Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Pakiet Cortana Intelligence

Przekształcanie danych w inteligentne działanie

Rozpoczynanie tworzenia rozwiązania przy użyciu szablonów

Szablony kompleksowych, branżowych rozwiązań umożliwiają szybkie tworzenie własnych rozwiązań.

Tworzenie aplikacji inteligentnych

Osadzanie analizy predykcyjnej w aplikacjach za pomocą poznawczych interfejsów API.

Usługi pakietu Cortana Intelligence

Zarządzanie informacjami

Organizowanie przenoszenia danych na w pełni zarządzanej, kompleksowej platformie. Użyj usługi Fabryka danych Azure do kompilowania potoków oraz zbierania danych z usług stosowanych do prostszych analiz i ich organizowania. Ponadto możesz użyć usługi Wykaz danych Azure do efektywnego zarządzania źródłami danych oraz usługi Centra zdarzeń Azure do dostarczania obszaru przejściowego na potrzeby przychodzących danych przetwarzania strumieniowego.

Magazyny danych big data

Przechowuj dane strukturalne i zarządzaj nimi przy użyciu usługi Magazyn danych SQL Azure elastycznie skalowanej za pomocą architektury MPP (Massively Parallel Processing). Wdrażaj repozytorium w hiperskali bez ograniczeń rozmiarów plików w przypadku danych niestrukturalnych przy użyciu usługi Azure Data Lake — magazyn.

Uczenie maszynowe i analiza

Projektuj i publikuj modele predykcyjne dzięki usłudze Uczenie maszynowe Azure, analizuj dane w środowiskach Storm i Spark dla usługi Hadoop przy użyciu usługi Azure HDInsight, integruj kod z języków R lub Python, a także analizuj potrzebne dane dowolnego rodzaju i rozmiaru dzięki usługom Azure Data Lake — analiza i Analiza strumienia Azure. Ponadto możesz również skorzystać z usługi Microsoft Power BI i tworzyć zaawansowane wizualizacje, które ożywią Twoje dane.

Rozwiązania inteligentne

Eksploruj Usługi poznawcze i dowiedz się, w jaki sposób uwzględnić naturalne i dopasowane do kontekstu interakcje w swojej aplikacji. Integruj modele i usługi analityczne przy użyciu Cortany, swojej osobistej asystentki cyfrowej, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z aplikacji za pośrednictwem mowy oraz otrzymywanie proaktywnych powiadomień. Korzystając ze struktury robotów, utwórz i połącz inteligentne roboty, które w naturalny sposób wchodzą w interakcje z użytkownikami niezależnie od miejsca — od wiadomości SMS po program Skype i usługę Office 365.

Zobacz, jak klienci korzystają z pakietu Cortana Intelligence

Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą pakietu Cortana Intelligence