Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure IoT dla opieki zdrowotnej

Zapewniaj spersonalizowaną opiekę, wspieraj zespoły opieki i pracowników oraz poprawiaj wyniki operacyjne.

Włączanie nowej generacji rozwiązań IoT dla opieki zdrowotnej

Usługa Azure IoT oferuje zaufaną platformę technologiczną, która pozwala poprawić wyniki pacjentów, usprawnić działania kliniczne i zoptymalizować produkcję oraz łańcuch dostaw dla opieki zdrowotnej dzięki bezproblemowej, inteligentnej i wysoce bezpiecznej technologii IoT.

Bezproblemowość

Skróć czas wprowadzania na rynek swoich rozwiązań dla opieki zdrowotnej IoT dzięki szablonom aplikacji dla służby zdrowia, rosnącemu asortymentowi certyfikowanych urządzeń oraz najbardziej kompleksowej ofercie usług IoT w branży. Szybko połącz istniejące źródła danych, systemy dokumentacji medycznej i bazy danych badań, a także wymieniaj dane w standardowym formacie danych HL7 FHIR.

Inteligentne rozwiązania

Połącz inteligentne urządzenia brzegowe z inteligentną chmurą dzięki usłudze Azure IoT, aby dostarczać dane opieki zdrowotnej w międzyoperacyjnym formacie, umożliwiającym uzyskiwanie szczegółowych informacji z wykorzystaniem zaawansowanej analizy, sztucznej inteligencji i nowych modeli interaktywności dzięki rzeczywistości mieszanej.

Bezpieczny

Od urządzeń brzegowych do chmury monitoruj kompleksowe zabezpieczenia rozwiązania i zarządzaj nimi, korzystając z usługi Azure Sphere i agenta Azure Security Center dla IoT. Dzięki zgodności z HIPAA i certyfikatom HITRUST usługa Azure IoT dla opieki zdrowotnej pomaga zagwarantować bezpieczeństwo danych pacjentów i ochronę prywatności.

Badania: IoT Signals dla opieki zdrowotnej

Firma Microsoft zobowiązała się do zainwestowania 5 mld USD w badania nad IoT i inteligentną krawędzią — dodając nowe usługi i funkcje do Azure IoT dla takich branż jak opieka zdrowotna, ale także napędzając strategię biznesową i dyskusje kierownictwa w celu zdefiniowania sukcesu w erze inteligencji.

Od optymalizacji przepływu pacjentów, personelu i zapasów przez zapewnienie zdalnej opieki nad pacjentem po optymalizację produkcji i zabezpieczenia łańcuchów dostaw, technologia IoT pomaga dostawcom opieki zdrowotnej w tworzeniu nowych sposobów interakcji z pacjentami, zapewnianiu bardziej spójnej opieki o wysokiej jakości oraz poprawie wydajności łańcucha dostaw.

Zastosowania IoT w opiece zdrowotnej

Poznaj typowe scenariusze dotyczące Internetu przedmiotów medycznych (IoMT) i rozwiązań IoT dla opieki zdrowotnej na platformie Azure.

Ciągłe monitorowanie pacjenta

Rozszerz opiekę nad pacjentami poza szpitalne ściany, zmniejsz liczbę powtórnych przyjęć i zapobiegaj chorobom dzięki bezpośredniemu i zdalnemu monitorowaniu pacjentów.

Opieka w domu

Wspieraj naszą starzejącą się populację, monitoruj powrót do zdrowia i rehabilitację oraz pomagaj innym w radzeniu sobie niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi.

Inteligentny sprzęt szpitalny

Uzyskaj wgląd w szczegółowe informacje o sprzęcie i urządzeniach szpitalnych, aby poprawić wyniki pacjentów i zarządzać kondycją sprzętu.

Inteligentny budynek szpitala

Zapewnij lepsze środowisko szpitalne dla zespołów opiekuńczych, pacjentów i ich sieci wsparcia.

Zarządzanie zapasami dla dostaw medycznych

Upewnij się, że zapasy materiałów medycznych są w pełni magazynowane i łatwo dostępne, aby zapewnić wydajną i skuteczną opiekę.

Śledzenie dostaw łańcucha chłodniczego

Stwórz przejrzysty, bezpieczny i kontrolowany klimatycznie łańcuch dostaw dla swoich produktów farmaceutycznych, aby ograniczyć manipulacje, zapobiec psuciu się produktów i zapewnić skuteczność.

Produkcja dla opieki zdrowotnej

Upewnij się, że urządzenia i produkty medyczne utrzymują najwyższy poziom jakości i są zgodne ze standardami branżowymi w całym łańcuchu dostaw, od etapu produkcji do drzwi pacjenta.

Znajdź odpowiednie podejście IoT dla swojego rozwiązania opieki zdrowotnej

Wybierz swoją podstawę

Przyspiesz tworzenie swojej firmy dzięki zarządzanej platformie aplikacji

Rozpocznij tworzenie aplikacji za pomocą Azure IoT Central — zarządzanej platformy aplikacji umożliwiającej szybkie tworzenie aplikacji dzięki zmniejszeniu liczby decyzji, które musisz podjąć, aby osiągnąć wyniki. Większość elementów Twojego rozwiązania jest już zakodowana i zarządzana, więc możesz skupić się na dodawaniu wiedzy branżowej oraz szybkim skalowaniu i łączeniu urządzeń.

Twórz od podstaw za pomocą usług platformy

Korzystaj z niezawodnych bloków konstrukcyjnych dla wysoce dostosowanych i elastycznych aplikacji IoT dzięki usługom platformy Azure. Zapoznaj się z opcjami umożliwiającymi tworzenie i kodowanie własnych rozwiązań IoT oraz dodawanie i łączenie urządzeń, a także pozyskiwanie, przechowywanie i analizowanie danych przy użyciu usługi Azure IoT Hub i usługi Azure Digital Twins.

Zapewniamy zasoby szkoleniowe:

Twórz z partnerem

Niezależnie od tego, czy tworzysz za pomocą usług Azure IoT, czy platformy IoT, takiej jak Azure IoT Central, zalecamy współpracę z jednym z naszych certyfikowanych partnerów w celu zapewnienia najlepszej obsługi, od weryfikacji koncepcji po wdrożenie na pełną skalę.

Dowiedz się więcej o produktach i usługach platformy Azure, które mogą ulepszyć Twoje rozwiązanie
Dowiedz się więcej

Zarządzaj danymi medycznymi w chmurze i osiągaj lepsze wyniki

Utwórz i wdróż usługę zgodną ze standardem Fast Healthcare Interoperability Resource (FHIR®), która została stworzona z myślą o współdziałaniu i zgodności z przepisami, oraz pozyskuj dane medyczne z urządzeń za pomocą usługi Azure API for FHIR i łącznika usługi Azure IoT for FHIR.

Zobacz, jak działa rozwiązanie IoT dla opieki zdrowotnej firmy Sensoria

Poprawa zgodności i wyników leczenia owrzodzeń u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej poprzez spersonalizowaną opiekę i ciągłe monitorowanie.

Omówienie rozwiązań

W Stanach Zjednoczonych zespół stopy cukrzycowej (ZSC, ang. diabetic foot ulcers – DFU) jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji osób chorych na cukrzycę. Podstawowym sposobem leczenia owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej jest stosowanie urządzeń odciążających lub gipsowych opatrunków unieruchamiających, ale często znaczącym wyzwaniem pozostaje przestrzeganie zaleceń (zgodność), co prowadzi do wysokiego wskaźnika niepowodzenia leczenia u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej. Czas gojenia można przyspieszyć za pomocą obuwia terapeutycznego zoptymalizowanego za pomocą analizy nacisku podeszwowego, aby odciążyć i uwolnić od nacisku obszar owrzodzenia.

Aby pomóc dostawcom spersonalizować opiekę i poprawić zgodność, firma Sensoria nawiązała współpracę z wiodącym producentem butów do leczenia ZSC, Optima Molliter, w celu stworzenia inteligentnego rozwiązania Motus. Te połączone urządzenia umożliwiają klinicystom zdalne monitorowanie pacjentów opuszczających klinikę, aby lepiej śledzić przestrzeganie zaleceń przez pacjenta i poprawić plany opieki.

But medyczny na stopę

Widok globalny

Krok 1

Uzyskaj globalny widok całego panelu klinicysty i zobacz wszystkich pacjentów, u których zdiagnozowano zespół stopy cukrzycowej, i którzy używają buta Motus Smart w swoim planie leczenia.

Krok 2

Uporządkuj widok według poziomu przestrzegania, aby nadać priorytet pacjentom o niskim poziomie przestrzegania zaleceń i najwyższą potrzebą eskalacji opieki.

Pulpit nawigacyjny inteligentnego modułu RPM Motus dla omówienia pacjentów

Importowanie danych

Krok 1

Importuj informacje i wymieniaj dane w standardowym formacie HL7 FHIR poprzez łatwe połączenie istniejących źródeł danych, takich jak systemy elektronicznych kart zdrowia i bazy danych badań.

Krok 2

Użyj czasomierza w lewym dolnym rogu, aby utworzyć alert dotyczący ilości czasu poświęcanego na pacjentów. Skorzystaj z alertu dla dokumentacji CPT 99457, administracji i zwrotu kosztów.

Wyskakujące okienko na pulpicie nawigacyjnym z informacją, że importowanie z EHR nie zostało włączone dla użytkownika

Zastrzeżenie

Krok 1

Dostosuj i skonfiguruj urządzenie Motus w klinice, aby wysyłać dane telemetryczne do aplikacji Sensoria. Klinicysta może również aprowizować aplikację na telefon komórkowy pacjenta, używając indywidualnych kodów QR. Aplikacja dla pacjentów zapewnia im bezpieczny dostęp do ich indywidualnych danych, podczas gdy lekarze mają globalny widok danych dotyczących wszystkich swoich pacjentów.

Krok 2

Jeśli pacjent przestrzega protokołów odciążania i aktywności określonych w planie leczenia, aplikacja zapewnia pozytywne wzmocnienie behawioralne. Każde zdarzenie jest rejestrowane, co umożliwia oparcie interakcji na danych.

Wyskakujące okienko na pulpicie nawigacyjnym przedstawiające konfigurację wkładki pacjenta i prawidłowe połączenie Sensoria Core

Alerty

Jeśli pacjent nie jest w stanie zastosować się do zalecanego protokołu odciążania, system poprosi aplikację mobilną o dostarczenie ostrzeżeń z działającymi, bezpośrednimi, behawioralnymi informacjami zwrotnymi w celu poprawy zgodności.

Wyskakujące okienko przypominające użytkownikowi o konieczności zgłoszenia się pacjenta na wizytę w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących butów

Zgodność

Wyświetlaj metryki zgodności i uzyskaj ilościowe informacje na temat przestrzegania zaleceń przez pacjenta codziennie lub co godzinę, aby lepiej dostosować plan leczenia i zapewnić udział pacjenta w opiece.

Zobacz godzinową analizę zarejestrowanego czasu noszenia urządzenia i poziomu aktywności. Zidentyfikuj okresy, w których nie są emitowane żadne dane pacjenta, aby poprawić obserwację i spersonalizować opiekę.

Aktywność dotycząca użytkowania butów przez klienta, taka jak czas aktywny, czas w spoczynku i czas ze zdjętym butem.
Powrót do kart

Zobacz rozwiązania dla opieki zdrowotnej oparte na usłudze Azure IoT

Szpitale zapobiegają infekcjom dzięki inteligentniejszemu monitorowaniu przestrzegania zasad higieny

Firma GOJO, producent środka Purell, pomogła szpitalom monitorować higienę rąk i zapobiegać infekcjom, korzystając z usług Azure Sphere i Azure IoT Hub — z czujnikami ruchu, ponad 20 000 dozowników połączonych z Internetem, oraz platformą w chmurze do śledzenia i analizowania przestrzegania zasad higieny.

Pracownik ochrony zdrowia wchodzący do pokoju pacjenta w szpitalu

Firma Wipro chroni łańcuch dostaw produktów farmaceutycznych i klientów

Wykorzystując Azure IoT, technologię blockchain i inne technologie chmurowe, firma Wipro zbudowała platformę do śledzenia w czasie rzeczywistym krytycznych danych telemetrycznych, aby zmierzyć się z dwoma głównymi wyzwaniami dla swoich klientów z branży farmaceutycznej — podrabianiem leków i stratami produktów w chłodniczym łańcuchu dostaw.

Dwie osoby pracujące na laptopie obok małego komputera
Powrót do kart

Uwaga: FHIR® to zarejestrowany znak towarowy HL7 używany za zgodą HL7.