Pakiet IoT Azure

Przechwytywanie i analizowanie niewykorzystanych danych umożliwiające poprawienie wyników biznesowych

Popularne rozwiązania

Zdalne monitorowanie

Łączenie i monitorowanie urządzeń w celu analizowania niewykorzystanych danych oraz poprawienie wyników biznesowych przez automatyzowanie procesów.

Konserwacja zapobiegawcza

Przewidywanie koniecznych konserwacji i unikanie nieplanowanych przestojów przez łączenie i monitorowanie urządzeń.

Połączona fabryka

Łączenie i monitorowanie fabrycznych urządzeń przemysłowych pozwala uzyskiwać szczegółowe informacje za pomocą architektury OPC UA w celu zwiększania produktywności operacyjnej.

Pokaż więcej rozwiązań

Szybkie łączenie i wydajne skalowanie

Szybko rozpocznij pracę z Pakietem IoT Microsoft Azure. Użyj wstępnie skonfigurowanych rozwiązań i przyspiesz opracowywanie rozwiązań Internetu rzeczy (IoT). Dodawaj nowe urządzenia — i łącz istniejące — za pomocą zestawów SDK urządzeń dla wielu platform, w tym systemów Linux i Windows oraz systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Łatwe skalowanie od kilku czujników do milionów równocześnie połączonych urządzeń. Możesz polegać na globalnej dostępności platformy Azure — niezależnie od wielkości projektu.

Analizuj niewykorzystane dane i działaj na ich podstawie

Zbieraj uprzednio niewykorzystane dane z urządzeń i czujników, a następnie użyj wbudowanych możliwości, aby zwizualizować te dane i działać na nich. Twórz analizy w czasie rzeczywistym za pomocą składni opartej na języku SQL — w skalowalny, wydajny i odporny na błędy sposób — bez konieczności zarządzania złożoną infrastrukturą i oprogramowaniem. Korzystaj z potężnej biblioteki algorytmów, aby rozszerzyć rozwiązania na analizy predykcyjnej. Rozszerzaj rozwiązania do analizy w czasie rzeczywistym i uczenia maszynowego przez zintegrowanie kodu w językach takich jak R i Python bezpośrednio w obszarze roboczym.

Integrowanie i transformowanie Twojej firmy

Łatwe integrowanie Pakietu IoT Azure z systemami i aplikacjami, w tym oprogramowaniem Salesforce, SAP, Oracle Database i Microsoft Dynamics, upraszcza dostęp do danych i umożliwia utrzymanie aktualności różnorodnych systemów. Wysyłanie milionów komunikatów do heterogenicznych urządzeń za pomocą aparatu obsługującego mobilne powiadomienia wypychane przy zmniejszonych nakładach na opracowywanie. Tworzenie aplikacji mobilnych i aplikacji sieci Web zintegrowanych z interfejsami API sieci Web firmy Microsoft i innych firm oraz korzystanie ze standardu OAuth 2.0 do tworzenia własnych, bezpiecznych interfejsów API sieci Web.

Rozszerzone zabezpieczenia rozwiązań IoT za pomocą uwierzytelniania na poziomie urządzenia

Konfigurowanie indywidualnych tożsamości i poświadczeń dla każdego z połączonych urządzeń ułatwia zachowanie poufności zarówno komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń, jak i z urządzeń do chmury. Istnieje także możliwość selektywnego odwołania praw dostępu konkretnych urządzeń w celu zachowania integralności systemu.

Popularne urządzenia z certyfikatem usługi Azure IoT

Beaglebone Green
Beaglebone Black
Minnowboard Max
Intel Edison
Raspberry Pi
Freescale FRDM K64

Usługi Pakiet IoT Azure

Centrum deweloperów IoT

Dowiedz się, jak można połączyć urządzenia z platformą Microsoft Azure

Dowiedz się więcej

Blog

Odnajdywanie wszystkich urządzeń i platform, które działają z usługami Pakiet IoT i Centrum IoT.

Więcej informacji

Microsoft IoT

Internet rzeczy (IoT) rozpoczyna się od Twoich rzeczy — tego, co jest najważniejsze dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej