Wyświetlanie widoku dla urządzeń przenośnych Widok pulpitu

Stan platformy Azure

Ostatnia aktualizacja: przed 8 sekundami

Health All Services Good Usługi działają normalnie.

Aby uzyskać pomoc, gdy usługi są w dobrej kondycji, sprawdź Opcje pomocy technicznej systemu Azure

W przypadku powiadomień kierowanych, które wymagają dobrej kondycji zasobów platformy Azure oraz dostosowywania powiadomień, odwiedź witrynę Azure Portal

Odświeżaj co

  • Health Good Dobra
  • Health Warning Ostrzeżenie
  • Health Error Błąd
  • Health Information Informacje
Produkty Cały świat Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Produkty Cały świat Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Produkty Cały świat Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia
Produkty Cały świat Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps    
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry                
RemoteApp        
Service Fabric
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych
Azure Container Service        
Functions        
Sieć
CDN    
ExpressRoute                      
System DNS Azure                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Infrastruktura sieci
Application Gateway
Magazyn
Magazyn
Sieć Web + aplikacje mobilne
Usługi mobilne                  
Zarządzanie interfejsami API
Usługa multimediów        
Kodowanie        
Przesyłanie strumieniowe na żywo i na żądanie        
Notification Hubs    
Search        
Mobile Engagement                    
Bazy danych
Baza danych SQL
SQL Data Sync              
Baza danych DocumentDB
Magazyn danych SQL
Pamięć podręczna Redis
Baza danych Stretch programu SQL Server  
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight    
Machine Learning                  
Fabryka danych                  
Przenoszenie danych    
Usługa Power BI Embedded          
Magazyn Data Lake                  
Usługa analizy Data Lake                  
Usługi poznawcze                    
Academic Knowledge API                    
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                      
Interfejs API wizualizacji komputerowej                    
Content Moderator                    
Interfejs API rozpoznawania emocji                    
Interfejs API twarzy                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Interfejs API zaleceń                    
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)                      
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                    
Interfejs API mowy (Bing)                      
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                      
Interfejs API analizy tekstu                    
Interfejs API modelu języka sieci Web                    
Interfejs API mowy usługi Translator                      
Interfejs API tekstu usługi Translator                      
Usługa Azure Bot        
Azure Analysis Services              
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                
Internet of Things
Pakiet IoT                  
Azure IoT Hub                  
Analiza strumienia        
Centra zdarzeń
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple        
Magistrala usług
Usługa BizTalk        
Data Catalog                  
Aplikacje logiki    
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory                      
Roaming stanu dla przedsiębiorstw                  
Multi-Factor Authentication                      
Usługi domenowe Azure Active Directory            
Magazyn kluczy
Azure Active Directory B2C        
Centrum zabezpieczeń                      
Usługa kontroli dostępu        
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services              
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)              
Testowanie obciążenia              
Application Insights                  
Azure DevTest Labs        
HockeyApp                      
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                      
Kopia zapasowa        
Odzyskiwanie witryn        
Scheduler
Automation                
Log Analytics                    
Portal Microsoft Azure                      
Portal Marketplace                      
Klasyczny portal Microsoft Azure                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Alerts & Metrics
Activity Log                      
Diagnostic Logs                      
AutoScale
Azure Resource Manager                      
DataMarket                      
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami                    
Ochrona i odzyskiwanie          
Automatyzacja i kontrola                    
Wgląd i analiza                    
Produkty Cały świat Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry          
RemoteApp        
Service Fabric
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych
Azure Container Service        
Functions      
Sieć
CDN
ExpressRoute            
System DNS Azure            
Virtual Network
Traffic Manager            
Load Balancer
VPN Gateway
Infrastruktura sieci
Application Gateway
Magazyn
Magazyn
Sieć Web + aplikacje mobilne
Usługi mobilne          
Zarządzanie interfejsami API    
Usługa multimediów        
Kodowanie        
Przesyłanie strumieniowe na żywo i na żądanie        
Notification Hubs    
Search        
Mobile Engagement          
Bazy danych
Baza danych SQL
SQL Data Sync        
Baza danych DocumentDB    
Magazyn danych SQL
Pamięć podręczna Redis
Baza danych Stretch programu SQL Server    
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight    
Machine Learning        
Fabryka danych          
Przenoszenie danych        
Usługa Power BI Embedded      
Magazyn Data Lake            
Usługa analizy Data Lake            
Usługi poznawcze            
Academic Knowledge API            
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)            
Interfejs API wizualizacji komputerowej            
Content Moderator            
Interfejs API rozpoznawania emocji            
Interfejs API twarzy            
Language Understanding Intelligent Service            
Interfejs API zaleceń            
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)            
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej            
Interfejs API mowy (Bing)            
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)            
Interfejs API analizy tekstu            
Interfejs API modelu języka sieci Web            
Interfejs API mowy usługi Translator            
Interfejs API tekstu usługi Translator            
Usługa Azure Bot        
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights            
Internet of Things
Pakiet IoT    
Azure IoT Hub    
Analiza strumienia    
Centra zdarzeń
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple    
Magistrala usług
Usługa BizTalk        
Data Catalog        
Aplikacje logiki        
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory            
Roaming stanu dla przedsiębiorstw        
Multi-Factor Authentication            
Usługi domenowe Azure Active Directory        
Magazyn kluczy
Azure Active Directory B2C    
Centrum zabezpieczeń            
Usługa kontroli dostępu        
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services          
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)          
Testowanie obciążenia          
Application Insights        
Azure DevTest Labs        
HockeyApp            
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor            
Kopia zapasowa        
Odzyskiwanie witryn        
Scheduler
Automation        
Log Analytics          
Portal Microsoft Azure            
Portal Marketplace            
Klasyczny portal Microsoft Azure            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor    
Alerts & Metrics    
Activity Log            
Diagnostic Logs            
AutoScale    
Azure Resource Manager            
DataMarket            
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami          
Ochrona i odzyskiwanie        
Automatyzacja i kontrola          
Wgląd i analiza          
Produkty Cały świat Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps    
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry                  
RemoteApp      
Service Fabric
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych
Azure Container Service    
Functions      
Sieć
CDN
ExpressRoute                  
System DNS Azure                  
Virtual Network
Traffic Manager                  
Load Balancer
VPN Gateway
Infrastruktura sieci
Application Gateway
Magazyn
Magazyn
Sieć Web + aplikacje mobilne
Usługi mobilne              
Zarządzanie interfejsami API
Usługa multimediów
Kodowanie
Przesyłanie strumieniowe na żywo i na żądanie
Notification Hubs
Search        
Mobile Engagement                  
Bazy danych
Baza danych SQL
SQL Data Sync              
Baza danych DocumentDB
Magazyn danych SQL
Pamięć podręczna Redis
Baza danych Stretch programu SQL Server
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight    
Machine Learning              
Fabryka danych                  
Przenoszenie danych        
Usługa Power BI Embedded          
Magazyn Data Lake                  
Usługa analizy Data Lake                  
Usługi poznawcze                  
Academic Knowledge API                  
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                  
Interfejs API wizualizacji komputerowej                  
Content Moderator                  
Interfejs API rozpoznawania emocji                  
Interfejs API twarzy                  
Language Understanding Intelligent Service                  
Interfejs API zaleceń                  
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)                  
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                  
Interfejs API mowy (Bing)                  
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                  
Interfejs API analizy tekstu                  
Interfejs API modelu języka sieci Web                  
Interfejs API mowy usługi Translator                  
Interfejs API tekstu usługi Translator                  
Usługa Azure Bot      
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                  
Internet of Things
Pakiet IoT      
Azure IoT Hub      
Analiza strumienia    
Centra zdarzeń
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple      
Magistrala usług
Usługa BizTalk      
Data Catalog              
Aplikacje logiki      
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory                  
Roaming stanu dla przedsiębiorstw              
Multi-Factor Authentication                  
Usługi domenowe Azure Active Directory          
Magazyn kluczy
Azure Active Directory B2C                  
Centrum zabezpieczeń                  
Usługa kontroli dostępu          
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services              
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)              
Testowanie obciążenia              
Application Insights                  
Azure DevTest Labs  
HockeyApp                  
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                  
Kopia zapasowa  
Odzyskiwanie witryn  
Scheduler
Automation          
Log Analytics              
Portal Microsoft Azure                  
Portal Marketplace                  
Klasyczny portal Microsoft Azure                  
azure.microsoft.com                  
Azure Monitor
Alerts & Metrics
Activity Log                  
Diagnostic Logs                  
AutoScale
Azure Resource Manager                  
DataMarket                  
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami              
Ochrona i odzyskiwanie  
Automatyzacja i kontrola              
Wgląd i analiza              

Regiony Indii są dostępne dla klientów, którzy prowadzą działalność w Indiach.