Pomiń nawigację

Program SharePoint na platformie Azure

Usługa SharePoint Online nie jest jeszcze dla Ciebie? Nie ma problemu. Hostuj farmy usługi SharePoint na platformie Azure, przeprowadzaj błyskawiczne skalowanie na żądanie i oszczędzaj na kosztach infrastruktury. Bez względu na to, czy platforma Azure jest używana na potrzeby tworzenia oprogramowania, testowania, środowiska tymczasowego, produkcyjnego, czy odzyskiwania po awarii, sprawdza się ona doskonale w związku z obciążeniami usługi SharePoint.

telenor

"Testing a big new deployment like this is essential to success, but development and testing can take up a lot of time and it normally requires that we buy many extra servers that, once testing is concluded, we don’t really need anymore. And that costs us considerable money and other resources. That’s why Microsoft Azure was such a good solution for us."

Andreas Høgberg, dyrektor, Telenor
Użyj platformy Azure do hostowania farm programu SharePoint.

Szybko wdrażaj program SharePoint i skaluj go zgodnie z potrzebami

Uruchom infrastrukturę dla programu SharePoint w kilka minut. Twórz farmy deweloperskie i testowe oraz skaluj wdrożenia produkcyjne programu SharePoint, natychmiast dodając zasoby. Uprość wdrażanie i konfigurację dzięki gotowym do wdrożenia obrazom i szablonom opartym na sprawdzonych i przetestowanych konfiguracjach. Skróć czas wdrażania złożonych farm SharePoint z kilku dni do kilku minut.

Petrobras
"By using Azure, we were able to launch our new extranet in six weeks versus waiting up to eight months for new servers to arrive. This helped us better deliver information to our gas stations and investors."

Mariela Manzanares, kierownik ds. wsparcia infrastruktury

Ekonomiczny hosting witryn programu SharePoint

Płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i rozliczanie minutowe platformy Azure zapewnia oszczędności. W przypadku programowania i testowania można użyć korzyści platformy Azure dla subskrybentów pakietu Visual Studio, aby ograniczyć koszty licencjonowania oprogramowania. Podczas testowania możesz uruchomić dodatkowe serwery zgodnie z potrzebami w zakresie skalowania i testowania obciążeniowego w krótkim okresie oraz usunąć je po zakończeniu prac. Używanie tylko tylu zasobów, ile potrzebujesz, podnosi ekonomiczność.

Bahrain Olympic Committee
"The cheapest traditional hosting service we saw still would have required us to invest three times more than Azure in terms of servers, just for the initial setup, Azure gives us the most functionality at the lowest cost."

Nawaf Abdulrahman, kierownik ds. IT

Program SharePoint obsługuje cennik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem platformy Azure.
Przenoś maszyny wirtualne platformy Azure między lokalizacjami.

Proste przenoszenie maszyn wirtualnych między lokalizacjami

Maszyna wirtualna na platformie Azure z systemem Windows lub programem SQL Server nie różni się od serwera pracującego lokalnie. Łatwe przenoszenie maszyn wirtualnych między lokalnymi serwerami fizycznymi, serwerami u dostawców hostingu i platformą Azure. Dzięki tej przenośności możesz szybko i łatwo powielać swoje środowiska testowe SharePoint i dodatkowe witryny produkcyjne na platformie Azure. Oczywiście w razie potrzeby możesz je przenieść z powrotem do środowiska lokalnego.

nttx.select
"With its hybrid-cloud software, Microsoft has made it very easy for our customers to stop thinking in terms of on-premises or off-premises and to just think in terms of the solution they need."

Philip Moss, dyrektor generalny i dyrektor ds. technologii

Uruchamiaj aplikacje Microsoft w najlepszym dostępnym środowisku

Postaw na chmurę stworzoną przez firmę, której dziełem są programy SharePoint i SQL Server. Te aplikacje zostały sprawdzone pod kątem wysokiej wydajności na platformie Azure. Korzystaj z istniejących licencji dzięki przenośności licencji i korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Uzyskaj najwyższej klasy, bezpośrednią pomoc techniczną dla platformy Azure oraz programów SharePoint i SQL Server. Uruchomienie programu SharePoint na platformie Azure zapewnia, że Twoje rozwiązanie znajduje się w tej samej chmurze, w której uruchomiono usługę Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online, co ułatwia integrację tych produktów.

K2
"By running K2 in Microsoft Azure, we can be very close to the datacenters running these other Microsoft cloud products so that we can deliver the best possible network performance and the lowest possible latency between application components."

Dave Marcus, starszy wiceprezes ds. partnerów i sojuszy

Uruchomienie programu SharePoint na platformie Azure jest łatwe.

Szybkie rozpoczęcie pracy z programem SharePoint w organizacji

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Powiązane rozwiązania