Przejdź do głównej zawartości

Nominacje od partnerów

Informacje

Przekaż nam nieco informacji o sobie.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Informacje o kliencie

Opowiedz nam nieco o kliencie, którego chcesz wskazać do programu.

Informacje o projekcie

Podaj informacje o projekcie migracji klienta, w tym jego zakres i oś czasu.

Którym scenariuszem klient jest zainteresowany? *

Szczegóły projektu migracji infrastruktury i bazy danych

Które zakresy znajdują się w zakresie migracji kontrolera domeny klienta (wybierz co najmniej jeden) *

Szczegóły projektu modernizacji aplikacji i danych

Szczegóły projektu VDI

Które opcje wdrażania infrastruktury VDI planujesz?

Uwaga: Upewnij się, że masz odpowiednie licencje, jeśli opcja wdrażania to Windows Virtual Desktop. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę z cenami.

Czy przeprowadzono już ocenę migracji?
Czy zwracano się do firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy finansowej (na przykład w ramach funduszu ECIF) lub technicznej (na przykład w ramach współpracy z zespołem inżynierów platformy Azure)?
Czy współpracujesz z zespołem firmy Microsoft ds. opieki nad klientami?
Czy klient ma już istniejącą subskrypcję platformy Azure?