Wyświetlanie widoku dla urządzeń przenośnych Widok pulpitu

Stan platformy Azure

Ostatnia aktualizacja: przed 42 sekundami

Health All Services Good  Usługi działają normalnie.

Aby uzyskać pomoc, gdy usługi są w dobrej kondycji, sprawdź  Opcje pomocy technicznej systemu Azure

W przypadku powiadomień kierowanych, które wymagają dobrej kondycji zasobów platformy Azure oraz dostosowywania powiadomień, odwiedź witrynę Azure Portal

Odświeżaj co

  • Health Good Dobra
  • Health Warning Ostrzeżenie
  • Health Error Błąd
  • Health Information Informacje
Produkty i usługi Cały świat Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Produkty i usługi Cały świat Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Produkty i usługi Cały świat Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
Produkty i usługi Cały świat Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry
RemoteApp        
Service Fabric
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych
Azure Container Service        
Functions    
Sieć
Content Delivery Network                      
ExpressRoute
Obwody usługi ExpressRoute                      
Bramy usługi ExpressRoute
System DNS Azure                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Infrastruktura sieci
Application Gateway
Network Watcher                
Magazyn
Storage
Sieć Web + aplikacje mobilne
Usługi mobilne                  
API Management
Media Services        
Encoding        
Live and On-Demand Streaming        
Notification Hubs    
Usługa Azure Search        
Mobile Engagement                    
Bazy danych
SQL Database
SQL Data Sync              
Baza danych DocumentDB
Magazyn danych SQL
Redis Cache
SQL Server Stretch Database  
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight
Machine Learning                
Data Factory                
Przenoszenie danych    
Usługa Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Data Lake Analytics                  
Usługi poznawcze                    
Academic Knowledge API                    
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                      
Interfejs API wizualizacji komputerowej                    
Content Moderator                    
Custom Speech Service                    
Interfejs API rozpoznawania emocji                    
Interfejs API twarzy                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Interfejs API zaleceń                    
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)                      
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                    
Interfejs API mowy (Bing)                      
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                      
Interfejs API analizy tekstu                    
Interfejs API modelu języka sieci Web                    
Interfejs API mowy usługi Translator                      
Interfejs API tekstu usługi Translator                      
Usługa Azure Bot        
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                
Internet of Things
Pakiet IoT                  
Centrum IoT              
Analiza strumienia        
Event Hubs
Time Series Insights                  
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple        
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog                  
Logic Apps
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory                      
Roaming stanu dla przedsiębiorstw                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault
Azure Active Directory B2C        
Centrum zabezpieczeń                      
Usługa kontroli dostępu        
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services              
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)              
Testowanie obciążenia              
Application Insights                  
Azure DevTest Labs
HockeyApp                      
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                      
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation              
Log Analytics                  
Portal Microsoft Azure                      
Portal Marketplace                      
Klasyczny portal Microsoft Azure                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Metryki i alerty
Dzienniki aktywności i alerty                      
Dzienniki diagnostyczne                      
Automatyczne skalowanie
Grupy akcji                      
Azure Resource Manager                      
Portal Marketplace                      
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami                    
Ochrona i odzyskiwanie          
Automatyzacja i kontrola                    
Wgląd i analiza                    
Mapa usługi                    
Produkty i usługi Cały świat Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry    
RemoteApp        
Service Fabric
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych
Azure Container Service        
Functions      
Sieć
Content Delivery Network            
ExpressRoute
Obwody usługi ExpressRoute            
Bramy usługi ExpressRoute
System DNS Azure            
Virtual Network
Traffic Manager            
Load Balancer
VPN Gateway
Infrastruktura sieci
Application Gateway
Network Watcher            
Magazyn
Storage
Sieć Web + aplikacje mobilne
Usługi mobilne          
API Management    
Media Services        
Encoding        
Live and On-Demand Streaming        
Notification Hubs    
Usługa Azure Search      
Mobile Engagement          
Bazy danych
SQL Database
SQL Data Sync        
Baza danych DocumentDB
Magazyn danych SQL
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight
Machine Learning        
Data Factory          
Przenoszenie danych        
Usługa Power BI Embedded      
Data Lake Store          
Data Lake Analytics          
Usługi poznawcze            
Academic Knowledge API            
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)            
Interfejs API wizualizacji komputerowej            
Content Moderator            
Custom Speech Service            
Interfejs API rozpoznawania emocji            
Interfejs API twarzy            
Language Understanding Intelligent Service            
Interfejs API zaleceń            
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)            
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej            
Interfejs API mowy (Bing)            
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)            
Interfejs API analizy tekstu            
Interfejs API modelu języka sieci Web            
Interfejs API mowy usługi Translator            
Interfejs API tekstu usługi Translator            
Usługa Azure Bot        
Azure Analysis Services      
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights            
Internet of Things
Pakiet IoT    
Centrum IoT    
Analiza strumienia    
Event Hubs
Time Series Insights        
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple    
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog        
Logic Apps        
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory            
Roaming stanu dla przedsiębiorstw        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services        
Key Vault
Azure Active Directory B2C    
Centrum zabezpieczeń            
Usługa kontroli dostępu        
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services          
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)          
Testowanie obciążenia          
Application Insights        
Azure DevTest Labs    
HockeyApp            
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor            
Backup    
Site Recovery    
Scheduler
Automation      
Log Analytics          
Portal Microsoft Azure            
Portal Marketplace            
Klasyczny portal Microsoft Azure            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor    
Metryki i alerty    
Dzienniki aktywności i alerty            
Dzienniki diagnostyczne            
Automatyczne skalowanie    
Grupy akcji            
Azure Resource Manager            
Portal Marketplace            
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami          
Ochrona i odzyskiwanie        
Automatyzacja i kontrola          
Wgląd i analiza          
Mapa usługi          
Produkty i usługi Cały świat Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry      
RemoteApp          
Service Fabric
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych
Azure Container Service        
Functions        
Sieć
Content Delivery Network                      
ExpressRoute
Obwody usługi ExpressRoute                      
Bramy usługi ExpressRoute
System DNS Azure                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Infrastruktura sieci    
Application Gateway
Network Watcher                      
Magazyn
Storage
Sieć Web + aplikacje mobilne
Usługi mobilne                  
API Management
Media Services    
Encoding    
Live and On-Demand Streaming    
Notification Hubs    
Usługa Azure Search          
Mobile Engagement                      
Bazy danych
SQL Database
SQL Data Sync                  
Baza danych DocumentDB
Magazyn danych SQL
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight        
Machine Learning                  
Data Factory                      
Przenoszenie danych            
Usługa Power BI Embedded              
Data Lake Store                      
Data Lake Analytics                      
Usługi poznawcze                      
Academic Knowledge API                      
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                      
Interfejs API wizualizacji komputerowej                      
Content Moderator                      
Custom Speech Service                      
Interfejs API rozpoznawania emocji                      
Interfejs API twarzy                      
Language Understanding Intelligent Service                      
Interfejs API zaleceń                      
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)                      
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                      
Interfejs API mowy (Bing)                      
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                      
Interfejs API analizy tekstu                      
Interfejs API modelu języka sieci Web                      
Interfejs API mowy usługi Translator                      
Interfejs API tekstu usługi Translator                      
Usługa Azure Bot          
Azure Analysis Services              
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                      
Internet of Things
Pakiet IoT          
Centrum IoT        
Analiza strumienia      
Event Hubs
Time Series Insights                      
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple      
Service Bus
BizTalk Services          
Data Catalog                  
Logic Apps    
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory                      
Roaming stanu dla przedsiębiorstw                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services    
Key Vault
Azure Active Directory B2C                      
Centrum zabezpieczeń                      
Usługa kontroli dostępu              
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services                  
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)                  
Testowanie obciążenia                  
Application Insights                      
Azure DevTest Labs      
HockeyApp                      
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                      
Backup      
Site Recovery      
Scheduler
Automation              
Log Analytics                  
Portal Microsoft Azure                      
Portal Marketplace                      
Klasyczny portal Microsoft Azure                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Metryki i alerty
Dzienniki aktywności i alerty                      
Dzienniki diagnostyczne                      
Automatyczne skalowanie
Grupy akcji                      
Azure Resource Manager                      
Portal Marketplace                      
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami                  
Ochrona i odzyskiwanie      
Automatyzacja i kontrola                  
Wgląd i analiza                  
Mapa usługi