Przejdź do głównej zawartości

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC) na platformie Azure dla branży usług finansowych

Z pewnością siebie spełniaj wymagania prawne dzięki elastycznej i inteligentnej infrastrukturze w zakresie modelowania ryzyka. Rozszerzaj pojemność odpowiednio do potrzeb i płać wyłącznie za rzeczywiste użycie.

Elastyczne i wysoce bezpieczne wdrażanie siatek na potrzeby analizy ryzyka i raportowania oraz zarządzanie nimi przy jednoczesnym zoptymalizowaniu całkowitego kosztu posiadania (TCO)

Pomóż globalnym zespołom współpracować bardziej efektywnie i szybciej podejmować decyzje dzięki dostarczaniu im wysokiej jakości danych w czasie rzeczywistym.

Scenariusze obliczeń HPC dla usług finansowych

Pozostań o krok przed konkurencją dzięki nowoczesnemu podejściu do zarządzania ryzykiem, optymalizacji portfela oraz implementacji skutecznych rozwiązań z zakresu zapewniania ładu i zgodności, aby chronić dane klientów. Na stronie Platforma Azure dla usług finansowych dowiesz się więcej o tym, jak organizacje finansowe przekształcają swoją działalność dzięki chmurze.

Zarządzanie ryzykiem

Szybko wykonuj zdefiniowane modele i eksperymenty ad hoc przy użyciu typowych narzędzi, takich jak języki R i Python. Łatwo integruj dane z różnych źródeł w celu skonsolidowania raportowania ryzyka i lepszego zarządzania pojemnością dla obliczeń ryzyka dzięki zasobom obliczeniowym platformy Azure.

Sprawozdawczość regulacyjna

Wydajnie zarządzaj dostarczaniem raportów regulacyjnych, przeprowadzając wysokowydajne symulacje ryzyka w celu agregowania i normalizacji danych z poszczególnych stanowisk transakcyjnych. Przeprowadzaj podstawowy przegląd ocen wpływu księgi handlowej (FRTB), aby podejmować decyzje strategiczne na wczesnym etapie i zarządzać ciągłą zgodnością z FRTB za pomocą funkcji Numerix FRTB. Jest ot wysokowydajne rozwiązanie w chmurze zbudowane na platformie Azure.

Optymalizacja portfela

Zoptymalizuj swój portfel, jednocześnie spełniając wymagania związane z preferencjami kupujących i ograniczeniami w nieustannie zmieniającym się środowisku prawnym. Uruchamiaj w ciągu kilku sekund klastry obliczeń HPC o dużym zużyciu pamięci na platformie Azure w przypadku dużych problemów z optymalizacją.

Wycena papierów wartościowych

Pewnie modeluj ceny papierów wartościowych i innych aktywów finansowych przy użyciu wybranych metod numerycznych. Uzyskaj infrastrukturę potrzebną do niezawodnego uruchamiania obciążeń intensywnie korzystających z zasobów obliczeniowych, takich jak złożone modele cen, doskonale równoległe symulacje Monte Carlo i stochastyczne równania różniczkowe.

Zaawansowana infrastruktura jako usługa (IaaS) dla branży usług finansowych

Tworzenie hybrydowego rozwiązania do analizy ryzyka za pomocą obliczeń HPC na platformie Azure

Szablon analizy ryzyka HPC

Szablon analizy ryzyka HPC

Ten szablon rozwiązania do analizy ryzyka korzysta z obliczeń HPC i maszyn wirtualnych z procesorami GPU platformy Azure, aby rozszerzać lokalne możliwości obliczeniowe produktu TIBCO GridServer na platformę Azure, używając usługi Azure CycleCloud do integracji automatycznego skalowania. Zadanie wykonywane jest lokalnie i w chmurze z użyciem szybkiego buforowania systemu Avere vFXT i natywnego dostępu systemu NFS do danych rynkowych dostępnych lokalnie.

Dowiedz się więcej o szablonie analizy ryzyka HPC

Zobacz, jak klienci z branży usług finansowych wprowadzają innowacje, korzystając z obliczeń HPC na platformie Azure

"In more than 10 years of working in large-scale data analytics, I have seen over and over how bottlenecks can be addressed…. With the Microsoft technologies and cloud infrastructure supporting our environment, we can make our processes smoother, faster, and more sustainable."

Brian Cartwright, zastępca wiceprezesa, MetLife
MetLife

Firma Milliman przyjmuje całościowe, długofalowe podejście do automatyzacji oraz nadzoru modelowania aktuarialnego i sprawozdawczości dzięki rewolucyjnemu, opartemu na chmurze systemowi dla branży ubezpieczeniowej bazującemu na platformie Azure.

Milliman

"There has been a major evolution over the past few years in how we support big computing at Towers Watson, and Microsoft plays a growing role in that support."

Andy Lingard, globalny lider w dziedzinie opracowywania oprogramowania dla ubezpieczeń ogólnych, Willis Towers Watson
Willis Towers Watson

"We would need to buy enough servers to cope with the need for 4,000 cores on a weekend—that's roughly 350 servers and a lot of datacenter space. Instead of leasing a big new datacenter, we put several thousand cores on an ongoing basis in Azure, which gives us the ability to scale almost instantaneously in case of a market event."

Robert Griffiths, dyrektor, MUFG
MUFG

"Being in the public cloud allows us to expand and contract as needed as well as change the configuration of the infrastructure almost on demand. That allows us to iterate very quickly through different solutions and find the right fit for the business problem, or for the client, almost at no notice and respond to the client's demands on the spot."

Mikhail Dron, dyrektor zarządzający i wiceprezes, TD Securities
Grupa banków TD

Współpraca z partnerem obliczeń HPC na platformie Azure dla branży usług finansowych

Accenture
AON
Avanade, Inc
Podstawowa logika
FIS
IBM
Milliman
Moody's Analytics
Murex
QRM
RMS Service Group
TIBCO
Willis Towers Watson

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure