Wyświetlanie widoku dla urządzeń przenośnych Widok pulpitu

Stan platformy Azure

Ostatnia aktualizacja: przed 32 sekundami

 Usługi działają normalnie.

Aby uzyskać pomoc, gdy usługi są w dobrej kondycji, sprawdź  Opcje pomocy technicznej systemu Azure

W przypadku powiadomień kierowanych, które wymagają dobrej kondycji zasobów platformy Azure oraz dostosowywania powiadomień, odwiedź witrynę Azure Portal

  • Dobra
  • Ostrzeżenie
  • Błąd
  • Informacje
Produkty i usługi Non-Regional* Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Produkty i usługi Non-Regional* Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Produkty i usługi Non-Regional* Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
Produkty i usługi Non-Regional*
Produkty i usługi Non-Regional* Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines  
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia                    
Cloud Services  
RemoteApp          
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych  
Functions    
Sieć
Content Delivery Network                      
ExpressRoute  
Obwody usługi ExpressRoute                      
Bramy usługi ExpressRoute  
System DNS Azure                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Infrastruktura sieci  
Application Gateway  
Network Watcher  
Magazyn
Storage  
Sieć Web + aplikacje mobilne
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Usługi mobilne                    
API Management  
Media Services          
Encoding          
Live and On-Demand Streaming          
Notification Hubs  
Usługa Azure Search          
Mobile Engagement                      
Kontenery
Batch  
Container Registry  
Service Fabric  
Usługa kontenera          
Bazy danych
SQL Database  
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database    
Azure Database for MySQL              
Azure Database for PostgreSQL              
Dane + analiza
HDInsight  
Machine Learning                  
Data Factory                  
Przenoszenie danych      
Usługa Power BI Embedded            
Data Lake Store                    
Data Lake Analytics                    
Usługa Azure Bot          
Azure Analysis Services          
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                  
Sztuczna inteligencja i usługi Cognitive Services
Usługi poznawcze                      
Academic Knowledge API                      
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                      
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing                      
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing)                      
Interfejs API rozpoznawania mowy Bing                      
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                      
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing                      
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)                      
Interfejs API wizualizacji komputerowej                  
Content Moderator                  
Custom Speech Service                      
Interfejs API rozpoznawania emocji                      
Interfejs API twarzy                  
Language Understanding Intelligent Service                      
Interfejs API zaleceń                      
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                      
Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator                      
Interfejs API tekstu usługi Translator                      
Interfejs API analizy tekstu                      
Interfejs API modelu języka sieci Web                      
Internet of Things
Pakiet IoT                    
Centrum IoT                
Stream Analytics      
Event Hubs  
Time Series Insights                    
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple          
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog                  
Logic Apps  
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory                      
Roaming stanu dla przedsiębiorstw                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                      
Centrum zabezpieczeń                      
Usługa kontroli dostępu          
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services                
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)                
Testowanie obciążenia                
Application Insights                    
Azure DevTest Labs  
HockeyApp                      
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                      
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation                
Log Analytics                    
Portal Microsoft Azure                      
Portal Marketplace                      
Klasyczny portal Microsoft Azure                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor  
Metryki i alerty  
Dzienniki aktywności i alerty                      
Dzienniki diagnostyczne                      
Automatyczne skalowanie  
Grupy akcji                      
Azure Resource Manager                      
Portal Marketplace                      
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami                      
Ochrona i odzyskiwanie            
Automatyzacja i kontrola                      
Wgląd i analiza                      
Mapa usługi                    
Cloud Shell                      
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region
Produkty i usługi Non-Regional* Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines  
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia          
Cloud Services  
RemoteApp          
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych  
Functions        
Sieć
Content Delivery Network            
ExpressRoute  
Obwody usługi ExpressRoute            
Bramy usługi ExpressRoute  
System DNS Azure            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Infrastruktura sieci  
Application Gateway  
Network Watcher      
Magazyn
Storage  
Sieć Web + aplikacje mobilne
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Usługi mobilne            
API Management      
Media Services      
Encoding          
Live and On-Demand Streaming          
Notification Hubs  
Usługa Azure Search        
Mobile Engagement            
Kontenery
Batch  
Container Registry      
Service Fabric  
Usługa kontenera          
Bazy danych
SQL Database  
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Azure Database for MySQL          
Azure Database for PostgreSQL          
Dane + analiza
HDInsight  
Machine Learning          
Data Factory            
Przenoszenie danych        
Usługa Power BI Embedded        
Data Lake Store            
Data Lake Analytics            
Usługa Azure Bot          
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights              
Sztuczna inteligencja i usługi Cognitive Services
Usługi poznawcze              
Academic Knowledge API              
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)            
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing            
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing)            
Interfejs API rozpoznawania mowy Bing            
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)            
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing            
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)            
Interfejs API wizualizacji komputerowej            
Content Moderator            
Custom Speech Service              
Interfejs API rozpoznawania emocji              
Interfejs API twarzy            
Language Understanding Intelligent Service              
Interfejs API zaleceń              
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej              
Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator            
Interfejs API tekstu usługi Translator            
Interfejs API analizy tekstu              
Interfejs API modelu języka sieci Web              
Internet of Things
Pakiet IoT      
Centrum IoT      
Stream Analytics    
Event Hubs  
Time Series Insights          
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog          
Logic Apps          
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory            
Roaming stanu dla przedsiębiorstw          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C            
Centrum zabezpieczeń            
Usługa kontroli dostępu          
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services            
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)            
Testowanie obciążenia            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor            
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation        
Log Analytics            
Portal Microsoft Azure            
Portal Marketplace            
Klasyczny portal Microsoft Azure            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor      
Metryki i alerty      
Dzienniki aktywności i alerty            
Dzienniki diagnostyczne            
Automatyczne skalowanie      
Grupy akcji            
Azure Resource Manager            
Portal Marketplace            
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami            
Ochrona i odzyskiwanie          
Automatyzacja i kontrola            
Wgląd i analiza            
Mapa usługi            
Cloud Shell            
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region
Produkty i usługi Non-Regional* Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines  
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia                    
Cloud Services  
RemoteApp            
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych  
Functions        
Sieć
Content Delivery Network                      
ExpressRoute  
Obwody usługi ExpressRoute                      
Bramy usługi ExpressRoute  
System DNS Azure                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Infrastruktura sieci      
Application Gateway  
Network Watcher  
Magazyn
Storage  
Sieć Web + aplikacje mobilne
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Usługi mobilne                    
API Management  
Media Services      
Encoding      
Live and On-Demand Streaming      
Notification Hubs  
Usługa Azure Search            
Mobile Engagement                        
Kontenery
Batch  
Container Registry        
Service Fabric  
Usługa kontenera          
Bazy danych
SQL Database  
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Azure Database for MySQL                
Azure Database for PostgreSQL                
Dane + analiza
HDInsight          
Machine Learning                    
Data Factory                        
Przenoszenie danych              
Usługa Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Data Lake Analytics                        
Usługa Azure Bot            
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                        
Sztuczna inteligencja i usługi Cognitive Services
Usługi poznawcze                        
Academic Knowledge API                        
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                      
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing                      
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing)                      
Interfejs API rozpoznawania mowy Bing                      
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                      
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing                      
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)                      
Interfejs API wizualizacji komputerowej                      
Content Moderator                      
Custom Speech Service                        
Interfejs API rozpoznawania emocji                        
Interfejs API twarzy                      
Language Understanding Intelligent Service                        
Interfejs API zaleceń                        
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                        
Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator                      
Interfejs API tekstu usługi Translator                      
Interfejs API analizy tekstu                        
Interfejs API modelu języka sieci Web                        
Internet of Things
Pakiet IoT            
Centrum IoT            
Stream Analytics          
Event Hubs  
Time Series Insights                        
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services            
Data Catalog                    
Logic Apps      
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory                      
Roaming stanu dla przedsiębiorstw                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services      
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                      
Centrum zabezpieczeń                      
Usługa kontroli dostępu                
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services                    
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)                    
Testowanie obciążenia                    
Application Insights                        
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                      
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                      
Backup        
Site Recovery        
Scheduler  
Automation                
Log Analytics                    
Portal Microsoft Azure                      
Portal Marketplace                      
Klasyczny portal Microsoft Azure                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor  
Metryki i alerty  
Dzienniki aktywności i alerty                      
Dzienniki diagnostyczne                      
Automatyczne skalowanie  
Grupy akcji                      
Azure Resource Manager                      
Portal Marketplace                      
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami                    
Ochrona i odzyskiwanie        
Automatyzacja i kontrola                    
Wgląd i analiza                    
Mapa usługi                        
Cloud Shell                      
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region
Produkty i usługi Non-Regional*
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines  
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia  
Cloud Services  
RemoteApp  
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych  
Functions  
Sieć
Content Delivery Network
ExpressRoute  
Obwody usługi ExpressRoute
Bramy usługi ExpressRoute  
System DNS Azure
Virtual Network  
Traffic Manager
Load Balancer  
VPN Gateway  
Infrastruktura sieci  
Application Gateway  
Network Watcher  
Magazyn
Storage  
Sieć Web + aplikacje mobilne
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Usługi mobilne  
API Management  
Media Services  
Encoding  
Live and On-Demand Streaming  
Notification Hubs  
Usługa Azure Search  
Mobile Engagement  
Kontenery
Batch  
Container Registry  
Service Fabric  
Usługa kontenera  
Bazy danych
SQL Database  
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database  
Azure Database for MySQL  
Azure Database for PostgreSQL  
Dane + analiza
HDInsight  
Machine Learning  
Data Factory  
Przenoszenie danych  
Usługa Power BI Embedded  
Data Lake Store  
Data Lake Analytics  
Usługa Azure Bot  
Azure Analysis Services  
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights  
Sztuczna inteligencja i usługi Cognitive Services
Usługi poznawcze  
Academic Knowledge API  
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing)
Interfejs API rozpoznawania mowy Bing
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)
Interfejs API wizualizacji komputerowej  
Content Moderator  
Custom Speech Service  
Interfejs API rozpoznawania emocji  
Interfejs API twarzy  
Language Understanding Intelligent Service  
Interfejs API zaleceń  
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej  
Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator
Interfejs API tekstu usługi Translator
Interfejs API analizy tekstu  
Interfejs API modelu języka sieci Web  
Internet of Things
Pakiet IoT  
Centrum IoT  
Stream Analytics  
Event Hubs  
Time Series Insights  
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple  
Service Bus  
BizTalk Services  
Data Catalog  
Logic Apps  
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory
Roaming stanu dla przedsiębiorstw  
Multi-Factor Authentication
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C
Centrum zabezpieczeń
Usługa kontroli dostępu  
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services  
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)  
Testowanie obciążenia  
Application Insights  
Azure DevTest Labs  
HockeyApp
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation  
Log Analytics  
Portal Microsoft Azure
Portal Marketplace
Klasyczny portal Microsoft Azure
azure.microsoft.com
Azure Monitor  
Metryki i alerty  
Dzienniki aktywności i alerty
Dzienniki diagnostyczne
Automatyczne skalowanie  
Grupy akcji
Azure Resource Manager
Portal Marketplace
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami  
Ochrona i odzyskiwanie  
Automatyzacja i kontrola  
Wgląd i analiza  
Mapa usługi  
Cloud Shell
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region