Pomiń nawigację

Renderowanie na platformie Azure

Odciążanie lokalnych urządzeń i przyspieszanie zadań renderowania przy użyciu dużych wystąpień obliczeniowych na platformie Azure

Kluczowe scenariusze:

Zastosowanie w wielu branżach

Wiele branż korzysta z renderowania. Na przykład branża mediów i rozrywkowa używa go do tworzenia efektów wizualnych i filmów animowanych, branża produkcyjna tworzy przy jego użyciu zaawansowane projekty inżynieryjne i rysunki, a branża samochodowa używa go do tworzenia samochodów koncepcyjnych. W reklamie i nauce renderowanie jest używane do symulowania trzęsień ziemi, formacji terenu i rowów oceanicznych. Architekci stosują renderowanie podczas tworzenia projektów budynków, dróg i krajobrazów, a branża wydawnicza używa go do odtwarzania wydarzeń historycznych oraz tworzenia efektów wizualnych i ilustracji. Usługa Azure Batch pomaga we wszystkich tych scenariuszach i nie tylko w nich.

Moc, gdy jej potrzebujesz

Renderowanie może być najbardziej złożoną częścią tworzenia materiałów trójwymiarowych. Typowe obciążenie renderowania obejmuje pojedyncze klatki lub animacje renderowane kilkukrotnie po dokonaniu zmian przez artystów. Wprowadzenie technologii 4K oraz stopniowy wzrost rozdzielczości oznacza, że renderowanie wymaga coraz większej mocy obliczeniowej. Dzięki usłudze Azure Batch ta moc jest dostępna na żądanie i może być skalowana zależnie od potrzeb.

Niższe koszty

Lokalne farmy renderujące są drogie w utrzymaniu, nawet jeśli koszt nabycia maszyn jest niewielki. Urządzenia zajmują miejsce, wymagają klimatyzacji, zużywają dużo prądu i szybko stają się przestarzałe. Platforma Azure udostępnia wiele funkcji przemawiających za renderowaniem w chmurze, w tym możliwość szybkiego włączania i wyłączania dziesiątków, setek, a nawet tysięcy rdzeni. Oznacza to też, że nie trzeba martwić się o nieprzewidziane wymagania związane z renderowaniem. Możesz obniżyć koszty, ściśle dopasowując zasoby do wykonywanych zadań i płacąc tylko za ich faktyczne użycie.

Udoskonalenie środowiska użytkownika

Możesz utworzyć w pełni zintegrowany przepływ pracy zapewniający artystom dostęp do ogromnej mocy obliczeniowej, z której mogą korzystać w aplikacjach do modelowania, na przykład Maya, 3Ds Max i Blender. Gdy firmowa moc obliczeniowa jest bliska pełnego wykorzystania, artyści mogą skalować swoje obciążenia na platformie Azure. Przy użyciu zestawu SDK usługi Batch możesz zintegrować natywne środowisko zaawansowanego klienta z własną aplikacją i umożliwić artystom zarządzanie obciążeniami renderowania, w tym przesyłanie oraz monitorowanie zadań renderowania i otrzymywania danych wyjściowych.

Zajmiemy się aspektami technicznymi

Nie musisz już tworzyć potoków renderowania. Usługa Batch obsługuje proces renderowania. Planuje ona zadania, uruchamia maszyny wirtualne, wykonuje proces renderowania przy użyciu wybranego modułu renderowania, kieruje dane wyjściowe do odpowiedniego miejsca docelowego i wyłącza maszyny wirtualne — wszystko to dzieje się w tle. Możesz się skupić na tworzeniu zasobów cyfrowych, zamiast budować infrastrukturę i zarządzać nią.

Licencjonowanie, które działa

Warunki licencjonowania poszczególnych dostawców oprogramowania do renderowania różnią się. Obciążenia renderowania na platformie Azure są przetwarzane w wirtualnej firmowej farmie renderującej. Gdy użyjesz swoich licencji na platformie Azure, mechanizm wykonujący proces renderowania łączy się z serwerem licencji podczas wykonywania tego procesu. Ułatwia to zarządzanie urządzeniami i licencjami oraz daje pewność, że liczba rdzeni odpowiada liczbie posiadanych licencji i odwrotnie.

Dowiedz się więcej