Wyświetlanie widoku dla urządzeń przenośnych Widok pulpitu

Stan platformy Azure

Ostatnia aktualizacja: teraz

 Usługi działają normalnie.

Uzyskaj spersonalizowany widok kondycji usług Azure

Przejdź do spersonalizowanego pulpitu nawigacyjnego
  • Dobra Dobra
  • Ostrzeżenie Ostrzeżenie
  • X Błąd Błąd
  • Informacje Informacje
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Europa Północna Europa Zachodnia Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo Niemcy — inne niż regionalne Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Administracja USA — inne niż regionalne Administracja USA — Wirginia Administracja USA — Iowa Administracja USA — Arizona Administracja USA — Teksas Wschodnie stany USA — DoD Środkowe stany USA — DoD
Produkty i usługi Inne niż regionalne*
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Maszyny wirtualne Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Cloud Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Functions Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Networking
Content Delivery Network Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Obwody usługi ExpressRoute Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bramy usługi ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
System DNS Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Virtual Network Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Traffic Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Load Balancer Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
VPN Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Infrastruktura sieci Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Application Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Network Watcher Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Magazyn
Magazyn Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Sieć Web + aplikacje mobilne
App Service Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Mobile Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
API Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
App Service (Linux) Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web App for Containers Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
API Management Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Media Services Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra
Encoding Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra
Live and On-Demand Streaming Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra
Notification Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra
Usługa Azure Search Puste Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra
Mobile Engagement Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Kontenery
Batch Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Container Registry Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Container Instances Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Service Fabric Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Container Service (AKS) Puste Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bazy danych
SQL Database Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
SQL Data Warehouse Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Cosmos DB Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Redis Cache Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
SQL Server Stretch Database Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste
Azure Database for MySQL Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra
Azure Database for PostgreSQL Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra
Usługa migracji bazy danych platformy Azure Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra
Analiza
HDInsight Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Data Factory V2 Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Przenoszenie i wysyłanie danych Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra
SSIS Integration Runtime Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Factory Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Przenoszenie danych Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra
Usługa Power BI Embedded Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Lake Store Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Lake Analytics Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Analysis Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure Databricks Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
SI i uczenie maszynowe
Machine Learning Studio Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Usługi Machine Learning Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Eksperymentowanie w usłudze Machine Learning Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Zarządzanie modelami w usłudze Machine Learning Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Azure Bot Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługi poznawcze Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania niestandardowego Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API rozpoznawania mowy Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wizualizacji komputerowej Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra
Content Moderator Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra
Custom Speech Service Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Interfejs API rozpoznawania emocji Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Interfejs API twarzy Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra
Usługa interpretacji języka (LUIS) Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API tekstu usługi Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API analizy tekstu Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra
Interfejs API modelu języka sieci Web Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Azure Batch AI Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Microsoft Genomics Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Internet of Things
Pakiet IoT Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Centrum IoT Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Usługa IoT Hub Device Provisioning Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Stream Analytics Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Time Series Insights Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Event Grid Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Logic Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Event Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Location Based Services Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra
Service Bus Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
BizTalk Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra
Data Catalog Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia + tożsamość
Usługa Active Directory systemu Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Roaming stanu dla przedsiębiorstw Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Multi-Factor Authentication Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Active Directory Domain Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Key Vault Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Active Directory B2C Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Centrum zabezpieczeń Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa kontroli dostępu Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra
Azure Information Protection Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services Puste Puste Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML) Puste Puste Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra
Testowanie obciążeniowe Puste Puste Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra
Application Insights Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Azure DevTest Labs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
HockeyApp Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Centrum aplikacji programu Visual Studio Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Narzędzia do zarządzania
Azure Advisor Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Backup Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Site Recovery Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Scheduler Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Automation Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Log Analytics Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste
Portal Microsoft Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Klasyczny portal Microsoft Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
azure.microsoft.com Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Monitor Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Metryki i alerty Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Dzienniki aktywności i alerty Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Dzienniki diagnostyczne Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automatyczne skalowanie Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Grupy akcji Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Resource Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Ochrona i odzyskiwanie Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Automatyzacja i kontrola Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste
Wgląd i analiza Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Monitor wydajności sieci Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Mapa usługi Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Shell Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Policy Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacje zarządzane platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Migrate Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
*Usługi inne niż regionalne to usługi niezależne od określonego regionu platformy Azure
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Europa Północna Europa Zachodnia Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo Niemcy — inne niż regionalne Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie
Wystąpienia obliczeniowe
Maszyny wirtualne Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Functions Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste
Networking
Content Delivery Network Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Obwody usługi ExpressRoute Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bramy usługi ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
System DNS Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Virtual Network Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Traffic Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Load Balancer Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
VPN Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Infrastruktura sieci Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Application Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Network Watcher Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Magazyn
Magazyn Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Sieć Web + aplikacje mobilne
App Service Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Web Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Mobile Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
API Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
App Service (Linux) Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Web Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Web App for Containers Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
API Management Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Media Services Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Encoding Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Live and On-Demand Streaming Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Notification Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Usługa Azure Search Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste
Mobile Engagement Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Kontenery
Batch Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Container Registry Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Container Instances Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Service Fabric Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure Container Service (AKS) Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Bazy danych
SQL Database Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
SQL Data Warehouse Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure Cosmos DB Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Redis Cache Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
SQL Server Stretch Database Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Azure Database for MySQL Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Database for PostgreSQL Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa migracji bazy danych platformy Azure Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Analiza
HDInsight Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Data Factory V2 Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Przenoszenie i wysyłanie danych Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste
SSIS Integration Runtime Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Data Factory Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Przenoszenie danych Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste
Usługa Power BI Embedded Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Lake Store Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Lake Analytics Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Analysis Services Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Dobra Puste
Azure Databricks Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
SI i uczenie maszynowe
Machine Learning Studio Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste
Usługi Machine Learning Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Eksperymentowanie w usłudze Machine Learning Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zarządzanie modelami w usłudze Machine Learning Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Azure Bot Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługi poznawcze Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania niestandardowego Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API rozpoznawania mowy Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wizualizacji komputerowej Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Content Moderator Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Custom Speech Service Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API rozpoznawania emocji Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API twarzy Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa interpretacji języka (LUIS) Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API tekstu usługi Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API analizy tekstu Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API modelu języka sieci Web Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Batch AI Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Microsoft Genomics Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Internet of Things
Pakiet IoT Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Centrum IoT Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Usługa IoT Hub Device Provisioning Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Stream Analytics Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Time Series Insights Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Event Grid Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Logic Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Event Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure Location Based Services Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Service Bus Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
BizTalk Services Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Data Catalog Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia + tożsamość
Usługa Active Directory systemu Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Roaming stanu dla przedsiębiorstw Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Multi-Factor Authentication Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Azure Active Directory Domain Services Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Key Vault Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure Active Directory B2C Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Centrum zabezpieczeń Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa kontroli dostępu Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Information Protection Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML) Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Testowanie obciążeniowe Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Application Insights Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure DevTest Labs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
HockeyApp Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Centrum aplikacji programu Visual Studio Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Narzędzia do zarządzania
Azure Advisor Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Backup Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Site Recovery Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Scheduler Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Automation Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste
Log Analytics Puste Puste Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste
Portal Microsoft Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Klasyczny portal Microsoft Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
azure.microsoft.com Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Monitor Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Metryki i alerty Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Dzienniki aktywności i alerty Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Dzienniki diagnostyczne Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automatyczne skalowanie Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Grupy akcji Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Resource Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Ochrona i odzyskiwanie Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Automatyzacja i kontrola Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Wgląd i analiza Puste Puste Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste
Monitor wydajności sieci Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Mapa usługi Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Shell Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Policy Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacje zarządzane platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Migrate Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
*Usługi inne niż regionalne to usługi niezależne od określonego regionu platformy Azure
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Maszyny wirtualne Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Functions Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Networking
Content Delivery Network Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Obwody usługi ExpressRoute Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bramy usługi ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
System DNS Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Virtual Network Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Traffic Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Load Balancer Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
VPN Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Infrastruktura sieci Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Application Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Network Watcher Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Magazyn
Magazyn Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Sieć Web + aplikacje mobilne
App Service Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Mobile Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
API Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
App Service (Linux) Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web App for Containers Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
API Management Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Media Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Encoding Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Live and On-Demand Streaming Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Notification Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Usługa Azure Search Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Mobile Engagement Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Kontenery
Batch Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Container Registry Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Container Instances Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Service Fabric Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Container Service (AKS) Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bazy danych
SQL Database Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
SQL Data Warehouse Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Cosmos DB Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Redis Cache Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
SQL Server Stretch Database Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Azure Database for MySQL Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste
Azure Database for PostgreSQL Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste
Usługa migracji bazy danych platformy Azure Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Analiza
HDInsight Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra
Data Factory V2 Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Przenoszenie i wysyłanie danych Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Puste
SSIS Integration Runtime Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Factory Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Przenoszenie danych Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Puste
Usługa Power BI Embedded Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Lake Store Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Lake Analytics Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Analysis Services Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste
Azure Databricks Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
SI i uczenie maszynowe
Machine Learning Studio Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Usługi Machine Learning Puste Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Eksperymentowanie w usłudze Machine Learning Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zarządzanie modelami w usłudze Machine Learning Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Azure Bot Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługi poznawcze Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania niestandardowego Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API rozpoznawania mowy Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wizualizacji komputerowej Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Content Moderator Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Custom Speech Service Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API rozpoznawania emocji Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API twarzy Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa interpretacji języka (LUIS) Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API tekstu usługi Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API analizy tekstu Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API modelu języka sieci Web Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Batch AI Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Microsoft Genomics Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Internet of Things
Pakiet IoT Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste
Centrum IoT Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Usługa IoT Hub Device Provisioning Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Stream Analytics Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste
Time Series Insights Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Event Grid Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Logic Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Event Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Location Based Services Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste
Service Bus Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
BizTalk Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste
Data Catalog Puste Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia + tożsamość
Usługa Active Directory systemu Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Roaming stanu dla przedsiębiorstw Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Multi-Factor Authentication Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Active Directory Domain Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Key Vault Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Active Directory B2C Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Centrum zabezpieczeń Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa kontroli dostępu Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste
Azure Information Protection Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML) Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Testowanie obciążeniowe Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Application Insights Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure DevTest Labs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
HockeyApp Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Centrum aplikacji programu Visual Studio Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Narzędzia do zarządzania
Azure Advisor Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Backup Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Site Recovery Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Scheduler Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Automation Puste Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Log Analytics Puste Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Portal Microsoft Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Klasyczny portal Microsoft Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
azure.microsoft.com Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Monitor Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Metryki i alerty Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Dzienniki aktywności i alerty Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Dzienniki diagnostyczne Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automatyczne skalowanie Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Grupy akcji Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Resource Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Ochrona i odzyskiwanie Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Automatyzacja i kontrola Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wgląd i analiza Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Monitor wydajności sieci Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Mapa usługi Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Shell Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Policy Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacje zarządzane platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Migrate Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
*Usługi inne niż regionalne to usługi niezależne od określonego regionu platformy Azure
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Administracja USA — inne niż regionalne * Administracja USA — Wirginia Administracja USA — Iowa Administracja USA — Arizona Administracja USA — Teksas Wschodnie stany USA — DoD Środkowe stany USA — DoD
Wystąpienia obliczeniowe
Maszyny wirtualne Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Services Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Functions Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Networking
Content Delivery Network Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Obwody usługi ExpressRoute Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bramy usługi ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
System DNS Azure Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Virtual Network Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Traffic Manager Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Load Balancer Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
VPN Gateway Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Infrastruktura sieci Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra
Application Gateway Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Network Watcher Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Magazyn
Magazyn Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Sieć Web + aplikacje mobilne
App Service Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Web Apps Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Mobile Apps Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
API Apps Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
App Service (Linux) Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Web Apps Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Web App for Containers Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
API Management Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra
Media Services Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Encoding Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Live and On-Demand Streaming Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Notification Hubs Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Usługa Azure Search Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Mobile Engagement Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Kontenery
Batch Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Container Registry Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Container Instances Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Service Fabric Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Container Service (AKS) Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bazy danych
SQL Database Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
SQL Data Warehouse Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Cosmos DB Puste Puste Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste
Redis Cache Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
SQL Server Stretch Database Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Database for MySQL Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Database for PostgreSQL Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa migracji bazy danych platformy Azure Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Analiza
HDInsight Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Data Factory V2 Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Przenoszenie i wysyłanie danych Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
SSIS Integration Runtime Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Factory Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Przenoszenie danych Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Power BI Embedded Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Lake Store Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Lake Analytics Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Analysis Services Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra
Azure Databricks Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
SI i uczenie maszynowe
Machine Learning Studio Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługi Machine Learning Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Eksperymentowanie w usłudze Machine Learning Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zarządzanie modelami w usłudze Machine Learning Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Azure Bot Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługi poznawcze Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania niestandardowego Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API rozpoznawania mowy Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API wizualizacji komputerowej Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Content Moderator Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Custom Speech Service Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API rozpoznawania emocji Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API twarzy Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa interpretacji języka (LUIS) Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API tekstu usługi Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API analizy tekstu Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Interfejs API modelu języka sieci Web Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Batch AI Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Microsoft Genomics Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Internet of Things
Pakiet IoT Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Centrum IoT Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste
Usługa IoT Hub Device Provisioning Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Stream Analytics Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Time Series Insights Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Event Grid Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Logic Apps Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Event Hubs Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Location Based Services Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Service Bus Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
BizTalk Services Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Catalog Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia + tożsamość
Usługa Active Directory systemu Azure Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Roaming stanu dla przedsiębiorstw Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Multi-Factor Authentication Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Active Directory Domain Services Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Key Vault Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Active Directory B2C Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Centrum zabezpieczeń Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa kontroli dostępu Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Information Protection Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML) Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Testowanie obciążeniowe Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Application Insights Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure DevTest Labs Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
HockeyApp Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Centrum aplikacji programu Visual Studio Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Narzędzia do zarządzania
Azure Advisor Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Backup Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Site Recovery Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Scheduler Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Automation Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Log Analytics Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Microsoft Azure Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Klasyczny portal Microsoft Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
azure.microsoft.com Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Monitor Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Metryki i alerty Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Dzienniki aktywności i alerty Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Dzienniki diagnostyczne Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automatyczne skalowanie Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Grupy akcji Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Resource Manager Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Ochrona i odzyskiwanie Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Automatyzacja i kontrola Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wgląd i analiza Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Monitor wydajności sieci Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Mapa usługi Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Shell Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Policy Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacje zarządzane platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Migrate Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
*Usługi inne niż regionalne to usługi niezależne od określonego regionu platformy Azure
Produkty i usługi Inne niż regionalne*
Wystąpienia obliczeniowe
Maszyny wirtualne Puste
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia Puste
Cloud Services Puste
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych Puste
Functions Puste
Networking
Content Delivery Network Dobra
ExpressRoute Puste
Obwody usługi ExpressRoute Dobra
Bramy usługi ExpressRoute Puste
System DNS Azure Dobra
Virtual Network Puste
Traffic Manager Dobra
Load Balancer Puste
VPN Gateway Puste
Infrastruktura sieci Puste
Application Gateway Puste
Network Watcher Puste
Magazyn
Magazyn Puste
Sieć Web + aplikacje mobilne
App Service Puste
Web Apps Puste
Mobile Apps Puste
API Apps Puste
App Service (Linux) Puste
Web Apps Puste
Web App for Containers Puste
API Management Puste
Media Services Puste
Encoding Puste
Live and On-Demand Streaming Puste
Notification Hubs Puste
Usługa Azure Search Puste
Mobile Engagement Puste
Kontenery
Batch Puste
Container Registry Puste
Container Instances Puste
Service Fabric Puste
Azure Container Service (AKS) Puste
Bazy danych
SQL Database Puste
SQL Data Warehouse Puste
Azure Cosmos DB Puste
Redis Cache Puste
SQL Server Stretch Database Puste
Azure Database for MySQL Puste
Azure Database for PostgreSQL Puste
Usługa migracji bazy danych platformy Azure Puste
Analiza
HDInsight Puste
Data Factory V2 Puste
Przenoszenie i wysyłanie danych Puste
SSIS Integration Runtime Puste
Data Factory Puste
Przenoszenie danych Puste
Usługa Power BI Embedded Dobra
Data Lake Store Puste
Data Lake Analytics Puste
Azure Analysis Services Puste
Azure Databricks Puste
SI i uczenie maszynowe
Machine Learning Studio Puste
Usługi Machine Learning Puste
Usługa Eksperymentowanie w usłudze Machine Learning Puste
Zarządzanie modelami w usłudze Machine Learning Puste
Usługa Azure Bot Dobra
Usługi poznawcze Puste
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing) Dobra
Interfejs API wyszukiwania niestandardowego Bing Dobra
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing Dobra
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing) Dobra
Interfejs API rozpoznawania mowy Bing Dobra
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing) Dobra
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing Dobra
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing) Dobra
Interfejs API wizualizacji komputerowej Puste
Content Moderator Puste
Custom Speech Service Puste
Interfejs API rozpoznawania emocji Puste
Interfejs API twarzy Puste
Usługa interpretacji języka (LUIS) Puste
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej Puste
Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator Dobra
Interfejs API tekstu usługi Translator Dobra
Interfejs API analizy tekstu Puste
Interfejs API modelu języka sieci Web Puste
Azure Batch AI Puste
Microsoft Genomics Puste
Internet of Things
Pakiet IoT Puste
Centrum IoT Puste
Usługa IoT Hub Device Provisioning Puste
Stream Analytics Puste
Time Series Insights Puste
Event Grid Puste
Logic Apps Puste
Event Hubs Puste
Azure Location Based Services Puste
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple Puste
Service Bus Puste
BizTalk Services Puste
Data Catalog Puste
Zabezpieczenia + tożsamość
Usługa Active Directory systemu Azure Dobra
Roaming stanu dla przedsiębiorstw Puste
Multi-Factor Authentication Dobra
Azure Active Directory Domain Services Puste
Key Vault Puste
Azure Active Directory B2C Dobra
Centrum zabezpieczeń Dobra
Usługa kontroli dostępu Puste
Azure Information Protection Dobra
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services Puste
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML) Puste
Testowanie obciążeniowe Puste
Application Insights Puste
Azure DevTest Labs Puste
HockeyApp Dobra
Centrum aplikacji programu Visual Studio Dobra
Narzędzia do zarządzania
Azure Advisor Dobra
Backup Puste
Site Recovery Puste
Scheduler Puste
Automation Puste
Log Analytics Puste
Portal Microsoft Azure Dobra
Portal Marketplace Dobra
Klasyczny portal Microsoft Azure Dobra
azure.microsoft.com Dobra
Azure Monitor Puste
Metryki i alerty Puste
Dzienniki aktywności i alerty Dobra
Dzienniki diagnostyczne Dobra
Automatyczne skalowanie Puste
Grupy akcji Dobra
Azure Resource Manager Dobra
Portal Marketplace Dobra
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami Puste
Ochrona i odzyskiwanie Puste
Automatyzacja i kontrola Puste
Wgląd i analiza Puste
Monitor wydajności sieci Puste
Mapa usługi Puste
Cloud Shell Dobra
Azure Policy Dobra
Aplikacje zarządzane platformy Azure Dobra
Azure Migrate Puste
*Usługi inne niż regionalne to usługi niezależne od określonego regionu platformy Azure