Migracja do chmury

Migracja do chmury jest łatwiejsza, niż myślisz. Możesz łatwo zrobić pierwszy krok dzięki sprawdzonej metodologii, korzystając z przydatnych narzędzi i ofert partnerów. Wybierz odpowiedni dla swojej firmy sposób przeniesienia się na platformę Azure, który nie zakłóci codziennych operacji. Poznaj metody optymalizacji migracji zapewniające długoterminowe efekty.

Rozpocznij od odpowiedniego planu i najlepszych narzędzi

Usługa Azure Migrate umożliwia łatwe przygotowanie pełnej listy lokalnych maszyn wirtualnych i ułatwia zrozumienie ich wzajemnych zależności. Mapuj grupy migracji, zoptymalizuj użycie i uzyskaj zalecenia oraz wskazówki dotyczące wykrywania i pokonywania przeszkód związanych z migracją do chmury.

Odkryj i oceń swoje środowisko

Skorzystaj ze zautomatyzowanych narzędzi w celu oceny konfiguracji obciążenia oraz utworzenia dostosowanego i szczegółowego planu weryfikacji. Oblicz całkowity koszt posiadania (TCO) dla środowisk chmury, lokalnego oraz hybrydowego i ustal, które inwestycje w migrację mają najwięcej sensu.

Migracja z minimalnym wpływem na działania firmy

Migracja nie musi pociągać za sobą przestojów. Pracuj mądrzej — i szybciej — dzięki elastycznym i zaawansowanym narzędziom, które zapewnią pomyślną migrację obciążeń oraz weryfikację wszystkich aplikacji w chmurze i ich zależności bez zakłócania pracy firmy.

Wypróbuj najnowsze narzędzia do planowania migracji danych

Zadbaj o szybką, prostą i niezawodną migrację kluczowych danych do chmury, korzystając z nowej usługi Azure Database Migration Service. Jest to w pełni zarządzana usługa umożliwiająca sprawną i bezproblemową migrację z heterogenicznych źródeł baz danych na platformy baz danych Azure przy minimalnych przestojach. Ta usługa usprawnia zadania wymagane do przeniesienia istniejących baz danych na platformę Azure. Obejmuje opcje wdrażania, na przykład jak nowe wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database.

Zaoszczędź pieniądze, wykorzystując istniejące inwestycje w system Windows Server

Dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure można uruchamiać maszyny wirtualne z systemem Windows na platformie Azure, używając licencji lokalnych systemów Windows Server z pakietem Software Assurance. Zmniejsz koszty migracji nawet o 40% — niezależnie od tego, czy przenosisz niektóre obciążenia, czy migrujesz całe centrum danych do chmury.

Przyspiesz migrację obciążeń dzięki pomocy doświadczonego partnera w zakresie integracji

Uzyskaj pomoc dotyczącą narzędzi i usług od partnerów znających platformę Azure.

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Znajdź partnera

Nasi partnerzy podejmą współpracę z Tobą w zakresie rozwiązania Migracja do chmury.

Powiązane rozwiązania