Brazylia Południowa — aktualizacja identyfikatorów GUID

W regionie Brazylia Południowa platformy Azure usługi Maszyny wirtualne, Usługi w chmurze, Magazyn, Baza danych SQL, Witryny sieci Web i Transfer danych są oferowane w cenie promocyjnej do 31 lipca 2014.

Po zakończeniu okresu promocyjnego ceny tych usług wzrosną 1 sierpnia 2014. Wraz z cenami zmienią się odpowiednie identyfikatory GUID liczników rozliczeń zgodnie z poniższym opisem. Identyfikatory GUID zasobów to unikatowe identyfikatory służące do mierzenia użycia wdrożonych usług platformy Azure.

Maszyny wirtualne

Wraz ze zmianą cen 1 sierpnia 2014 zostaną wprowadzone nowe liczniki rozliczeń dla usługi Maszyny wirtualne, które zastąpią obecne liczniki.

Liczniki usługi Maszyny wirtualne używane w regionie Brazylia Południowa
Do 31 lipca 2014
Nazwa Typ Zasób Identyfikator GUID zasobu
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A1 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe b8b227a6-d291-423a-8dbf-423c9dd94a94
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A1 (Windows) Godziny obliczeniowe a51ac8a1-8bfe-4979-9488-658ede49f108
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A5 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe d39b1cfc-e529-4315-8bec-4becf6ab2c1d
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A5 (system Windows) Godziny obliczeniowe 78e3e064-a716-469d-b288-1f4f88234a87
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A6 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe d353bc8d-eede-4dd8-b133-8b156af0993d
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A6 (system Windows) Godziny obliczeniowe a612c5f7-6b21-4d9a-822a-f95d7a040bd6
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A7 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe 6901fb38-d60b-4a2c-a1b0-575868fa9dc8
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A7 (Windows) Godziny obliczeniowe 03e6cc12-9d03-459c-9bb7-e2ec60bf989a
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A1 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe 953fe2ae-f932-4f3d-b34d-b5d1f950fa25
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A1 (Windows) Godziny obliczeniowe 19c6b5e3-4162-4be1-9911-fba6f27991c8
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A5 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe 4afe8ef6-63c8-4741-8a8d-b06234b67ad9
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A5 (Windows) Godziny obliczeniowe e9e6a774-4e00-4f33-91df-06eae1e584c2
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A6 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe 8e7ca98f-0214-4f5b-9b2e-10fe4596798e
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A6 (Windows) Godziny obliczeniowe 4817d00a-40ed-44c1-9963-d70e32499efb
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A7 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe f7f05aaf-c250-4fa1-b883-4682ddff86e4
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A7 (Windows) Godziny obliczeniowe cbcb7604-78d6-41e0-bdfe-f6676bff8829
Nowe liczniki usługi Maszyny wirtualne dla regionu Brazylia Południowa
Od 1 sierpnia 2014
Nazwa Typ Zasób Identyfikator GUID zasobu
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A1 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe a2ee536f-15fb-44e0-b715-d10daa6ddd1c
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A1 (Windows) Godziny obliczeniowe 4912d84a-709c-46bf-948a-f2f1672e38dc
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A5 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe 1b1329b7-6d64-4e00-b259-6ced89d1d362
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A5 (system Windows) Godziny obliczeniowe 2fa7f0c6-9bcc-4255-ad99-db769d799b7f
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A6 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe 8f1829af-1184-4563-8abe-f857f6ae1b20
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A6 (system Windows) Godziny obliczeniowe d9581eba-57c3-4b52-918b-61123e4da614
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A7 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe c3880c85-9df8-4bec-9c3d-d35bbdeee417
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna BASIC.A7 (Windows) Godziny obliczeniowe 0e02e326-5852-43ad-a946-688a7431d2bd
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A1 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe be4ec9be-31bb-4de4-acc0-599e89eef9b9
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A1 (Windows) Godziny obliczeniowe e99c025f-0eba-4886-80dc-0397ea0ad0f5
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A5 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe 757e2aa1-9d5a-447e-be83-64d99dc51f2f
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A5 (Windows) Godziny obliczeniowe f3fa81b2-281d-4750-ab7d-f91fa7ede967
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A6 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe 0beefb4a-8f54-4f9a-acfa-3707b3e7aa13
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A6 (Windows) Godziny obliczeniowe 2197fb0e-f9a0-4d1c-99ab-f158e6228e91
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A7 (system inny niż Windows) Godziny obliczeniowe e19f265b-d4ee-4a59-826d-99a5a0d6e72c
Maszyny wirtualne Maszyna wirtualna A7 (Windows) Godziny obliczeniowe 583846fb-f6ea-4ed0-9601-48dd7bdce01f

Usługi w chmurze

Wraz ze zmianą cen 1 sierpnia 2014 zostaną wprowadzone nowe liczniki rozliczeń dla usługi Usługi w chmurze, które zastąpią obecne liczniki.

Liczniki usługi Usługi w chmurze używane w regionie Brazylia Południowa
Do 31 lipca 2014
Nazwa Typ Zasób Identyfikator GUID zasobu
Usługi w chmurze Usługi w chmurze — A1 Godziny obliczeniowe 8b8c895b-bca0-4f0e-9fbb-16c13512b8d0
Usługi w chmurze Usługi w chmurze — A5 Godziny obliczeniowe 0c1492a2-8db8-44c6-b0ed-cc6188c72b34
Usługi w chmurze Usługi w chmurze — A6 Godziny obliczeniowe 68628f65-110b-40ed-9ded-1c724de31696
Usługi w chmurze Usługi w chmurze — A7 Godziny obliczeniowe 100e40ce-2ab9-47e6-bf59-500d17602826
Nowe liczniki usługi Usługi w chmurze dla regionu Brazylia Południowa
Od 1 sierpnia 2014
Nazwa Typ Zasób Identyfikator GUID zasobu
Usługi w chmurze Usługi w chmurze — A1 Godziny obliczeniowe d817c09e-b8b9-4d2c-8de0-5c34d5148bf3
Usługi w chmurze Usługi w chmurze — A5 Godziny obliczeniowe 4848a06a-fff1-4e43-b803-e19e16af6698
Usługi w chmurze Usługi w chmurze — A6 Godziny obliczeniowe 4c89295c-9f5d-45eb-96db-f6d799a9c1a0
Usługi w chmurze Usługi w chmurze — A7 Godziny obliczeniowe a10d37fa-4928-426f-9ebe-e2d8ce3cca06

Magazyn

Wraz ze zmianą cen 1 sierpnia 2014 zostaną wprowadzone nowe liczniki rozliczeń dla usługi Magazyn, które zastąpią obecne liczniki.

Liczniki usługi Magazyn używane w regionie Brazylia Południowa
Do 31 lipca 2014
Nazwa Typ Zasób Identyfikator GUID zasobu
Magazyn Strefowo nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) 8de34d2b-d93c-4a10-9c21-5e9308001143
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) c1635534-1c1d-4fc4-b090-88fc2672ef87
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — plik (GB) ed8a651a-e0a3-4de6-a8ae-3b4ce8cb72cf
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Page/dysk (GB) d23a5753-ff85-4ddf-af28-8cc5cf2d3882
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) bd69546d-19b0-4776-865f-8753b800883b
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) 0f521674-5ebd-4679-bd97-8bc2ac4a9040
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — plik (GB) fda24285-b1d0-4f58-b957-e1685125aff7
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Page/dysk (GB) 0e9d0c9b-ab6d-4312-9c7e-3794e22af9c4
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 30ab1dae-8172-4b24-aa5b-3666d3f0fde1
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) 3dfa2dd0-43d8-4445-90a9-3803eaf10ed2
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Page/dysk (GB) 5e7a80e5-0273-44b8-a179-e4f62ea6ec9f
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 6fe6a770-9d2b-45ba-b76d-1b18c4b6eebf
Nowe liczniki usługi Magazyn dla regionu Brazylia Południowa
Od 1 sierpnia 2014
Nazwa Typ Zasób Identyfikator GUID zasobu
Magazyn Strefowo nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) eb573bb3-d2ef-4df9-91e4-8f25b2be1c45
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) a0a14f71-37e9-44ac-b019-035b23d75a3a
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — plik (GB) 693094b6-03ee-42ee-89f9-964904e636dd
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Page/dysk (GB) 8dbc6497-3d3a-47d6-9de4-dd42072fad66
Magazyn Lokalnie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 53bbfe19-c977-42c8-911a-d7817319ec44
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) 22e34bb4-7687-49ad-8a3f-a317de55ff19
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — plik (GB) 221a60b9-c27b-4522-ab9d-1f0d9ff18faf
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Page/dysk (GB) 59a70c09-d509-48e2-8789-fb410ecd9dab
Magazyn Geograficznie nadmiarowy Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 96c7a88b-71a2-4617-9824-9344fc9864d3
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB) 0fb708ff-6638-4d65-a800-9f26a96e3752
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Page/dysk (GB) 5e02b0bc-21e5-410c-ac8f-e7c37e12e98d
Magazyn Dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego Dane we/wy w wersji Standard — tabela/kolejka (GB) 21aee331-33c9-4b08-ae23-1f1dc2512296

Baza danych SQL

Wraz ze zmianą cen 1 sierpnia 2014 zostaną wprowadzone nowe liczniki rozliczeń dla usługi Baza danych SQL, które zastąpią obecne liczniki.

Liczniki usługi Baza danych SQL używane w regionie Brazylia Południowa
Do 31 lipca 2014
Nazwa Typ Zasób Identyfikator GUID zasobu
Baza danych SQL Web Edition Jednostki bazy danych ccace7fd-ff71-4c89-ab2c-3acf90b219aa
Baza danych SQL Business Edition Jednostki bazy danych (w dziesiątkach) eebb411b-27b7-44e1-8e8c-d0d7dff22284
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z bazy danych — Basic cae64797-9ecf-4906-b517-6238c80c045f
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z bazy danych — Standard S1 54c6bbf3-322b-406d-8411-101bc4b9443a
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z dodatkowej bazy danych — Standard S1 d4a1726f-2b95-4355-9907-b6b2123f8a37
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z bazy danych — Standard S2 f303a21a-05f1-4563-b2ad-7523eebc4058
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z dodatkowej bazy danych — Standard S2 b925488d-a109-4294-9d73-6f359f61ba5b
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z bazy danych — Premium P1 ce1e156d-8253-42f4-bb9e-409708366fea
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z bazy danych — Premium P2 b2d3ed0d-64b0-4a41-8c5a-cb49dfbb84f9
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z bazy danych — Premium P3 2a8f5aeb-d518-4417-a262-f168e3204a84
Nowe liczniki usługi Baza danych SQL dla regionu Brazylia Południowa
Od 1 sierpnia 2014
Nazwa Typ Zasób Identyfikator GUID zasobu
Baza danych SQL Web Edition Jednostki bazy danych 0877d4e0-270a-4153-9d37-250b0b067e51
Baza danych SQL Business Edition Jednostki bazy danych (w dziesiątkach) 054f1554-f0a8-4da0-a3e5-cb6f44455c33
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z bazy danych — Basic 552764bc-e985-44b8-a15c-82d2cf280ef1
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z bazy danych — Standard S1 6c56768f-ee88-4b44-b40e-6c97f9982260
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z dodatkowej bazy danych — Standard S1 a575220c-735c-463b-83c9-8b6c6b340691
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z bazy danych — Standard S2 5e87a460-80ae-4eb4-81f3-4344896797f3
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z dodatkowej bazy danych — Standard S2 e39c3838-26f3-48cc-943e-59847da39886
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z bazy danych — Premium P1 a901e8f6-0e44-485e-9f81-b915e9504ff5
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z bazy danych — Premium P2 07501d86-23ee-4838-9a35-09e078fb151e
Usługi danych Baza danych SQL Dni korzystania z bazy danych — Premium P3 b17e33a3-6742-4e47-a50a-06b870574e65

Witryny sieci Web

Wraz ze zmianą cen 1 sierpnia 2014 zostaną wprowadzone nowe liczniki rozliczeń dla usługi Witryny sieci Web, które zastąpią obecne liczniki.

Liczniki usługi Witryny sieci Web używane w regionie Brazylia Południowa
Do 31 lipca 2014
Nazwa Zasób Identyfikator GUID zasobu
Witryny sieci Web Liczba godzin w warstwie Współdzielona usługi Witryny sieci Web 0c3885bd-351d-4c28-830a-446d7bb4295c
Witryny sieci Web Mała liczba godzin w warstwie Basic usługi Witryny sieci Web ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce
Witryny sieci Web Średnia liczba godzin w warstwie Basic usługi Witryny sieci Web 4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60
Witryny sieci Web Duża liczba godzin w warstwie Basic usługi Witryny sieci Web 7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb
Witryny sieci Web Godziny małego wystąpienia usługi Witryny sieci Web w wersji Standard 505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1
Witryny sieci Web Godziny średniego wystąpienia usługi Witryny sieci Web w wersji Standard 64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17
Witryny sieci Web Godziny dużego wystąpienia usługi Witryny sieci Web w wersji Standard 7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b
Nowe liczniki usługi Witryny sieci Web dla regionu Brazylia Południowa
Od 1 sierpnia 2014
Nazwa Zasób Identyfikator GUID zasobu
Witryny sieci Web Liczba godzin w warstwie Współdzielona usługi Witryny sieci Web 1bf80982-509f-4353-811a-b50357600ec1
Witryny sieci Web Mała liczba godzin w warstwie Basic usługi Witryny sieci Web 01caecf8-c1e4-4885-8c13-3292721482fe
Witryny sieci Web Średnia liczba godzin w warstwie Basic usługi Witryny sieci Web 6691a6aa-73bf-4d66-91fb-356bf4b894ed
Witryny sieci Web Duża liczba godzin w warstwie Basic usługi Witryny sieci Web f1b450b4-7ad0-4b8a-9a10-96395fe8b67d
Witryny sieci Web Godziny małego wystąpienia usługi Witryny sieci Web w wersji Standard 011d5795-7609-4c28-8084-cd26374a1d0e
Witryny sieci Web Godziny średniego wystąpienia usługi Witryny sieci Web w wersji Standard f93e0c84-948e-4eb7-8b2f-54593ab43964
Witryny sieci Web Godziny dużego wystąpienia usługi Witryny sieci Web w wersji Standard 4d6396e8-f52e-4505-986f-dde9e1bbb62a

Transfer danych

Wraz ze zmianą cen 1 sierpnia 2014 zostaną wprowadzone nowe liczniki rozliczeń dla usługi Witryny sieci Web, które zastąpią obecne liczniki.

Liczniki transferu danych używane w regionie Brazylia Południowa
Do 31 lipca 2014
Nazwa Typ Zasób Identyfikator GUID zasobu
Sieć Przychodzący transfer danych (GB) 42bb05e1-6f42-4de1-a6ba-7ffb976cb560
Sieć Wychodzący transfer danych (GB) fe167397-a38d-43c3-9bb3-8e2907e56a41
Sieć Sieć wirtualna Wychodzący transfer danych w sieci VNET (GB) 0affea74-afb7-48a1-951d-ae7e33baaf17
Nowe liczniki transferu danych dla regionu Brazylia Południowa
Od 1 sierpnia 2014
Nazwa Typ Zasób Identyfikator GUID zasobu
Sieć Przychodzący transfer danych (GB) e315c24e-2f54-4668-95ae-5aef18f93125
Sieć Wychodzący transfer danych (GB) c089a13a-9dd0-44b5-aa9e-44a77bbd6788
Sieć Sieć wirtualna Wychodzący transfer danych w sieci VNET (GB) ebef8043-7ee9-4c4e-aa01-eedd271d4f8b