Migracja do chmury

Migracja do chmury nie musi być trudna ani powolna. Przyspiesz swoją cyfrową transformację i zacznij wcześniej korzystać z zalet platformy Azure dzięki naszemu wszechstronnemu planowi migracji do chmury, który przeprowadzi Cię przez drogę od oceny niestandardowej do zoptymalizowanych obciążeń i ciągłego doskonalenia.

Migracja do chmury jest łatwa, jeśli masz odpowiedni plan i narzędzia.

Skorzystaj z wszechstronnych rozwiązań migracji do chmury, a otrzymasz analizę całkowitego kosztu posiadania, pomoc w rozwoju przypadku biznesowego oraz funkcje odnajdywania, migracji i zarządzania — a wszystko to dzięki zintegrowanemu środowisku platformy Azure.

Dowiedz się więcej o migracji do platformy Azure

Zacznij od prostej oceny niestandardowej

Zobacz pełne obliczenie całkowitego kosztu posiadania dla środowisk chmury, lokalnego oraz hybrydowego i przekonaj się, które rozwiązanie jest najlepsze. W zaledwie kilka godzin zautomatyzowane narzędzia odnajdywania ocenią konfigurację obciążenia, co umożliwi utworzenie szczegółowego planu weryfikacji i bezproblemowe przejście dla dowolnej liczby obciążeń.

Planowanie wymagań biznesowych i technicznych

Osiągaj swoje cele dzięki zmaksymalizowaniu korzystania z chmury. Proces migracji na platformie Azure pomaga zidentyfikować możliwości i przeszkody oraz pokonać ograniczenia wdrożenia lokalnego. Narzędzia do planowania i oceny w razie potrzeby pomogą Ci wybrać odpowiedni rozmiar, zmodyfikować projekt i zmienić architekturę przy użyciu wbudowanej funkcji planowania pojemności i inteligentnych algorytmów.

Łatwe implementowanie migracji do chmury

Rozszerz swoją lokalną infrastrukturę o chmurę i korzystaj z prawdziwie spójnego rozwiązania hybrydowego. Pracuj szybciej — i mądrzej — dzięki elastycznym i zaawansowanym narzędziom, które zapewnią pomyślną migrację obciążeń oraz weryfikację wszystkich aplikacji w chmurze i zależności.

Przyspieszanie cyfrowej transformacji dzięki chmurze hybrydowej

Przejdź do chmury przy użyciu istniejących licencji systemu Windows Server z pakietem Software Assurance i korzystaj z zalet technologii chmury. Niezależnie od tego, czy przenosisz niektóre obciążenia, czy migrujesz centrum danych, korzyści z używania hybrydowej platformy Azure dają duże oszczędności po przejściu do chmury.

Przeprowadź testowe uruchomienie narzędzi migracji danych platformy Azure

Gdy nadejdzie czas przeniesienia aplikacji i danych do chmury, proces ten będzie można uprościć za pomocą dwóch dostępnych wersji zapoznawczych z ograniczeniami. Jedna pomaga w migrowaniu istniejącej lokalnej bazy danych na platformę Azure. Druga, nowa opcja wdrożenia w usłudze Azure SQL Database, oferuje niezawodne i bezpieczne funkcje na poziomie wystąpienia oraz możliwość przenoszenia setek baz danych aplikacji. Każda z nich zawiera kompleksową pomoc techniczną od naszego zespołu inżynieryjnego w okresie wersji zapoznawczej.

Przeprowadzanie oceny migracji do chmury z pomocą zaufanego partnera

Przyspiesz migrację obciążeń dzięki pomocy partnerów znających platformę Azure.

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Znajdź partnera

Nasi partnerzy podejmą współpracę z Tobą w zakresie rozwiązania Migracja do chmury.

Powiązane rozwiązania