Pomiń nawigację

Duże wystąpienia obliczeniowe: HPC i usługa Batch

Możliwości chmury obliczeniowej na żądanie na dużą skalę

System Azure zapewnia zasoby obliczeniowe na żądanie, które umożliwiają uruchamianie dużych równoległych i wsadowych zadań obliczeniowych w chmurze. Możesz rozszerzyć lokalny klaster HPC na chmurę, gdy zwiększy się zapotrzebowanie na pojemność, lub pracować tylko w systemie Azure. Dzięki możliwości łatwego skalowania i korzystania z zaawansowanych funkcji, takich jak zdalny bezpośredni dostęp do pamięci (RDMA), można uruchamiać prawdziwe aplikacje HPC przy użyciu interfejsu MPI i uzyskiwać oczekiwane wyniki wtedy, gdy są one potrzebne.

Prawdziwe rozwiązania klasy HPC — w chmurze, na żądanie

  • TOWERS WATSON
  • Milliman
  • CD-adapco
  • UberCloud

Aplikacje klastrów z obsługą chmury

Usługa Azure Batch umożliwia planowanie zadań i automatyczne skalowanie zasobów obliczeniowych jako usługa platformy, co ułatwia uruchamianie wysokiej skali aplikacji równoległych i aplikacji HPC w chmurze. Zestawy SDK usługi Batch i usługa Batch umożliwiają skonfigurowanie co najmniej jednej aplikacji uruchamianej na żądanie lub zgodnie z harmonogramem w puli maszyn wirtualnych. Aby rozpocząć pracę, określ sposób dystrybucji danych, parametry używane dla każdego zadania oraz wiersz polecenia. Usługa Azure Batch obsługuje skalowanie i planowanie oraz umożliwia ogólne zarządzanie wykonywaniem.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Batch

Prawdziwe rozwiązania klasy HPC — w chmurze, na żądanie

Wydajność i skalowalność światowej klasy centrum superobliczeniowego są obecnie dostępne dla każdego na żądanie w chmurze. Uruchamiaj swoje aplikacje HPC systemu Windows i Linux w wysoce wydajnych wystąpieniach obliczeniowych A8 i A9 na platformie Azure i korzystaj z sieci zaplecza z opóźnieniami MPI poniżej 3 mikrosekund oraz przepływności nieblokującej na poziomie 32 Gb/s. Ta sieć zaplecza obejmuje technologię zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA) w systemie Windows i Linux, która umożliwia skalowanie aplikacji równoległych do poziomu tysięcy rdzeni. Platforma Azure udostępnia dużą ilość pamięci oraz procesory klasy HPC w celu szybkiego uzyskania wyników. Dzięki skalowaniu przez zwiększanie i zmniejszanie ilości zasobów na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania można płacić tylko za to, czego się faktycznie używa, i zmniejszać koszty.

Dowiedz się więcej o wysoce wydajnych wystąpieniach obliczeniowych A8 i A9

Przeczytaj o poprawie wydajności, jaką firma ANEO osiągnęła dzięki platformie Azure

Obsługa systemu Linux i technologii open source

Klienci doświadczający obciążeń związanych z obliczeniami o wysokiej wydajności w systemie Linux mogą korzystać z mocy platformy Azure. Platforma Azure obsługuje technologię zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA) systemu Linux w wystąpieniach obliczeniowych A8 i A9 o wysokiej wydajności, co umożliwia naukowcom i inżynierom rozwiązywanie złożonych problemów przy użyciu standardowych aplikacji systemu Linux, a także korzystanie z własnych aplikacji systemu Linux na platformie Azure. Dodatkowo pakiet HPC Pack umożliwia planowanie zadań na maszynach wirtualnych systemu Linux na platformie Azure, zapewniając możliwość zastosowania jednego rozwiązania planowania zadań dla wszystkich aplikacji HPC w systemie Linux i Windows.

Dowiedz się więcej o obsłudze technologii RDMA systemu Linux w usłudze Azure Virtual Machines

Rozszerz klaster HPC lub pracuj tylko w chmurze

Pakiet Microsoft HPC Pack umożliwia wdrożenie lokalnego klastra obliczeniowego systemu Windows i dynamiczne rozszerzenie go na platformę Azure, gdy jest potrzebna dodatkowa pojemność. Pakiet HPC Pack umożliwia też całkowite wdrożenie klastra na platformie Azure i połączenie się z nim za pośrednictwem sieci VPN lub Internetu. Nie ma to wpływu na wydajność dzięki szerokiemu wachlarzowi opcji przetwarzania danych, łącznie z wystąpieniami o znacznym wykorzystaniu pamięci i mocy obliczeniowej. Zacznij korzystać już dziś!

Utwórz klaster o wysokiej wydajności, uruchamiając zasoby obliczeniowe na żądanie

Szeroka sieć partnerów

Korzystaj z szerokiego wachlarza aplikacji, bibliotek oraz narzędzi dla systemów Linux i Windows pochodzących od niezależnych dostawców oprogramowania, używając rozwiązań z różnych branż, takich jak usługi finansowe, przemysł maszynowy, przemysł naftowo-gazowy, nauki przyrodnicze i tworzenie zawartości cyfrowej. Twój istniejący menedżer klastrów i harmonogram zadań może współdziałać z usługą Azure Virtual Machines. Partnerzy firmy Microsoft, tacy jak Excelian, Cycle Computing, Techila, Rescale, Fixstars i Nimbo, mogą pomóc w Twoim przejściu do chmury.

Rozwiązania spełniające Twoje potrzeby

Renderowanie

Platforma Azure umożliwia odciążanie lokalnych urządzeń i przyspieszanie zadań renderowania. Renderowanie jest stosowane w różnych branżach do tworzenia efektów wizualnych i zaawansowanych projektów inżynieryjnych oraz projektowania samochodów koncepcyjnych. Zarządzanie wewnętrznymi i niezależnymi farmami renderującymi może być trudne i kosztowne. Wykorzystanie platformy Azure pozwala uniknąć zbędnych kosztów infrastruktury.

Dowiedz się więcej o renderowaniu przy użyciu platformy Azure

Modelowanie ryzyka finansowego

Tam, gdzie liczą się dokładność, błyskawiczne podejmowanie decyzji i koszty, firmy z branży usług finansowych używają platformy Azure, aby zaspokoić potrzeby biznesowe aktuariuszy, handlowców, menedżerów ds. ryzyka korporacyjnego, dyrektorów finansowych i skarbników korporacyjnych. Niezależnie od tego, czy obciążenie obliczeniowe łatwo się skaluje, czy wymaga dużej mocy obliczeniowej, system Azure i pakiet Microsoft HPC Pack ułatwiają szybkie i efektywne wykonywanie zadań.

Milliman

Firma Milliman oferuje oparte na chmurze rozwiązania do tworzenia raportów aktuarialnych i finansowych dla branży ubezpieczeniowej

Firma Towers Watson oferuje oparte na chmurze modelowanie finansowe przy użyciu systemu Azure

Projekty i symulacje inżynierskie

Przeprowadzając analizy obliczeniowe dynamiki płynów, analizy strukturalne, analizy elementów skończonych, symulacje zderzeń i inne komputerowe symulacje inżynierskie w chmurze, możesz zwiększyć produktywność. Dzięki prawdziwym rozwiązaniom klasy HPC dostępnym w systemie Azure organizacje o dowolnym rozmiarze mogą korzystać ze skalowalności i elastyczności chmury. System Azure ułatwi Tobie i Twojemu zespołowi wprowadzanie na rynek nowych produktów wysokiej jakości przy zachowaniu kontroli nad kosztami w krótkim czasie wdrażania.

Dowiedz się więcej o projektach inżynieryjnych na platformie Azure

Badania z zakresu genomiki

Możliwość przechowywania i analizowania olbrzymich ilości danych ma kluczowe znaczenie dla naukowców na całym świecie. Choć postęp techniczny pozwala im przechowywać i przetwarzać coraz większe ilości danych, nadal występują trudności. Ograniczenia procesorów i magazynów mogą spowalniać badania naukowe, szczególnie te, w których przetwarzane są ogromne ilości informacji. System Azure umożliwia masowe skalowanie na żądanie i płatność tylko za wykorzystany czas, co otwiera zupełnie nowe perspektywy badawcze.

System Azure pomógł firmie Wellcome Trust wykonać w kilka dni pracę obliczeniową, która normalnie zajęłaby 125 lat. Zapoznaj się z analizą przypadku

Zaawansowane usługi umożliwiające tworzenie rozwiązań dużych wystąpień obliczeniowych