informacjami z ekspertami z zakresu platformy Azure1

StackOverflow

Odpowiedzi na różne pytania dotyczące platformy Azure z zakresu programowania1

Społeczność techniczna firmy Microsoft

Współpracuj z ekspertami, dziel się z nimi i ucz się od nich w ramach jednej społeczności technicznej firmy Microsoft

Opinia dotycząca platformy Azure

Prześlij pomysł lub sugestię do zespołu platformy Azure

1Witryny Stack Overflow i Reddit nie są skojarzone ani powiązane z firmą Microsoft.

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej