Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Integracja hybrydowa

Transformacja cyfrowa jest obecna na co dzień w biznesie. Bezproblemowo integruj aplikacje, dane i procesy, tworząc połączone przedsiębiorstwo z obsługą interfejsów API. Dzięki temu uzyskasz niezwykłą szybkość i elastyczność w nieustannie zmieniającym się świecie.

Szybkie tworzenie zaawansowanych rozwiązań integracji

Nowoczesna infrastruktura IT przedsiębiorstwa jest hybrydowa i opiera się zarówno na danych lokalnych, jak i danych w chmurze. Szybko łącz i organizuj aplikacje SaaS ze sobą oraz z lokalnymi aplikacjami biznesowymi korzystającymi z usługi Logic Apps, programu BizTalk Server oraz szerokiego zestawu wbudowanych łączników (w tym łączników rozwiązań Dynamics CRM, Salesforce, Box i Office 365) lub niestandardowych interfejsów API.

eSmart systems
Dzięki usłudze Azure Logic Apps możemy szybko wdrażać rozwiązania do integracji bez konieczności poświęcania czasu na zarządzanie rozwiązaniem. Usługa Logic Apps zwiększa naszą elastyczność i pomaga w znaczącym obniżeniu kosztów.

Knut Johansen

Dokonaj cyfrowej transformacji dzięki interfejsom API

Przygotuj się na przyszłość, dzięki łączności opartej na interfejsach API. Odkryj i zabezpiecz łączność opartą na interfejsach API i zarządzaj nią. Wykorzystaj gotowe do użycia rozwiązanie firmy Microsoft, API Management, umożliwiające publikowanie interfejsów API do klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Udostępnij swoje aplikacje i dane swoim klientom, partnerom i całemu światu za pomocą interfejsów API.

Met Office
Nasze interfejsy API i dane członkowskie są lepiej chronione dzięki usłudze Azure API Management, która pomaga w lepszym przestrzeganiu ustawy HIPAA i innych przepisów. Nasze interfejsy API i dane członkowskie są lepiej chronione dzięki usłudze Azure API Management, która pomaga w lepszym przestrzeganiu ustawy HIPAA i innych przepisów.

Brad Hoyt

Potęga platformy Azure jest teraz w zasięgu ręki

Wykrocz poza integrację, korzystając z coraz większego zestawu usług platformy Azure, aby uzyskać informacje umożliwiające podejmowanie działań przy użyciu takich usług jak Machine Learning, Cognitive Services i Data Lake Analytics. Łącz się z milionami urządzeń dzięki usłudze IoT Hub i Pakietowi IoT. Korzystaj z innowacji, takich jak architektura bez serwera, za pomocą usług Azure Logic Apps i Functions.

Mission Linen Supply
Rozwiązanie Azure Logic Apps zapewnia dostęp do większej ilości danych, a usługa Microsoft Power BI pozwala przedstawić te dane w formatach obsługiwanych przez firmy

Eric Sanabia

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Znajdź partnera

Nasi partnerzy podejmą współpracę z Tobą w zakresie rozwiązania Integracja hybrydowa.

Powiązane rozwiązania