Asystent wizualny

Asystent wizualny oferuje kompleksowe informacje w oparciu o zawartość obrazu dzięki możliwościom, takim jak odczytywanie wizytówki, identyfikowanie kodu kreskowego oraz rozpoznawanie popularnych osób, miejsc, obiektów, dzieł sztuki i pomników.

Assistant visuelL’assistant visuel fournit une information riche basée sur le contenu de l’image avec des fonctionnalités telles que la lecture de carte de visite, l’identification de code-barres et la reconnaissance des personnes, lieux, objets, œuvres et monuments populaires.123546

Użytkownicy wchodzą w interakcję z botem

Bot rozumie kontekst usługi LUIS

Bot przekazuje kontekst wizualny do interfejsu API wyszukiwania wizualnego Bing

Bot uzyskuje dodatkowe informacje z interfejsu wyszukiwania jednostek Bing w celu zidentyfikowania kompleksowego kontekstu osób, miejsc, dzieł sztuki, pomników i obiektów.

Bot otrzymuje dodatkowe informacje dotyczące kodów kreskowych.

Opcjonalnie bot uzyskuje dodatkowe informacje dotyczące kodów kreskowych/zapytań wyłącznie z Twojej domeny za pośrednictwem interfejsu API wyszukiwania niestandardowego Bing.

Asystent renderuje podobne produkty/miejsca docelowe z domeny lub dostarcza dodatkowe informacje dotyczące osobistości/miejsc/pomników/dzieł sztuki.

  1. 1 Użytkownicy wchodzą w interakcję z botem
  2. 2 Bot rozumie kontekst usługi LUIS
  3. 3 Bot przekazuje kontekst wizualny do interfejsu API wyszukiwania wizualnego Bing
  4. 4 Bot uzyskuje dodatkowe informacje z interfejsu wyszukiwania jednostek Bing w celu zidentyfikowania kompleksowego kontekstu osób, miejsc, dzieł sztuki, pomników i obiektów.
  1. 5 Bot otrzymuje dodatkowe informacje dotyczące kodów kreskowych.
  2. 6 Opcjonalnie bot uzyskuje dodatkowe informacje dotyczące kodów kreskowych/zapytań wyłącznie z Twojej domeny za pośrednictwem interfejsu API wyszukiwania niestandardowego Bing.
  3. 7 Asystent renderuje podobne produkty/miejsca docelowe z domeny lub dostarcza dodatkowe informacje dotyczące osobistości/miejsc/pomników/dzieł sztuki.