Przejdź do głównej zawartości

Platforma Azure dla operatorów

Przygotuj swoje sieci na przyszłość, obniż koszty i stwórz nowe źródła przychodów — a wszystko to z partnerem technologicznym, któremu możesz zaufać.

Dowiedz się, jak operatorzy telekomunikacyjni przekształcają się dzięki platformie Azure

Zobacz, dlaczego liderzy branży już dziś ufają platformie Azure, aby pomóc im w tworzeniu przyszłości telekomunikacji.

Maksymalizuj korzyści z istniejących inwestycji, minimalizując koszty operacyjne

Zwiększ efektywność kosztową, zabezpiecz się przed przestarzałą platformą oraz dotrzymaj zobowiązań wobec klientów, przenosząc istniejące obciążenia i usługi komunikacyjne do chmury.

Wdrażaj i optymalizuj sieci następnej generacji

Obsługuj nowe inteligentne usługi telekomunikacyjne i pojawiające się aplikacje o niskich opóźnieniach dzięki zaawansowanym funkcjom sieciowym działającym w infrastrukturze hybrydowej i wielochmurowej. Dodaj usługi chmurowe sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby analizować i reagować w czasie rzeczywistym na dane pochodzące z czujników na urządzeniu brzegowym.

Maksymalizuj wartość brzegu sieci

Dostarczaj unikatowe, dostosowane oferty dla subskrybentów, łącząc funkcje sieciowe, aplikacje oraz portfolio usług w chmurze i deweloperów aplikacji partnerskich na wielodostępowych platformach obliczeń brzegowych.

Zarabiaj na możliwościach technologii 5G

Napędzaj cyfrową transformację i przekształć sieci komórkowe 5G w nowe przychody z usług dzięki innowacyjnym aplikacjom dostosowanym do operatorów telekomunikacyjnych, integratorów i rynków korporacyjnych.

Zapewnianie dobrego przygotowania sieci na przyszłość

Przyspiesz innowacje usług, zmniejsz zależność od przestarzałych technologii i unikaj nadmiaru przepustowości dzięki skalowaniu usług sieciowych w chmurze w celu zaspokojenia szczytowego wzrostu zapotrzebowania klientów.

Usprawniaj systemy obsługi operacyjnej

Automatyzuj i organizuj funkcje sieciowe, przyspieszaj wdrożenia oraz oceniaj jakość i wydajność usług dzięki kontroli usług sieciowych za pomocą skonsolidowanego interfejsu zarządzania chmurą.

Infografiki, książki elektroniczne, oficjalne dokumenty

Gdy operatorzy sieci wdrażają technologię Open RAN, potrzebują rozwiązań w zakresie zabezpieczeń w chmurze, aby ograniczyć potencjalne ryzyko związane z obszarem zagrożeń, który jest przygotowany na otwarte architektury i architektury oparte na chmurze. Dowiedz się więcej o zasadach zabezpieczeń w chmurze, które korzystają z funkcji Open RAN i zapewniają strukturę bezpiecznego zarządzania składnikami technologii Open RAN O-Cloud.

Pobierz oficjalny dokument

Umożliw zarządzanie krytycznymi operacjami biznesowymi i kontrolowanie ich w czasie niemal rzeczywistym. Z tego e-booka dowiesz się, jak platforma Azure dla operatorów i partnerstwo z firmą Microsoft może przekształcać sieć, otwierać nowe szanse na przychody, zwiększać możliwości urządzeń brzegowych i poprawiać opłacalność.

Pobierz książkę elektroniczną

Dowiedz się, jak zmniejszyć wydatki kapitałowe i koszty operacyjne, przyspieszyć innowacje i korzystać z nowych możliwości uzyskiwania przychodów dzięki prywatnym sieciom korporacyjnym z użyciem chmury w hiperskali i zintegrowanej architektury wielodostępowych zasobów do obliczeń brzegowych.

Pobierz książkę elektroniczną

Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i przyspieszyć innowacje, hostując funkcje sieciowych w chmurach publicznych w hiperskali.

Pobierz oficjalny dokument

Odkryj, co napędza inwestycje 5G w chmurze i jak tworzyć nowe strumienie przychodów, przenosząc sieć 5G na hybrydową architekturę chmury.

Pobierz oficjalny dokument

Osiągnij więcej dzięki platformie Azure

 • Osiągnij skalę

  Skaluj błyskawicznie, aby spełniać zmieniające się potrzeby za pomocą sieci klasy operatorskiej, opartych na sztucznej inteligencji.

 • Bezproblemowe działanie hybrydowe

  Uzyskaj spójną wydajność i skalowalność na urządzeniach brzegowych, w środowisku hybrydowym i w chmurze.

 • Zarabiaj na usługach dla przedsiębiorstw

  Twórz nowe strumienie przychodów za pomocą obliczeń brzegowych, IoT, 5G, fragmentowania sieci i ekosystemu deweloperów korporacyjnych.

 • Zaufaj swojej chmurze

  Zabezpiecz swoje dane za pomocą wiodących w branży środków bezpieczeństwa i usprawnij dbanie o zgodność przy użyciu najbardziej kompleksowego zakresu zgodności ze standardami wśród wszystkich dostawców usług w chmurze.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z platformy Azure

Firma AT&T będzie opierać działanie swojej sieci komórkowej na chmurze platformy Azure dla operatorów, udostępniając ekonomiczne usługi 5G na dużą skalę.

ATT

Firma British Telecom współpracuje z firmą Microsoft, aby napędzać innowacje i rozwój w sektorze telekomunikacyjnym oraz kształtować przyszłość połączeń głosowych.

British Telecom

Firma Verizon współpracuje z firmą Microsoft nad ofertą prywatnych rozwiązań do obliczeń brzegowych 5G przeznaczonych dla użytkowników mobilnych i bezprzewodowych urządzeń brzegowych.

Verizon

Zapoznaj się z portfolio firmy Microsoft

Prywatne wielodostępowe obliczenia brzegowe na platformie Azure

Dostarczaj sieci, aplikacje i usługi o niezwykle małych opóźnieniach na urządzeniach brzegowych przedsiębiorstwa. Skróć czas wprowadzenia na rynek, zmniejsz złożoność integracji i bezpiecznie zarządzaj usługami z poziomu chmury.

Publiczne wielodostępowe obliczenia na urządzeniach brzegowych platformy Azure

Szybko twórz i dostarczaj aplikacje o małych opóźnieniach, w środowisku dostarczającym mnóstwa wrażeń na urządzeniach brzegowych operatora komórkowego. Pokonaj wyzwania biznesowe dzięki rozwiązaniu, które łączy środowisko obliczeniowe platformy Azure z łącznością operatora 5G.

Affirmed

Wkrocz w przyszłość telekomunikacji dzięki zwirtualizowanym, natywnym dla chmury rozwiązaniom sieci komórkowych, które zmniejszają złożoność i koszty, efektywnie skalują i przyspieszają wprowadzanie nowych usług na rynek.

Metaswitch

Zaufaj pionierowi w branży z tradycjami zapewniania usług przesyłania głosu, danych i ujednoliconej komunikacji dla jednych z największych operatorów na świecie.

Azure AI i uczenie maszynowe

Wykorzystaj zalety Przemysłu 4.0 dzięki inteligentnym operacjom i łańcuchom dostaw obsługiwanym przez sprawdzoną, bezpieczną i odpowiedzialną sztuczną inteligencję.

Azure Sphere

Bezpiecznie łącz zasoby przemysłowe z chmurą za pomocą otwartych rozwiązań, które obsługują łączność z istniejącymi systemami i zapewniają współdziałanie systemów.

Azure IoT dla operatorów

Pozwól klientom i partnerom na aprowizację aplikacji IoT w kilka sekund, dostosowanie jej w kilka godzin i wdrożenie w środowisku produkcyjnym jeszcze tego samego dnia.

Azure Stack HCI

Uruchamiaj obciążenia na hybrydowej, znanej infrastrukturze hiperkonwergentnej dla komercyjnego, będącego w sprzedaży sprzętu dostarczanego jako usługa platformy Azure.

Zabezpieczenia platformy Azure

Zapewnij sobie spokój dzięki wbudowanej ochronie od brzegu sieci do chmury i wyprzedzaj zagrożenia dzięki inteligentnym narzędziom do monitorowania utworzonym za pomocą zaawansowanej sztucznej inteligencji.

Blogi dotyczące platformy Azure dla operatorów