Pomiń nawigację

Projekt inżynieryjny i duże wystąpienia obliczeniowe na platformie Azure

Tworzenie optymalnych projektów z zastosowaniem mocy dużych wystąpień obliczeniowych

Kluczowe scenariusze

 • Zasoby obliczeniowe o wysokiej wydajności dostępne na żądanie
 • Elastyczne inicjowanie obsługi administracyjnej zasobów na potrzeby symulacji
 • Skalowalne możliwości magazynowania i pracy w sieci
 • Zoptymalizowane rozwiązania od niezależnych dostawców oprogramowania
 • Cennik zależny od rzeczywistego użycia

Uruchamianie symulacji w światowej klasy infrastrukturze HPC

W branżach, takich jak przemysł samochodowy, towary konsumpcyjne i produkcja dyskretna, inżynierowie skracają czas wejścia produktu na rynek dzięki zastosowaniu procesów projektowania opartych na symulacji. Muszą oni mieć możliwość analizowania i symulowania kompleksowych modeli wysokiej jakości bez konieczności budowania infrastruktury wymagającej dużych nakładów kapitałowych, zarządzania nią oraz jej konserwacji. Platforma Azure oferuje na żądanie dostęp do możliwości obliczeniowych klasy HPC, pomagając w ten sposób zredukować czas i nakład pracy wymagany do uruchamiania ogromnych modeli obliczeniowych. 

Duże wystąpienia obliczeniowe mogą pomóc w rozwiązywaniu wielu problemów dotyczących symulacji, takich jak:

 • Symulacja wypadku samochodowego
 • Symulacja elektromagnetyczna
 • Dynamika pojazdów
 • Analiza stresu
 • Obliczeniowa dynamika płynów, przepływ płynu i aerodynamika
 • Obróbka i wytłaczanie metali
 • Słyszalność hałasu i trwałość/zmęczenie (NVH)
 • Test wytrzymałości urządzenia klienta oraz trwałość urządzenia

Koncentracja na projekcie

Duże wystąpienia obliczeniowe udostępniają narzędzia i zasoby niezbędne do rozwiązywania złożonych problemów dotyczących symulacji. Można sprawdzać poprawność projektów i używać statystycznych technik modelowania, takich jak projektowanie eksperymentów (DOE) i optymalizacja, do uruchamiania setek, a nawet tysięcy symulacji za pomocą modeli wysokiej jakości. Dzięki najwyższej jakości możliwościom obliczeniowym i magazynowania łatwo dostępnym na żądanie można uruchamiać dowolną liczbę symulacji w celu znalezienia optymalnych rozwiązań projektowych. Wykorzystaj prędkość i wydajność platformy Azure, aby szybko stworzyć właściwy projekt. Tworzenie interesujących produktów, skrócenie czasu wprowadzania ich na rynek oraz budowanie projektu (zamiast tylko sprawdzania poprawności wybieranych produktów).

Korzystaj z możliwości gotowych do użycia w przedsiębiorstwie

Skorzystaj z platformy Azure, aby osiągnąć dodatkową moc, lub uruchamiaj swoje symulacje całkowicie w chmurze. Utwórz w chmurze klaster umożliwiający uruchamianie nowych obciążeń lub w razie potrzeby dodawaj możliwości obliczeniowe na platformie Azure. Korzystaj z istniejących harmonogramów zadań i na żądanie uzyskuj dostęp do możliwości obliczeniowych. Azure to bezpieczna platforma, na której można uruchamiać aplikacje do użycia w chmurze w systemach operacyjnych, takich jak Windows i Linux.

Proste dostarczanie oprogramowania jako usługi

Bez względu na to, czy reprezentujesz niezależnego dostawcę oprogramowania, integratora systemów, czy przedsiębiorstwo, duże wystąpienia obliczeniowe udostępniają Ci bogaty zestaw narzędzi umożliwiających stworzenie oferty oprogramowania jako usługi, która stanowi fantastyczną wartość dla użytkowników. Udostępnij im w prosty sposób swoje rozwiązanie i zyskaj nowych klientów. Skoncentruj się na głównych celach swojej firmy i zmniejsz wydatki związane z zarządzaniem infrastrukturą oraz oprogramowaniem pośredniczącym.

Zwiększanie zasięgu

Aby zwiększyć zasięg działania o nowe firmy dowolnego rozmiaru na całym świecie, możesz zaoferować swoją aplikację w witrynie Azure Marketplace. Zalety, z których korzystają użytkownicy, to dostępność i szybkie wdrażanie aplikacji oraz zintegrowana infrastruktura umożliwiająca działanie w spójnym środowisku pracy.

Rozpocznij dziś pracę z dużymi wystąpieniami obliczeniowymi na platformie Azure

Pakiet HPC Pack udostępnia działające w środowisku klastrowym narzędzia ułatwiające wdrażanie, administrację, planowanie zadań i monitorowanie. Oferuje on również opcję przejścia z klastrów lokalnych na platformę Azure, jeśli potrzebne są dodatkowe możliwości obliczeniowe. Zobacz obraz Pakiet HPC Pack na potrzeby usług infrastruktury w witrynie Azure Marketplace.

Partnerzy

TheUberCloud
Firma UberCloud zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dotyczących przeprowadzania obliczeń technicznych w chmurze. Uważamy, że użytkownicy końcowi powinni mieć możliwość wyboru swojej ulubionej chmury oraz ulubionego kodu obliczeń technicznych — reszta pracy powinna być wykonywana automatycznie. I mogliśmy tego dokonać dzięki platformie Microsoft Azure.

Burak Yenier, prezes, TheUberCloud

Testowanie pakietu OpenFOAM z obrazem TheUberCloud w galerii platformy Azure