Pomiń nawigację

Wyświetlanie widoku dla urządzeń przenośnych Widok pulpitu

Stan platformy Azure

Ostatnia aktualizacja: przed 57 sekundami

 Usługi działają normalnie.

Uzyskaj spersonalizowany widok kondycji usług Azure

Przejdź do spersonalizowanego pulpitu nawigacyjnego
  • Dobra Dobra
  • Ostrzeżenie Ostrzeżenie
  • X Błąd Błąd
  • Informacje Informacje
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Europa Północna Europa Zachodnia Francja Środkowa Francja Południowa Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo Niemcy — inne niż regionalne Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Australia Środkowa Australia Środkowa 2 Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Administracja USA — inne niż regionalne Administracja USA — Wirginia Administracja USA — Iowa Administracja USA — Arizona Administracja USA — Teksas Wschodnie stany USA — DoD Środkowe stany USA — DoD
Produkty i usługi Inne niż regionalne*
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Cloud Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Virtual Machine Scale Sets Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Functions Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Batch Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Service Fabric Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Sieć
Virtual Network Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Load Balancer Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Application Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
VPN Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
System DNS Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Content Delivery Network Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Traffic Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Obwody usługi ExpressRoute Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bramy usługi ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Network Watcher Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Infrastruktura sieci Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Firewall Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Magazyn
Storage Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Magazyn StorSimple Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra
Sieć Web
App Service (Windows) Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Aplikacje mobilne Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
API Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
App Service (Linux) Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web Apps Linux Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web App for Containers Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
API Management Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Usługa Azure Search Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure SignalR Service Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Aplikacje mobilne
Notification Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Centrum aplikacji programu Visual Studio Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Kontenery
Azure Kubernetes Service (AKS) Puste Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste
Azure Container Service Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Container Instances Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Container Registry Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Bazy danych
SQL Data Warehouse Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Cosmos DB Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure SQL Database Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Database for MySQL Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Database for PostgreSQL Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Redis Cache Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
SQL Server Stretch Database Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste
Analiza
Azure Databricks Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
HDInsight Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Data Factory Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Data Factory V1 Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Azure Integration Runtime Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
SSIS Integration Runtime Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Stream Analytics Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Data Lake Analytics Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Event Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Usługa Power BI Embedded Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Analysis Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Data Catalog Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Azure Data Lake Storage Gen 1 Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Data Lake Storage 1. generacji Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
SI i uczenie maszynowe
Azure Batch AI Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Usługa Azure Bot Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Microsoft Genomics Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Usługi Machine Learning Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Eksperymentowanie w usłudze Machine Learning Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Zarządzanie modelami w usłudze Machine Learning Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Machine Learning Studio Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Usługi poznawcze Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Automatyczne sugerowanie Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bing Custom Search Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie jednostek Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie obrazów Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie wiadomości Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie mowy Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Sprawdzanie pisowni Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie wideo Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie w Internecie Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Przetwarzanie obrazów Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Content Moderator Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Mowa niestandardowa Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Niestandardowe przetwarzanie obrazów Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Emocje Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie twarzy Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Language Understanding Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra
Rozpoznawanie osoby mówiącej Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Analiza tekstu Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Tłumaczenie mowy w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Model języka sieci Web Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
QnA Maker Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Internet of Things
IoT Hub Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Usługa IoT Hub Device Provisioning Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
IoT Central Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Time Series Insights Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Azure Maps Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Event Grid Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Logic Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Integracja
Service Bus Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
BizTalk Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra
Tożsamość
Azure Active Directory B2C Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Active Directory Domain Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Multi-Factor Authentication Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Active Directory Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Roaming stanu dla przedsiębiorstw Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia
Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Security Center Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Key Vault Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Information Protection Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa kontroli dostępu Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra
DevOps
Visual Studio Team Services Puste Puste Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra
Azure Lab Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure DevTest Labs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Narzędzia do zarządzania
Site Recovery Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Application Insights Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Portal Microsoft Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Shell Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Advisor Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Backup Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Policy Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Monitor Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Metryki Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Dziennik aktywności Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Dzienniki diagnostyczne Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automatyczne skalowanie Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Grupy akcji Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Log Analytics Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste
Automatyzacja i kontrola Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste
Wgląd i analiza Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Monitor wydajności sieci Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Mapa usługi Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Resource Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacje zarządzane platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Scheduler Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
azure.microsoft.com Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacja mobilna platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automation Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Multimedia
Media Services Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Encoding Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra
Live and On-Demand Streaming Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra
Migracja
Azure Migrate Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa migracji bazy danych platformy Azure Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
*Usługi inne niż regionalne to usługi niezależne od określonego regionu platformy Azure
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Europa Północna Europa Zachodnia Francja Środkowa Francja Południowa Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo Niemcy — inne niż regionalne Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Virtual Machine Scale Sets Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Functions Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Batch Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Service Fabric Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Sieć
Virtual Network Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Load Balancer Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Application Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
VPN Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
System DNS Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Content Delivery Network Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Traffic Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Obwody usługi ExpressRoute Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bramy usługi ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Network Watcher Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Infrastruktura sieci Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure Firewall Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Magazyn
Storage Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Magazyn StorSimple Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Sieć Web
App Service (Windows) Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Web Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Aplikacje mobilne Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
API Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
App Service (Linux) Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Web Apps Linux Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Web App for Containers Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
API Management Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Usługa Azure Search Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Azure SignalR Service Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacje mobilne
Notification Hubs Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Centrum aplikacji programu Visual Studio Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Kontenery
Azure Kubernetes Service (AKS) Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Azure Container Service Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Container Instances Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Container Registry Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Bazy danych
SQL Data Warehouse Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure Cosmos DB Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure SQL Database Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure Database for MySQL Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Azure Database for PostgreSQL Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Redis Cache Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
SQL Server Stretch Database Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra
Analiza
Azure Databricks Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
HDInsight Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Data Factory Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Factory V1 Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Integration Runtime Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
SSIS Integration Runtime Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Stream Analytics Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Data Lake Analytics Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Event Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Usługa Power BI Embedded Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Azure Analysis Services Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Dobra Puste
Data Catalog Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Data Lake Storage Gen 1 Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Data Lake Storage 1. generacji Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
SI i uczenie maszynowe
Azure Batch AI Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Azure Bot Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Microsoft Genomics Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługi Machine Learning Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Eksperymentowanie w usłudze Machine Learning Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zarządzanie modelami w usłudze Machine Learning Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Machine Learning Studio Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste
Usługi poznawcze Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automatyczne sugerowanie Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bing Custom Search Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie jednostek Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie obrazów Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie wiadomości Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie mowy Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Sprawdzanie pisowni Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie wideo Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie w Internecie Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Przetwarzanie obrazów Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Content Moderator Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Mowa niestandardowa Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Niestandardowe przetwarzanie obrazów Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Emocje Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie twarzy Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Language Understanding Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie osoby mówiącej Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Analiza tekstu Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Tłumaczenie mowy w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Model języka sieci Web Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
QnA Maker Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Internet of Things
IoT Hub Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Usługa IoT Hub Device Provisioning Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
IoT Central Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Time Series Insights Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Maps Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Event Grid Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Logic Apps Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Integracja
Service Bus Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
BizTalk Services Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Tożsamość
Azure Active Directory B2C Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Active Directory Domain Services Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Multi-Factor Authentication Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Azure Active Directory Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Roaming stanu dla przedsiębiorstw Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia
Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Security Center Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Key Vault Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure Information Protection Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa kontroli dostępu Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
DevOps
Visual Studio Team Services Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Lab Services Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Azure DevTest Labs Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
Narzędzia do zarządzania
Site Recovery Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Application Insights Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Microsoft Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Shell Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Advisor Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Backup Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure Policy Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Monitor Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra
Metryki Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Dziennik aktywności Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Dzienniki diagnostyczne Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automatyczne skalowanie Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Grupy akcji Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Log Analytics Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Automatyzacja i kontrola Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wgląd i analiza Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Monitor wydajności sieci Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Mapa usługi Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Resource Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Aplikacje zarządzane platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Scheduler Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
azure.microsoft.com Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacja mobilna platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automation Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Multimedia
Media Services Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra
Encoding Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra
Live and On-Demand Streaming Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra
Migracja
Azure Migrate Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa migracji bazy danych platformy Azure Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste
*Usługi inne niż regionalne to usługi niezależne od określonego regionu platformy Azure
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Australia Środkowa Australia Środkowa 2 Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste
Cloud Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Virtual Machine Scale Sets Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Functions Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Batch Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Service Fabric Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Sieć
Virtual Network Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Load Balancer Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Application Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
VPN Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
System DNS Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Content Delivery Network Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Traffic Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Obwody usługi ExpressRoute Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bramy usługi ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Network Watcher Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Infrastruktura sieci Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Firewall Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Magazyn
Storage Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Magazyn StorSimple Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste
Sieć Web
App Service (Windows) Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Aplikacje mobilne Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
API Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
App Service (Linux) Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web Apps Linux Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web App for Containers Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
API Management Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Usługa Azure Search Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Azure SignalR Service Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacje mobilne
Notification Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Centrum aplikacji programu Visual Studio Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Kontenery
Azure Kubernetes Service (AKS) Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Azure Container Service Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Container Instances Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Container Registry Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Bazy danych
SQL Data Warehouse Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Cosmos DB Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure SQL Database Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Database for MySQL Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra
Azure Database for PostgreSQL Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra
Redis Cache Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
SQL Server Stretch Database Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Analiza
Azure Databricks Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
HDInsight Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra
Data Factory Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Factory V1 Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Integration Runtime Puste Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Puste
SSIS Integration Runtime Puste Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Stream Analytics Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste
Data Lake Analytics Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Event Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Usługa Power BI Embedded Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Analysis Services Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste
Data Catalog Puste Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Data Lake Storage Gen 1 Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Data Lake Storage 1. generacji Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
SI i uczenie maszynowe
Azure Batch AI Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Azure Bot Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Microsoft Genomics Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługi Machine Learning Puste Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Eksperymentowanie w usłudze Machine Learning Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zarządzanie modelami w usłudze Machine Learning Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Machine Learning Studio Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Usługi poznawcze Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automatyczne sugerowanie Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bing Custom Search Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie jednostek Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie obrazów Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie wiadomości Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie mowy Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Sprawdzanie pisowni Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie wideo Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie w Internecie Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Przetwarzanie obrazów Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Content Moderator Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Mowa niestandardowa Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Niestandardowe przetwarzanie obrazów Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Emocje Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie twarzy Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Language Understanding Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie osoby mówiącej Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Analiza tekstu Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Tłumaczenie mowy w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Model języka sieci Web Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
QnA Maker Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Internet of Things
IoT Hub Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Usługa IoT Hub Device Provisioning Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
IoT Central Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Time Series Insights Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Maps Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Event Grid Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Logic Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Integracja
Service Bus Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
BizTalk Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste
Tożsamość
Azure Active Directory B2C Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Active Directory Domain Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Multi-Factor Authentication Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Active Directory Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Roaming stanu dla przedsiębiorstw Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia
Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Security Center Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Key Vault Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Information Protection Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa kontroli dostępu Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste
DevOps
Visual Studio Team Services Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste
Azure Lab Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure DevTest Labs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Narzędzia do zarządzania
Site Recovery Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Application Insights Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Microsoft Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Shell Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Advisor Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Backup Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Policy Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Monitor Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Metryki Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Dziennik aktywności Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Dzienniki diagnostyczne Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automatyczne skalowanie Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Grupy akcji Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Log Analytics Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Automatyzacja i kontrola Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wgląd i analiza Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Monitor wydajności sieci Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Mapa usługi Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Resource Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacje zarządzane platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Scheduler Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
azure.microsoft.com Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacja mobilna platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automation Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste
Multimedia
Media Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Encoding Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Live and On-Demand Streaming Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste
Migracja
Azure Migrate Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa migracji bazy danych platformy Azure Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
*Usługi inne niż regionalne to usługi niezależne od określonego regionu platformy Azure
Produkty i usługi Inne niż regionalne* Administracja USA — inne niż regionalne * Administracja USA — Wirginia Administracja USA — Iowa Administracja USA — Arizona Administracja USA — Teksas Wschodnie stany USA — DoD Środkowe stany USA — DoD
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Services Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Virtual Machine Scale Sets Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Functions Puste Puste Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra
Batch Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Service Fabric Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Sieć
Virtual Network Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Load Balancer Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Application Gateway Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
VPN Gateway Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
System DNS Azure Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Content Delivery Network Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Traffic Manager Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Obwody usługi ExpressRoute Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bramy usługi ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Network Watcher Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Infrastruktura sieci Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra
Azure Firewall Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Magazyn
Storage Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Magazyn StorSimple Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Sieć Web
App Service (Windows) Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web Apps Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Aplikacje mobilne Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
API Apps Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
App Service (Linux) Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web Apps Linux Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web App for Containers Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
API Management Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Usługa Azure Search Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure SignalR Service Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacje mobilne
Notification Hubs Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Centrum aplikacji programu Visual Studio Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Kontenery
Azure Kubernetes Service (AKS) Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Container Service Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Container Instances Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Container Registry Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bazy danych
SQL Data Warehouse Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Cosmos DB Puste Puste Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste
Azure SQL Database Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Database for MySQL Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Database for PostgreSQL Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Redis Cache Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
SQL Server Stretch Database Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Analiza
Azure Databricks Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
HDInsight Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Data Factory Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Factory V1 Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Integration Runtime Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
SSIS Integration Runtime Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Stream Analytics Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Data Lake Analytics Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Event Hubs Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Usługa Power BI Embedded Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Analysis Services Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra
Data Catalog Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Data Lake Storage Gen 1 Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Data Lake Storage 1. generacji Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
SI i uczenie maszynowe
Azure Batch AI Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Azure Bot Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Microsoft Genomics Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługi Machine Learning Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa Eksperymentowanie w usłudze Machine Learning Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zarządzanie modelami w usłudze Machine Learning Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Machine Learning Studio Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługi poznawcze Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automatyczne sugerowanie Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Bing Custom Search Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie jednostek Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie obrazów Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie wiadomości Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie mowy Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Sprawdzanie pisowni Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie wideo Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wyszukiwanie w Internecie Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Przetwarzanie obrazów Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Content Moderator Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Mowa niestandardowa Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Niestandardowe przetwarzanie obrazów Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Emocje Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie twarzy Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Language Understanding Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie osoby mówiącej Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Analiza tekstu Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Tłumaczenie mowy w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Model języka sieci Web Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
QnA Maker Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Internet of Things
IoT Hub Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste
Usługa IoT Hub Device Provisioning Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
IoT Central Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Time Series Insights Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Maps Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Event Grid Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Logic Apps Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Integracja
Service Bus Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
BizTalk Services Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Tożsamość
Azure Active Directory B2C Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Active Directory Domain Services Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Multi-Factor Authentication Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Active Directory Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Roaming stanu dla przedsiębiorstw Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia
Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Security Center Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Key Vault Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Information Protection Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa kontroli dostępu Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
DevOps
Visual Studio Team Services Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Lab Services Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure DevTest Labs Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Narzędzia do zarządzania
Site Recovery Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Application Insights Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Microsoft Azure Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Shell Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Advisor Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Backup Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Policy Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Monitor Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Metryki Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Dziennik aktywności Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Dzienniki diagnostyczne Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automatyczne skalowanie Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Grupy akcji Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Log Analytics Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Automatyzacja i kontrola Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wgląd i analiza Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Monitor wydajności sieci Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Mapa usługi Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Resource Manager Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacje zarządzane platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Scheduler Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
azure.microsoft.com Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacja mobilna platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automation Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Multimedia
Media Services Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Encoding Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Live and On-Demand Streaming Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Migracja
Azure Migrate Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa migracji bazy danych platformy Azure Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
*Usługi inne niż regionalne to usługi niezależne od określonego regionu platformy Azure
Produkty i usługi Inne niż regionalne*
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines Puste
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia Puste
Cloud Services Puste
Virtual Machine Scale Sets Puste
Functions Puste
Batch Puste
Service Fabric Puste
Sieć
Virtual Network Puste
Load Balancer Puste
Application Gateway Puste
VPN Gateway Puste
System DNS Azure Dobra
Content Delivery Network Dobra
Traffic Manager Dobra
ExpressRoute Puste
Obwody usługi ExpressRoute Dobra
Bramy usługi ExpressRoute Puste
Network Watcher Puste
Infrastruktura sieci Puste
Azure Firewall Puste
Magazyn
Storage Puste
Magazyn StorSimple Puste
Sieć Web
App Service (Windows) Puste
Web Apps Puste
Aplikacje mobilne Puste
API Apps Puste
App Service (Linux) Puste
Web Apps Linux Puste
Web App for Containers Puste
API Management Puste
Usługa Azure Search Puste
Azure SignalR Service Puste
Aplikacje mobilne
Notification Hubs Puste
Centrum aplikacji programu Visual Studio Dobra
Kontenery
Azure Kubernetes Service (AKS) Puste
Azure Container Service Puste
Container Instances Puste
Container Registry Puste
Bazy danych
SQL Data Warehouse Puste
Azure Cosmos DB Puste
Azure SQL Database Puste
Azure Database for MySQL Puste
Azure Database for PostgreSQL Puste
Redis Cache Puste
SQL Server Stretch Database Puste
Analiza
Azure Databricks Puste
HDInsight Puste
Data Factory Puste
Data Factory V1 Puste
Azure Integration Runtime Puste
SSIS Integration Runtime Puste
Stream Analytics Puste
Data Lake Analytics Puste
Event Hubs Puste
Usługa Power BI Embedded Dobra
Azure Analysis Services Puste
Data Catalog Puste
Azure Data Lake Storage Gen 1 Puste
Azure Data Lake Storage 1. generacji Puste
SI i uczenie maszynowe
Azure Batch AI Puste
Usługa Azure Bot Dobra
Microsoft Genomics Puste
Usługi Machine Learning Puste
Usługa Eksperymentowanie w usłudze Machine Learning Puste
Zarządzanie modelami w usłudze Machine Learning Puste
Machine Learning Studio Puste
Usługi poznawcze Puste
Automatyczne sugerowanie Bing Dobra
Bing Custom Search Dobra
Wyszukiwanie jednostek Bing Dobra
Wyszukiwanie obrazów Bing Dobra
Wyszukiwanie wiadomości Bing Dobra
Rozpoznawanie mowy Bing Dobra
Sprawdzanie pisowni Bing Dobra
Wyszukiwanie wideo Bing Dobra
Wyszukiwanie w Internecie Bing Dobra
Przetwarzanie obrazów Puste
Content Moderator Puste
Mowa niestandardowa Puste
Niestandardowe przetwarzanie obrazów Puste
Emocje Puste
Rozpoznawanie twarzy Puste
Language Understanding Puste
Rozpoznawanie osoby mówiącej Puste
Analiza tekstu Puste
Tłumaczenie mowy w usłudze Translator Dobra
Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator Dobra
Model języka sieci Web Puste
QnA Maker Dobra
Internet of Things
IoT Hub Puste
Usługa IoT Hub Device Provisioning Puste
IoT Central Puste
Time Series Insights Puste
Azure Maps Puste
Event Grid Puste
Logic Apps Puste
Integracja
Service Bus Puste
BizTalk Services Puste
Tożsamość
Azure Active Directory B2C Dobra
Azure Active Directory Domain Services Puste
Multi-Factor Authentication Dobra
Azure Active Directory Dobra
Roaming stanu dla przedsiębiorstw Puste
Zabezpieczenia
Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure Puste
Security Center Dobra
Key Vault Puste
Azure Information Protection Dobra
Usługa kontroli dostępu Puste
DevOps
Visual Studio Team Services Puste
Azure Lab Services Puste
Azure DevTest Labs Puste
Narzędzia do zarządzania
Site Recovery Puste
Application Insights Puste
Portal Microsoft Azure Dobra
Portal Marketplace Dobra
Cloud Shell Dobra
Azure Advisor Dobra
Backup Puste
Azure Policy Dobra
Azure Monitor Puste
Metryki Puste
Dziennik aktywności Dobra
Dzienniki diagnostyczne Dobra
Automatyczne skalowanie Puste
Grupy akcji Dobra
Log Analytics Puste
Automatyzacja i kontrola Puste
Wgląd i analiza Puste
Monitor wydajności sieci Puste
Mapa usługi Puste
Azure Resource Manager Dobra
Aplikacje zarządzane platformy Azure Dobra
Scheduler Puste
azure.microsoft.com Dobra
Aplikacja mobilna platformy Azure Dobra
Automation Puste
Multimedia
Media Services Puste
Encoding Puste
Live and On-Demand Streaming Puste
Migracja
Azure Migrate Puste
Usługa migracji bazy danych platformy Azure Puste
*Usługi inne niż regionalne to usługi niezależne od określonego regionu platformy Azure