Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Program SharePoint na platformie Azure

Usługa SharePoint Online nie jest jeszcze dla Ciebie? Nie ma problemu. Hostuj farmy usługi SharePoint na platformie Azure, przeprowadzaj błyskawiczne skalowanie na żądanie i oszczędzaj na kosztach infrastruktury. Bez względu na to, czy platforma Azure jest używana na potrzeby tworzenia oprogramowania, testowania, środowiska tymczasowego, produkcyjnego, czy odzyskiwania po awarii, sprawdza się ona doskonale w związku z obciążeniami usługi SharePoint.

„Testowanie dużego nowego wdrożenia, takiego jak to, to klucz do sukcesu, ale programowanie i testowanie może zajmować wiele czasu i normalnie wymaga zakupu wielu dodatkowych serwerów, które przestają być potrzebne po zakończeniu testów. Oznacza to znaczne koszty finansowe i duże wykorzystanie innych zasobów. Dlatego właśnie platforma Microsoft Azure była dla nas doskonałym rozwiązaniem”.

Andreas Høgberg, dyrektor, Telenor
Użyj platformy Azure do hostowania farm programu SharePoint.

Szybko wdrażaj program SharePoint i skaluj go zgodnie z potrzebami

Uruchom infrastrukturę dla programu SharePoint w kilka minut. Twórz farmy deweloperskie i testowe oraz skaluj wdrożenia produkcyjne programu SharePoint, natychmiast dodając zasoby. Uprość wdrażanie i konfigurację dzięki gotowym do wdrożenia obrazom i szablonom opartym na sprawdzonych i przetestowanych konfiguracjach. Skróć czas wdrażania złożonych farm SharePoint z kilku dni do kilku minut.

Petrobras
„Dzięki platformie Azure byliśmy w stanie uruchomić nowy ekstranet w sześć tygodni, zamiast czekać nawet osiem miesięcy na nowe serwery. Pomogło nam to w lepszym dostarczaniu informacji naszym stacjom benzynowym i inwestorom”.

Mariela Manzanares, kierownik ds. wsparcia infrastruktury

Ekonomiczny hosting witryn programu SharePoint

Płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i rozliczanie minutowe platformy Azure zapewnia oszczędności. W przypadku programowania i testowania można użyć korzyści platformy Azure dla subskrybentów pakietu Visual Studio, aby ograniczyć koszty licencjonowania oprogramowania. Podczas testowania możesz uruchomić dodatkowe serwery zgodnie z potrzebami w zakresie skalowania i testowania obciążenia w krótkim okresie oraz usunąć je po zakończeniu prac. Używanie tylko tylu zasobów, ile potrzebujesz, podnosi ekonomiczność.

Bahrain Olympic Committee
„Najtańsze tradycyjne usługi hostingowe, z którymi mieliśmy kontakt, nadal wymagały trzykrotnie wyższej niż w przypadku platformy Azure inwestycji w zakresie serwerów, przy samej początkowej konfiguracji. Platforma Azure zapewnia nam najwyższą wydajność przy najniższym koszcie”.

Nawaf Abdulrahman, kierownik ds. IT

Program SharePoint obsługuje cennik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem platformy Azure.
Przenoś maszyny wirtualne platformy Azure między lokalizacjami.

Proste przenoszenie maszyn wirtualnych między lokalizacjami

Maszyna wirtualna na platformie Azure z systemem Windows lub programem SQL Server nie różni się od serwera pracującego lokalnie. Łatwe przenoszenie maszyn wirtualnych między lokalnymi serwerami fizycznymi, serwerami u dostawców hostingu i platformą Azure. Dzięki tej przenośności możesz szybko i łatwo powielać swoje środowiska testowe SharePoint i dodatkowe witryny produkcyjne na platformie Azure. Oczywiście w razie potrzeby możesz je przenieść z powrotem do środowiska lokalnego.

nttx.select
„Dzięki hybrydowemu oprogramowaniu w chmurze firma Microsoft ułatwiła naszym klientom porzucenie kategorii rozwiązań lokalnych i zdalnych. Zamiast tego mogą myśleć po prostu o rozwiązaniach, których potrzebują”.

Philip Moss, dyrektor generalny i dyrektor ds. technologii

Uruchamiaj aplikacje Microsoft w najlepszym dostępnym środowisku

Postaw na chmurę stworzoną przez firmę, której dziełem są programy SharePoint i SQL Server. Te aplikacje zostały sprawdzone pod kątem wysokiej wydajności na platformie Azure. Korzystaj z istniejących licencji dzięki przenośności licencji i korzyści z hybrydowego używania platformy Azure. Uzyskaj najwyższej klasy, bezpośrednią pomoc techniczną dla platformy Azure oraz programów SharePoint i SQL Server. Uruchomienie programu SharePoint na platformie Azure zapewnia, że Twoje rozwiązanie znajduje się w tej samej chmurze, w której uruchomiono usługę Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online, co ułatwia integrację tych produktów.

K2
„Dzięki uruchomieniu programu K2 na platformie Microsoft Azure możemy zbliżyć się do centrów danych, na których uruchomiono te i inne produkty Microsoft działające w chmurze. Zapewnia to najwyższą wydajność sieci i najniższe możliwe opóźnienie między składnikami aplikacji”.

Dave Marcus, starszy wiceprezes ds. partnerów i sojuszy

Uruchomienie programu SharePoint na platformie Azure jest łatwe.

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Znajdź partnera

Nasi partnerzy podejmą współpracę z Tobą w zakresie rozwiązania Program SharePoint na platformie Azure.

Powiązane rozwiązania