Odblokowywanie starszych danych

Za pomocą usługi Azure Stack zaktualizuj i rozszerz dane starszej aplikacji o najnowsze technologie chmury, takie jak usługi internetowe platformy Azure, kontenery, obliczenia bezserwerowe i architekturę mikrousług. W ten sposób można tworzyć nowe aplikacje, integrując i zachowując starsze dane w aplikacjach mainframe i aplikacjach do obsługi kluczowych procesów biznesowych.

Odblokowywanie starszych danychZa pomocą usługi Azure Stack zaktualizuj i rozszerz dane starszej aplikacji o najnowsze technologie chmury, takie jak usługi internetowe platformy Azure, kontenery, obliczenia bezserwerowe i architekturę mikrousług. W ten sposób można tworzyć nowe aplikacje, integrując i zachowując starsze dane w aplikacjach mainframe i aplikacjach do obsługi kluczowych procesów biznesowych.1234

Użytkownicy wprowadzają dane do aplikacji internetowej bazującej na platformie Azure.

Aplikacja zatwierdza dane do bazy danych za pośrednictwem połączenia VPN typu „sieć-sieć wirtualna” z usługą Azure Stack.

Dane są przetwarzane przez aplikacje działające w klastrze Kubernetes w usłudze Azure Stack.

Klaster Kubernetes komunikuje się ze starszym systemem w sieci firmowej.

  1. 1 Użytkownicy wprowadzają dane do aplikacji internetowej bazującej na platformie Azure.
  2. 2 Aplikacja zatwierdza dane do bazy danych za pośrednictwem połączenia VPN typu „sieć-sieć wirtualna” z usługą Azure Stack.
  1. 3 Dane są przetwarzane przez aplikacje działające w klastrze Kubernetes w usłudze Azure Stack.
  2. 4 Klaster Kubernetes komunikuje się ze starszym systemem w sieci firmowej.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi