Śledzenie łańcucha zaopatrzenia

Typowy wzorzec łańcucha bloków to monitorowanie elementu zawartości z obsługą usługi IoT w miarę, jak przechodzi on przez składający się z wielu podmiotów łańcuch zaopatrzenia. Świetnym przykładem takiego wzorca jest transport mrożonych towarów, które szybko się psują, takich jak żywność lub lekarstwa. W takim przypadku określone reguły zgodności muszą być spełnione przez cały czas trwania procesu transportu. W tym scenariuszu kontrahent inicjujący proces (taki jak sprzedawca detaliczny) określa warunki umowne, takie jak zakres wymaganej wilgotności i temperatury, do których muszą stosować się osoby nadzorujące łańcuch zaopatrzenia. Jeśli w dowolnym punkcie procesu urządzenie pobierze pomiar temperatury lub wilgotności spoza zakresu, inteligentny stan kontraktu zostanie zaktualizowany w celu wskazania niezgodności. Spowoduje to zarejestrowanie transakcji w łańcuchu bloków i wyzwolenie zdarzeń korygujących w dalszej części procesu.

供应链跟踪与追踪了解如何使用 Azure Blockchain Workbench。使用逐步流程图为供应链生成资产跟踪应用程序。12345678

Urządzenia IoT komunikują się z usługą IoT Hub. Usługa IoT Hub ma skonfigurowaną trasę, przez którą będą wysyłane konkretne komunikaty do usługi Service Bus skojarzonej z tą trasą. Komunikat jest ciągle w natywnym formacie urządzenia i wymaga przekształcenia do formatu używanego przez usługę Azure Blockchain Workbench. To przekształcenie wykonuje aplikacja logiki platformy Azure. Jest ona wyzwalana, gdy do usługi Service Bus skojarzonej z usługą IoT Hub jest dodawany nowy komunikat. Przekształca ona ten komunikat i dostarcza go do usługi Service Bus służącej do dostarczania komunikatów do usługi Azure Blockchain Workbench. Pierwsza usługa Service Bus jest funkcjonalnie „skrzynką nadawczą” usługi IoT Hub, a druga służy jako „skrzynka odbiorcza” usługi Azure Blockchain Workbench.

Odbiorca DLT pobiera dane z brokera komunikatów (Service Bus) i wysyła je do konstruktora transakcji — sygnatariusza.

Konstruktor transakcji kompiluje i podpisuje transakcję.

Podpisana transakcja jest przekierowywana do łańcucha bloków (prywatna sieć Ethereum Consortium).

Obserwator DLT otrzymuje powiadomienie o zatwierdzeniu transakcji w łańcuchu bloków i wysyła potwierdzenie do brokera komunikatów (Service Bus).

Użytkownicy bazy danych wysyłają potwierdzone transakcje łańcucha bloków do baz danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).

Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).

Zdarzenia z rejestru są dostarczane do usług Event Grid i Service Bus do użytku przez odbiorców w dalszej części procesu. Przykłady „odbiorców w dalszej części procesu” obejmują aplikacje logiki, funkcje oraz inny kod zaprojektowany do wykonywania akcji po wystąpieniu zdarzeń. Przykładowo funkcja platformy Azure może odebrać zdarzenie, a następnie umieścić je w magazynie danych, na przykład w programie SQL Server.

  1. 1 Urządzenia IoT komunikują się z usługą IoT Hub. Usługa IoT Hub ma skonfigurowaną trasę, przez którą będą wysyłane konkretne komunikaty do usługi Service Bus skojarzonej z tą trasą. Komunikat jest ciągle w natywnym formacie urządzenia i wymaga przekształcenia do formatu używanego przez usługę Azure Blockchain Workbench. To przekształcenie wykonuje aplikacja logiki platformy Azure. Jest ona wyzwalana, gdy do usługi Service Bus skojarzonej z usługą IoT Hub jest dodawany nowy komunikat. Przekształca ona ten komunikat i dostarcza go do usługi Service Bus służącej do dostarczania komunikatów do usługi Azure Blockchain Workbench. Pierwsza usługa Service Bus jest funkcjonalnie „skrzynką nadawczą” usługi IoT Hub, a druga służy jako „skrzynka odbiorcza” usługi Azure Blockchain Workbench.
  2. 2 Odbiorca DLT pobiera dane z brokera komunikatów (Service Bus) i wysyła je do konstruktora transakcji — sygnatariusza.
  3. 3 Konstruktor transakcji kompiluje i podpisuje transakcję.
  4. 4 Podpisana transakcja jest przekierowywana do łańcucha bloków (prywatna sieć Ethereum Consortium).
  1. 5 Obserwator DLT otrzymuje powiadomienie o zatwierdzeniu transakcji w łańcuchu bloków i wysyła potwierdzenie do brokera komunikatów (Service Bus).
  2. 6 Użytkownicy bazy danych wysyłają potwierdzone transakcje łańcucha bloków do baz danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).
  3. 7 Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).
  4. 8 Zdarzenia z rejestru są dostarczane do usług Event Grid i Service Bus do użytku przez odbiorców w dalszej części procesu. Przykłady „odbiorców w dalszej części procesu” obejmują aplikacje logiki, funkcje oraz inny kod zaprojektowany do wykonywania akcji po wystąpieniu zdarzeń. Przykładowo funkcja platformy Azure może odebrać zdarzenie, a następnie umieścić je w magazynie danych, na przykład w programie SQL Server.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Application Insights

Wykrywaj problemy, diagnozuj awarie i śledź wykorzystanie aplikacji internetowej dzięki usłudze Application Insights. Podejmuj świadome decyzje przez cały cykl projektowania.

Aplikacje internetowe

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Konta magazynu

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemem Ubuntu, Red Hat i nie tylko

Usługa Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure SQL Database

Usługa Baza danych SQL Azure jest usługą relacyjnej bazy danych umożliwiającą organizacjom szybkie tworzenie, rozszerzanie i skalowanie aplikacji relacyjnych w chmurze.

Azure Monitor

Bardzo szczegółowe dane monitorowania w czasie rzeczywistym dla dowolnych zasobów platformy Azure.

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę