Obliczenia brzegowe o wyjątkowo małych opóźnieniach

Zapewniaj rozbudowane i bezproblemowe środowiska klientów w czasie rzeczywistym dzięki możliwościom obliczeń brzegowych o wyjątkowo małych opóźnieniach w ramach stref usługi Azure Edge Zone.

Rozwiązywanie problemów z opóźnieniami na brzegu sieci dzięki technologii 5G

Praktycznie wyeliminuj obawy dotyczące opóźnień — głównej bariery wydajności dla aplikacji, połączonych urządzeń i mobilnych usług konsumenckich — transformując sposób, w jaki chmura i brzeg sieci pracują ze strefami usługi Azure Edge ZoneWERSJA ZAPOZNAWCZA. Dzięki małym opóźnieniom brzegu sieci oraz dużej przepustowości stref usługi Azure Edge Zone i sieci 5G będzie można łatwo wdrażać aplikacje i zwirtualizowane funkcje sieciowe, a także zapewniać klientom bezproblemowe usługi z zakresu kontenerów, zasobów obliczeniowych, magazynu i IoT.

Co to są strefy usługi Azure Edge Zone?

Strefy usługi Azure Edge Zone są lokalnymi rozszerzeniami platformy Azure idealnie nadającymi się do rozwiązywania problemów z dostępnością zasobów obliczeniowych, magazynu i usług, umożliwiając zapewnienie zasobów opartych na środowisku bliżej klientów — przy użyciu już posiadanej technologii. Strefy usługi Azure Edge Zone są dostępne na platformie Azure za pośrednictwem wybranych operatorów lub jako prywatne strefy klientów.

Typowe zastosowania:

Przetwarzanie danych lokalnych

na potrzeby bezpiecznych obciążeń, analiz danych wrażliwych na opóźnienia, IoT i usług multimediów.

Analizy AI i IoT w czasie rzeczywistym

na potrzeby optymalizacji, tworzenia i innowacji pod kątem robotyki, rzeczywistości mieszanej i narzędzi do automatyzacji.

Nowe granice dla deweloperów

pracujących z grafiką o wysokiej gęstości i operacjami w czasie rzeczywistym w branżach takich jak gry i platformy mobilne.

Optymalizacja architektury pod kątem technologii 5G

Zapewnij szybszy dostęp do lokalnych usług platformy Azure, aby uzyskać szczegółową kontrolę nad danymi i lepszą wydajność aplikacji wdrożonych na brzegu sieci przy użyciu stref usługi Azure Edge ZoneWERSJA ZAPOZNAWCZA. Typowe zastosowania to aplikacje rozproszone i oparte na publicznej chmurze platformy dla firm i konsumentów w branżach takich jak sprzedaż detaliczna, multimedia i usługi finansowe.

Zapewniaj swoim klientom i deweloperom lepsze środowiska czasu rzeczywistego, wdrażając niezawodne, wrażliwe na opóźnienia aplikacje w sieciach bezprzewodowych przy użyciu stref usługi Azure Edge ZoneWERSJA ZAPOZNAWCZA wraz z operatorami. Szybkość i przepustowość technologii 5G umożliwiają szybsze pozyskiwanie, dostarczanie i przetwarzanie danych — idealne rozwiązanie w przypadku połączonych pojazdów, platform mobilnych i interaktywnych gier, strumieniowego przesyłania wideo o wysokiej przepustowości oraz innych scenariuszy o krytycznym znaczeniu dla działalności.

Uzyskaj najmniejsze możliwe opóźnienia dla dowolnego branżowego przypadku użycia za pośrednictwem w pełni zautomatyzowanego środowiska dostarczania usług korzystającego ze stref usługi Azure Private Edge Zonewersja zapoznawcza. Korzystające z szybkości, przepustowości i mniejszego opóźnienia prywatnych sieci LTE i 5G strefy usługi Azure Private Edge Zone są idealnym rozwiązaniem do optymalizowania wydajności połączonej robotyki, analizy danych big data, rzeczywistości mieszanej i innych aplikacji opartych na automatyzacji. Aprowizuj prywatne sieci mobilne 5G/LTE na platformie Azure w usłudze Azure Stack Edge.

Strefy usługi Azure Edge Zone umożliwiają partnerom i klientom łączenie usług platformy Azure z nowymi technologiami i innowacjami dla telekomunikacji, operatorów oraz innych obszarów w branży. Jeśli jesteś dostawcą technologii i chcesz pomóc klientom w opracowywaniu rozproszonych, zależnych od opóźnienia aplikacji o krytycznym znaczeniu w chmurze, środowisku lokalnym i na brzegu sieci, rozważ dołączenie do sieci partnerów usługi Azure Edge Zone.

Dowiedz się więcej na temat partnerów usługi Azure Edge Zone

Uzyskaj nowości i zasoby dotyczące usługi Azure Edge Zone

Często zadawane pytania

  • Pierwsze strefy usługi Edge Zone będą dostępne w czerwcu 2020 r.
  • Usługa Azure Edge Zone jest obecnie udostępniana przez firmę AT&T w Ameryce Północnej. W przyszłości strefy usługi Azure Edge Zone będą obsługiwane przez kolejnych operatorów.
  • Zapoznaj się z listą kontrolną i wskazówkami na temat korzystania z wersji zapoznawczej.
  • Zapoznaj się ze wskazówkami specyficznymi dla partnera dotyczącymi wymagań i dołączania.

Dowiedz się, jak skorzystać z wersji zapoznawczej

Dowiedz się więcej