Operations Management Suite

Zarządzanie zasobami w lokalnych centrach danych i na platformie Azure oraz ochrona tych zasobów

Zacznij korzystać już dziś

Wypróbuj i oceń bezpłatnie pakiet Operations Management Suite.

Lepsza kontrola nad sytuacją dzięki bardziej szczegółowym informacjom

Pakiet Operations Management Suite zapewnia dostęp do informacji potrzebnych do podejmowania trafnych decyzji i rozwiązywania problemów. Uzyskaj kluczowe informacje i spójny obraz sytuacji dotyczącej zasobów lokalnych i w chmurze, zbieraj i zestawiaj dane z różnych systemów w jednym widoku oraz szybko rozwiązuj problemy dzięki dostosowywanym alertom i elastycznej funkcji wyszukiwania.

Poprawa wydajności dzięki automatyzacji i konfiguracji

Koniec z chaosem w procesie świadczenia stale dostępnych usług IT oraz zarządzania dynamicznymi zmianami w środowiskach hybrydowych. Funkcje automatyzacji w pakiecie Operations Management Suite pozwalają na zmniejszenie liczby błędów i poprawę wydajności — umożliwiając łatwą aprowizację, szybkie organizowanie, spójne wdrażanie, niezawodne monitorowanie i automatyczne aktualizacje.

Szybsze reagowanie dzięki analizie zabezpieczeń i zagrożeń

Pomóż w zapewnieniu bezpieczeństwa w środowisku hybrydowym, minimalizując stale występujące zagrożenia oraz przewidując kierunek ich zmian. Zbieraj informacje o zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa i korzystaj z funkcji analiz śledczych, inspekcyjnych oraz związanych z naruszeniem zabezpieczeń. Znajduj brakujące aktualizacje systemu i zarządzaj stosowaniem poprawek w chmurze. Śledź złośliwe oprogramowanie i uzyskuj informacje o nowych zagrożeniach.

Gwarancja dostępności danych

Kluczowe dane mogą być przechowywane w różnych miejscach, co może być problematyczne dla tradycyjnych rozwiązań do wykonywania kopii zapasowych. Pakiet Operations Management Suite umożliwia tworzenie kopii zapasowych w chmurze, zapewniając oszczędności kosztów, większą elastyczność oraz skalowalność konieczną do spełnienia wymagań zgodności z przepisami. Ponadto udostępnia on funkcję odzyskiwania danych z dowolnego punktu w czasie z pełnym śledzeniem, inspekcjonowaniem i wbudowanym szyfrowaniem.

Upraszczanie i automatyzacja odzyskiwania po awarii

Odzyskiwanie po awarii to przede wszystkim zapewnienie dostępności aplikacji. Bez względu na to, czy lokacją odzyskiwania jest platforma Azure czy pomocnicze centrum danych, usługa Azure Site Recovery upraszcza i zapewnia dodatkowe opcje szybkiego przywrócenia działania usług. Usługa Use Site Recovery umożliwia organizowanie replikacji, tworzenie dostosowanych planów odzyskiwania oraz łatwe testowanie działania w trybie failover.

Zbieranie i zestawianie danych dzienników oraz podejmowanie działań na ich podstawie
Dostarczanie ciągłych usług IT i szybkie korygowanie problemów na dużą skalę
Ochrona i rozszerzanie centrum danych
Znajdowanie, ocena i eliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa

Wprowadzenie do bezpłatnego konta

Rozpocznij bezpłatnie