Zdalne monitorowanie za pomocą Internetu rzeczy

Urzeczywistnij Internet rzeczy. Połącz i monitoruj wszystkie swoje urządzenia, zasoby i czujniki. Zwiększ widoczność i popraw wydajność, a także wprowadź innowacje i popraw wyniki biznesowe, korzystając z wcześniej niewykorzystywanych danych.

„Bariery zdecydowanie upadają, a rozwiązania takie jak to umożliwiają nam wypróbowanie nowych podejść. Chmura w fundamentalny sposób zmienia nasz sposób działania”.

Claudio Silvestri, wiceprezes ds. zarządzania informacją i dyrektor ds. systemów informatycznych, NAV CANADA

Skaluj nawet do milionów urządzeń, aby skrócić czas wejścia na rynek

Twórz rozwiązania Internetu rzeczy (IoT) na szeroką skalę, łącząc urządzenia, zasoby i czujniki z chmurą. Skaluj z łatwością i pewnością — od kilku czujników po miliony połączonych jednocześnie urządzeń — z niezawodną, globalną dostępnością potrzebną do zachowania przewagi nad konkurencją.

Honeywell
„Łatwość, z jaką możemy łączyć różne elementy w środowisku Azure, skraca cykle wdrażania i ułatwia integrację większej liczby funkcji, nawet przy bardziej skomplikowanych scenariuszach biznesowych”.

Ashley Noble, członek zarządu ds. inżynierii

Połącz urządzenia dzięki zdalnemu monitorowaniu platformy Azure.
Korzystaj z zarządzania zasobami w celu poprawy wydajności.

Odkryj nowe informacje dzięki niewykorzystywanym wcześniej danym

Dzięki połączeniu urządzeń i czujników firmy zdalne zarządzanie pomaga zbierać niewykorzystywane wcześniej dane oraz korzystać z wbudowanych możliwości w celu podniesienia wydajności operacyjnej. Twórz analizy w czasie rzeczywistym w skalowalny, wydajny i odporny na błędy sposób, bez konieczności zarządzania złożoną infrastrukturą i oprogramowaniem.

ABT Power Management
„Zamiast sprzedawać wyłącznie zasoby, chcieliśmy stać się odpowiedzialni za codzienną wydajność, czas eksploatacji oraz łączny koszt eksploatacji witryny klienta. Nikt inny nie sprzedawał mocy, wszyscy zajmowali się tylko zasobami. Spojrzenie na moc od tej strony stanowiło zmianę paradygmatu w branży baterii”.

Ken Fearn, założyciel i dyrektor generalny

Twórz rozwiązania IoT z całkowitą pewnością

Podnieś bezpieczeństwo swojego rozwiązania IoT w zakresie urządzeń fizycznych, połączeń i danych dzięki zdalnemu monitorowaniu. Korzystaj z uwierzytelniania poszczególnych urządzeń, konfigurując indywidualne tożsamości i poświadczenia dla połączonych urządzeń. Zachowaj poufność komunikatów przesyłanych między chmurą i urządzeniami.

Schneider Electric
„Firma Schneider Electric pomaga klientom w rozwiązywaniu wyzwań operacyjnych przez istotne dla działalności rozwiązania IoT, dlatego też klienci muszą być w stanie zaufać integralności i bezpieczeństwu swoich najważniejszych systemów. Dzięki utworzeniu naszej platformy IoT przy użyciu usługi Azure IoT Suite jesteśmy w stanie wykorzystać jej wiodące możliwości w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i zgodności, które zapewniają naszym klientom poczucie pełnego bezpieczeństwa ich systemów firmowych”.

Cyril Perducat, wiceprezes wykonawczy ds. IoT i transformacji cyfrowych

Ulepszaj rozwiązania IoT dzięki zdalnemu monitorowaniu.
Monitoruj zasoby za pomocą funkcji zarządzania zasobami platformy Azure.

Monitoruj zasoby w czasie rzeczywistym niezależnie od miejsca

Niezależnie od tego, czy zasoby znajdują się po drugiej stornie ulicy, czy też na drugim końcu świata, możesz zautomatyzować śledzenie ich stanu i kondycji w sposób bardziej efektywny, wydajny i niezawodny niż w przypadku istniejących systemów. Niezależnie od tego, jak daleko znajdują się Twoje zasoby, dzięki rozwiązaniom do zarządzania zasobami możesz uzyskiwać dane na żywo i wgląd w informacje analityczne, aby podejmować w czasie rzeczywistym decyzje rozwijające Twoją firmę.

WLS Lighting Systems
„Komunikacja dwustronna między oprawami świetlnymi i naszym interfejsem sieci Web na platformie Azure pozwala użytkownikom nie tylko na zdalne sterowanie oprawami, ale także na zbieranie informacji na temat zużycia energii przez poszczególne oprawy oraz ich funkcjonowania”.

Kevin Fletcher, prezes ds. usług energetycznych

Rozpocznij pracę z Internetem rzeczy dzięki pakietom startowym usługi Azure IoT

Zwiększ swoją innowacyjność dzięki pakietom startowym IoT, obejmującym czujniki, elementy wykonawcze i płytki rozwojowe z certyfikatem Azure dla IoT. Korzystaj z łatwych samouczków i w prosty sposób łącz urządzenia z chmurą.

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Znajdź partnera

Nasi partnerzy podejmą współpracę z Tobą w zakresie rozwiązania Zdalne monitorowanie za pomocą Internetu rzeczy.

Powiązane rozwiązania