Program SharePoint na platformie Azure

Usługa SharePoint Online nie jest jeszcze dla Ciebie? Nie ma problemu. Hostuj farmy usługi SharePoint na platformie Azure, przeprowadzaj błyskawiczne skalowanie na żądanie i oszczędzaj na kosztach infrastruktury. Bez względu na to, czy platforma Azure jest używana na potrzeby tworzenia oprogramowania, testowania, środowiska tymczasowego, produkcyjnego, czy odzyskiwania po awarii, sprawdza się ona doskonale w związku z obciążeniami usługi SharePoint.

„Testowanie dużego nowego wdrożenia, takiego jak to, to klucz do sukcesu, ale programowanie i testowanie może zajmować wiele czasu i normalnie wymaga zakupu wielu dodatkowych serwerów, które przestają być potrzebne po zakończeniu testów. Oznacza to znaczne koszty finansowe i duże wykorzystanie innych zasobów. Dlatego właśnie platforma Microsoft Azure była dla nas doskonałym rozwiązaniem”.

Andreas Høgberg, dyrektor, Telenor

Użyj platformy Azure do hostowania farm programu SharePoint.

Szybko wdrażaj program SharePoint i skaluj go zgodnie z potrzebami

Uruchom infrastrukturę dla programu SharePoint w kilka minut. Twórz farmy deweloperskie i testowe oraz skaluj wdrożenia produkcyjne programu SharePoint, natychmiast dodając zasoby. Uprość wdrażanie i konfigurację dzięki gotowym do wdrożenia obrazom i szablonom opartym na sprawdzonych i przetestowanych konfiguracjach. Skróć czas wdrażania złożonych farm SharePoint z kilku dni do kilku minut.

Petrobras
„Dzięki platformie Azure byliśmy w stanie uruchomić nowy ekstranet w sześć tygodni, zamiast czekać nawet osiem miesięcy na nowe serwery. Pomogło nam to w lepszym dostarczaniu informacji naszym stacjom benzynowym i inwestorom”.

Mariela Manzanares, kierownik ds. wsparcia infrastruktury

Ekonomiczny hosting witryn programu SharePoint

Płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i rozliczanie minutowe platformy Azure zapewnia oszczędności. W przypadku programowania i testowania można użyć korzyści platformy Azure dla subskrybentów pakietu Visual Studio, aby ograniczyć koszty licencjonowania oprogramowania. Podczas testowania możesz uruchomić dodatkowe serwery zgodnie z potrzebami w zakresie skalowania i testowania obciążeniowego w krótkim okresie oraz usunąć je po zakończeniu prac. Używanie tylko tylu zasobów, ile potrzebujesz, podnosi ekonomiczność.

Bahrain Olympic Committee
„Najtańsze tradycyjne usługi hostingowe, z którymi mieliśmy kontakt, nadal wymagały trzykrotnie wyższej niż w przypadku platformy Azure inwestycji w zakresie serwerów, przy samej początkowej konfiguracji. Platforma Azure zapewnia nam najwyższą wydajność przy najniższym koszcie”.

Nawaf Abdulrahman, kierownik ds. IT

Program SharePoint obsługuje cennik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem platformy Azure.
Przenoś maszyny wirtualne platformy Azure między lokalizacjami.

Proste przenoszenie maszyn wirtualnych między lokalizacjami

Maszyna wirtualna na platformie Azure z systemem Windows lub programem SQL Server nie różni się od serwera pracującego lokalnie. Łatwe przenoszenie maszyn wirtualnych między lokalnymi serwerami fizycznymi, serwerami u dostawców hostingu i platformą Azure. Dzięki tej przenośności możesz szybko i łatwo powielać swoje środowiska testowe SharePoint i dodatkowe witryny produkcyjne na platformie Azure. Oczywiście w razie potrzeby możesz je przenieść z powrotem do środowiska lokalnego.

nttx.select
„Dzięki hybrydowemu oprogramowaniu w chmurze firma Microsoft ułatwiła naszym klientom porzucenie kategorii rozwiązań lokalnych i zdalnych. Zamiast tego mogą myśleć po prostu o rozwiązaniach, których potrzebują”.

Philip Moss, dyrektor generalny i dyrektor ds. technologii

Uruchamiaj aplikacje Microsoft w najlepszym dostępnym środowisku

Postaw na chmurę stworzoną przez firmę, której dziełem są programy SharePoint i SQL Server. Te aplikacje zostały sprawdzone pod kątem wysokiej wydajności na platformie Azure. Korzystaj z istniejących licencji dzięki przenośności licencji i korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Uzyskaj najwyższej klasy, bezpośrednią pomoc techniczną dla platformy Azure oraz programów SharePoint i SQL Server. Uruchomienie programu SharePoint na platformie Azure zapewnia, że Twoje rozwiązanie znajduje się w tej samej chmurze, w której uruchomiono usługę Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online, co ułatwia integrację tych produktów.

K2
„Dzięki uruchomieniu programu K2 na platformie Microsoft Azure możemy zbliżyć się do centrów danych, na których uruchomiono te i inne produkty Microsoft działające w chmurze. Zapewnia to najwyższą wydajność sieci i najniższe możliwe opóźnienie między składnikami aplikacji”.

Dave Marcus, starszy wiceprezes ds. partnerów i sojuszy

Uruchomienie programu SharePoint na platformie Azure jest łatwe.

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Znajdź partnera

Nasi partnerzy podejmą współpracę z Tobą w zakresie rozwiązania Program SharePoint na platformie Azure.

Powiązane rozwiązania