Oparta na zadaniach aplikacja mobilna konsumenta

Ta architektura aplikacji mobilnej konsumenta korzysta z usługi Azure App Service Mobile Apps w celu uproszczenia uwierzytelniania z wieloma dostawcami tożsamości społecznościowej, przechowywania danych i synchronizowania ich na potrzeby dostępu w trybie offline oraz wysyłania powiadomień wypychanych.

Aplikację kompiluje się za pomocą programu Visual Studio (na komputerze osobistym lub Mac) i platformy Xamarin, współużytkując kod w języku C# między systemami Android, iOS i Windows bez wpływu na interfejs użytkownika. Usługa Visual Studio App Center umożliwia automatyzowanie kompilowania i testowania oraz dystrybucję do testerów wersji beta oraz sklepów z aplikacjami, zapewniając jednocześnie monitorowanie i analizowanie użycia za pomocą usługi App Insights.

Oparta na zadaniach aplikacja mobilna konsumentaTa architektura aplikacji mobilnej konsumenta korzysta z usługi Azure App Service Mobile Apps w celu uproszczenia uwierzytelniania z wieloma dostawcami tożsamości społecznościowej, przechowywania danych i synchronizowania ich na potrzeby dostępu w trybie offline oraz wysyłania powiadomień wypychanych.539468712

Utwórz aplikację mobilną za pomocą programu Visual Studio i platformy Xamarin.

Utwórz i skonfiguruj nowe zaplecze funkcji Mobile Apps w witrynie Azure Portal lub programie Visual Studio, a następnie skonfiguruj rozwiązanie w programie Visual Studio do komunikacji z zapleczem.

Zaimplementuj uwierzytelnianie za pośrednictwem dostawców tożsamości społecznościowej.

Utwórz strukturę danych na podstawie modelu za pomocą interfejsów API i zestawu SDK usługi App Service.

Zaimplementuj synchronizację w trybie offline, aby umożliwić aplikacjom mobilnym działanie bez połączenia sieciowego.

Jeśli zaplecze zostało utworzone w programie Visual Studio, możesz opublikować usługę aplikacji bezpośrednio z poziomu programu Visual Studio (na komputerze PC lub Mac).

Zapisz kod źródłowy rozwiązania, korzystając z wybranego dostawcy kontroli źródła.

Skompiluj i przetestuj aplikację za pomocą usługi Visual Studio App Center, a następnie opublikuj ją.

Użyj usługi Application Insights do monitorowania usługi App Service.

  1. 1 Utwórz aplikację mobilną za pomocą programu Visual Studio i platformy Xamarin.
  2. 2 Utwórz i skonfiguruj nowe zaplecze funkcji Mobile Apps w witrynie Azure Portal lub programie Visual Studio, a następnie skonfiguruj rozwiązanie w programie Visual Studio do komunikacji z zapleczem.
  3. 3 Zaimplementuj uwierzytelnianie za pośrednictwem dostawców tożsamości społecznościowej.
  4. 4 Utwórz strukturę danych na podstawie modelu za pomocą interfejsów API i zestawu SDK usługi App Service.
  5. 5 Zaimplementuj synchronizację w trybie offline, aby umożliwić aplikacjom mobilnym działanie bez połączenia sieciowego.
  1. 6 Jeśli zaplecze zostało utworzone w programie Visual Studio, możesz opublikować usługę aplikacji bezpośrednio z poziomu programu Visual Studio (na komputerze PC lub Mac).
  2. 7 Zapisz kod źródłowy rozwiązania, korzystając z wybranego dostawcy kontroli źródła.
  3. 8 Skompiluj i przetestuj aplikację za pomocą usługi Visual Studio App Center, a następnie opublikuj ją.
  4. 9 Użyj usługi Application Insights do monitorowania usługi App Service.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Visual Studio

Tworzenie frontonów internetowych, aplikacji mobilnych i usług zaplecza za pomocą języka C# w programie Visual Studio 2017 lub Visual Studio dla komputerów Mac.

Xamarin

Tworzenie aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android za pomocą języka C# i zestawów Azure SDK.

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Usługa App Center umożliwia stosowanie przepływów pracy ciągłej integracji i ciągłego wdrażania dzięki ściąganiu kodu z usług BitBucket, GitHub i Visual Studio Team Services.

App Service

Aplikacja klienta używa jednego z zestawów SDK klienta mobilnego do łączenia się z zapleczem aplikacji mobilnych platformy Azure. Zestaw SDK zawiera wbudowaną obsługę synchronizacji offline i uwierzytelniania, znacznie ułatwiając skompilowanie w pełni funkcjonalnej aplikacji.

Application Insights

Wykrywaj problemy, diagnozuj awarie i śledź wykorzystanie aplikacji internetowej dzięki usłudze Application Insights. Podejmuj świadome decyzje przez cały cykl projektowania.

Azure SQL Database

Dane ze strukturą są przechowywane w usłudze SQL Database — usłudze relacyjnej bazy danych w chmurze, która obsługuje transakcje i wydajne wykonywanie zapytań.

Synchronizacja offline

Użyj funkcji synchronizacji danych offline zawartej w pakiecie SDK klienta aplikacji mobilnych platformy Azure w celu tworzenia odpornych i szybko reagujących aplikacji, które będą pozostawały użyteczne nawet w razie problemów z siecią.

Dostawca tożsamości

Uwierzytelnianie i autoryzacja w usłudze App Service umożliwiają integrację z dostawcą tożsamości społecznościowej lub przedsiębiorstwa.

Informacje o produktach

Linki po prawej stronie prowadzą do dokumentacji dotyczącej wdrażania produktów Azure wymienionych na powyższej liście architektury rozwiązania oraz zarządzania nimi.

Powiązane architektury rozwiązań

Społecznościowe aplikacje mobilne i aplikacje internetowe z uwierzytelnianiemTa aplikacja klienta mobilnego oferuje społecznościowe udostępnianie obrazów z towarzyszącą aplikacją internetową. Usługa zaplecza aplikacji przetwarza obrazy w tle przy użyciu funkcji platformy Azure i może powiadamiać użytkowników o postępie za pośrednictwem centrum powiadomień. Dane inne niż obrazy są zapisywane w usłudze CosmosDB. Aplikacja internetowa uzyskuje dostęp do obrazów i danych usługi zaplecza za pomocą usługi Traffic Manager. 1110987654321

Społecznościowe aplikacje mobilne i aplikacje internetowe z uwierzytelnianiem

Ta aplikacja klienta mobilnego oferuje społecznościowe udostępnianie obrazów z towarzyszącą aplikacją internetową. Usługa zaplecza aplikacji przetwarza obrazy w tle przy użyciu funkcji platformy Azure i może powiadamiać użytkowników o postępie za pośrednictwem centrum powiadomień. Dane inne niż obrazy są zapisywane w usłudze CosmosDB. Aplikacja internetowa uzyskuje dostęp do obrazów i danych usługi zaplecza za pomocą usługi Traffic Manager.