Zmiana administratora i współadministratora usługi z poziomu konta organizacji

Użytkownik może logować się do klasycznego portalu Microsoft Azure w jeden z następujących sposobów: indywidualni użytkownicy mogą logować się przy użyciu konta Microsoft, a pracownicy organizacji mogą logować się przy użyciu konta organizacji. W tym artykule opisano zmiany funkcjonalności administratora usługi i administratora współpracującego w przypadku użycia każdej z tych opcji logowania.

Poniżej znajduje się krótki opis funkcjonalności administratora usługi i administratora współpracującego:

  • Administrator usługi to właściwość każdej subskrypcji systemu Azure reprezentująca osobę, która może zalogować się do portalu deweloperów i wprowadzać zmiany do subskrypcji (np. wdrażać lub tworzyć nowe zasoby). Zazwyczaj administrator konta, który wykupuje subskrypcję systemu Azure, przydziela funkcję administratora usługi swojemu deweloperowi — od tej pory deweloper może zalogować się do portalu deweloperów. Administrator usługi nie może wyświetlić danych rozliczeniowych subskrypcji w portalu rozliczeń. Administratora usługi można zmienić jedynie z poziomu portalu rozliczeń.
  • Administrator współpracujący ma podobną funkcję do administratora usługi z jedną tylko różnicą — zostaje dodany z poziomu portalu deweloperów. Do jednej subskrypcji może być przypisanych kilku administratorów współpracujących, ale tylko jeden administrator usługi. Podobnie jak administrator usługi, administrator współpracujący nie może wyświetlić danych rozliczeniowych.

Dalej opisano zmiany funkcjonalności administratora usługi i administratora współpracującego oraz instrukcje, jak zalogować się do systemu Azure za pomocą konta organizacji:

Sposób logowania Czy konto Microsoft ma być kontem administratora współpracującego czy administratora usługi? Czy konto organizacji w tej organizacji ma być kontem administratora współpracującego czy administratora usługi? Czy konto organizacji w innej organizacji ma być kontem administratora współpracującego czy administratora usługi?
Konto Microsoft Tak Nie Nie
Konto organizacji Tak Tak Nie
  • Użytkownik zalogowany na koncie Microsoft może dodać jako administratorów usługi lub administratorów współpracujących tylko inne konta Microsoft. Stanowi to zabezpieczenie przed kontami spoza organizacji — dzięki temu nie można sprawdzić, czy określone konta (np. janedoe@contoso.com) są prawidłowe.
  • Użytkownik zalogowany na koncie organizacji może dodać jako administratorów usługi lub administratorów współpracujących tylko inne konta ze swojej organizacji. Na przykład użytkownik abby@contoso.com może dodać użytkownika bob@contoso.com jako administratora usługi lub administratora współpracującego, ale nie może dodać użytkownika john@notcontoso.com. Użytkownicy zalogowani do kont organizacji mogą dodawać użytkowników z kontami Microsoft jako administratorów usługi lub administratorów współpracujących.