Azure Edge Zones

Provide rich, seamless customer experiences in real time with ultra-low-latency edge compute capabilities.

Rozwiązywanie problemów z opóźnieniami na brzegu sieci dzięki technologii 5G

Virtually eliminate low latency concerns—the main performance barrier for apps, connected devices, and mobile consumer services—by transforming how cloud and edge work together with Azure Edge ZonesPREVIEW. With the low edge latency and high bandwidth of Azure Edge Zones and 5G networks, you’re able to easily deploy applications and virtualized network functions (VNF) and provide your customers with seamless compute, storage, IoT, and container services.

Co to są strefy usługi Azure Edge Zone?

Azure Edge Zones are local extensions of Azure that are ideal for solving compute, storage, and service availability issues by allowing you to provide experience-driven, edge computing resources closer to your customers—using the technology that you already have. Azure Edge Zones are available through Azure, with select carriers and operators, or as private customer zones.

Typowe zastosowania:

Przetwarzanie danych lokalnych

Get secure workloads, latency-sensitive data analytics, IoT, and media services.

Analizy AI i IoT w czasie rzeczywistym

Optimize, build, and innovate robotics, mixed reality, and automation tools.

Nowe granice dla deweloperów

pracujących z grafiką o wysokiej gęstości i operacjami w czasie rzeczywistym w branżach takich jak gry i platformy mobilne.

Optimize your architecture for 5G networks

Zapewnij szybszy dostęp do lokalnych usług platformy Azure, aby uzyskać szczegółową kontrolę nad danymi i lepszą wydajność aplikacji wdrożonych na brzegu sieci przy użyciu stref usługi Azure Edge ZoneWERSJA ZAPOZNAWCZA. Typowe zastosowania to aplikacje rozproszone i oparte na publicznej chmurze platformy dla firm i konsumentów w branżach takich jak sprzedaż detaliczna, multimedia i usługi finansowe.

Zapewniaj swoim klientom i deweloperom lepsze środowiska czasu rzeczywistego, wdrażając niezawodne, wrażliwe na opóźnienia aplikacje w sieciach bezprzewodowych przy użyciu stref usługi Azure Edge ZoneWERSJA ZAPOZNAWCZA wraz z operatorami. Szybkość i przepustowość technologii 5G umożliwiają szybsze pozyskiwanie, dostarczanie i przetwarzanie danych — idealne rozwiązanie w przypadku połączonych pojazdów, platform mobilnych i interaktywnych gier, strumieniowego przesyłania wideo o wysokiej przepustowości oraz innych scenariuszy o krytycznym znaczeniu dla działalności.

Uzyskaj najmniejsze możliwe opóźnienia dla dowolnego branżowego przypadku użycia za pośrednictwem w pełni zautomatyzowanego środowiska dostarczania usług korzystającego ze stref usługi Azure Private Edge Zonewersja zapoznawcza. Korzystające z szybkości, przepustowości i mniejszego opóźnienia prywatnych sieci LTE i 5G strefy usługi Azure Private Edge Zone są idealnym rozwiązaniem do optymalizowania wydajności połączonej robotyki, analizy danych big data, rzeczywistości mieszanej i innych aplikacji opartych na automatyzacji. Aprowizuj prywatne sieci mobilne 5G/LTE na platformie Azure w usłudze Azure Stack Edge.

Strefy usługi Azure Edge Zone umożliwiają partnerom i klientom łączenie usług platformy Azure z nowymi technologiami i innowacjami dla telekomunikacji, operatorów oraz innych obszarów w branży. Jeśli jesteś dostawcą technologii i chcesz pomóc klientom w opracowywaniu rozproszonych, zależnych od opóźnienia aplikacji o krytycznym znaczeniu w chmurze, środowisku lokalnym i na brzegu sieci, rozważ dołączenie do sieci partnerów usługi Azure Edge Zone.

Dowiedz się więcej na temat partnerów usługi Azure Edge Zone

Uzyskaj nowości i zasoby dotyczące usługi Azure Edge Zone

Często zadawane pytania

  • Usługa Azure Edge Zone jest obecnie udostępniana przez firmę AT&T w Ameryce Północnej. W przyszłości strefy usługi Azure Edge Zone będą obsługiwane przez kolejnych operatorów.
  • Zapoznaj się z listą kontrolną i wskazówkami na temat korzystania z wersji zapoznawczej.
  • Zapoznaj się ze wskazówkami specyficznymi dla partnera dotyczącymi wymagań i dołączania.

Dowiedz się, jak skorzystać z wersji zapoznawczej

Dowiedz się więcej