Śledzenie łańcucha zaopatrzenia

Typowy wzorzec łańcucha bloków to monitorowanie elementu zawartości z obsługą usługi IoT w miarę, jak przechodzi on przez składający się z wielu podmiotów łańcuch zaopatrzenia. Świetnym przykładem takiego wzorca jest transport mrożonych towarów, które szybko się psują, takich jak żywność lub lekarstwa. W takim przypadku określone reguły zgodności muszą być spełnione przez cały czas trwania procesu transportu. W tym scenariuszu kontrahent inicjujący proces (taki jak sprzedawca detaliczny) określa warunki umowne, takie jak zakres wymaganej wilgotności i temperatury, do których muszą stosować się osoby nadzorujące łańcuch zaopatrzenia. Jeśli w dowolnym punkcie procesu urządzenie pobierze pomiar temperatury lub wilgotności spoza zakresu, inteligentny stan kontraktu zostanie zaktualizowany w celu wskazania niezgodności. Spowoduje to zarejestrowanie transakcji w łańcuchu bloków i wyzwolenie zdarzeń korygujących w dalszej części procesu.

Seguimiento de la cadena de suministroObtenga información sobre cómo usar Azure Blockchain Workbench. Compile una aplicación para hacer seguimiento de recursos para cadenas de suministro con un diagrama de flujo paso a paso.12345678

Urządzenia IoT komunikują się z usługą IoT Hub. Usługa IoT Hub ma skonfigurowaną trasę, przez którą będą wysyłane konkretne komunikaty do usługi Service Bus skojarzonej z tą trasą. Komunikat jest ciągle w natywnym formacie urządzenia i wymaga przekształcenia do formatu używanego przez usługę Azure Blockchain Workbench. To przekształcenie wykonuje aplikacja logiki platformy Azure. Jest ona wyzwalana, gdy do usługi Service Bus skojarzonej z usługą IoT Hub jest dodawany nowy komunikat. Przekształca ona ten komunikat i dostarcza go do usługi Service Bus służącej do dostarczania komunikatów do usługi Azure Blockchain Workbench. Pierwsza usługa Service Bus jest funkcjonalnie „skrzynką nadawczą” usługi IoT Hub, a druga służy jako „skrzynka odbiorcza” usługi Azure Blockchain Workbench.

Odbiorca DLT pobiera dane z brokera komunikatów (Service Bus) i wysyła je do konstruktora transakcji — sygnatariusza.

Konstruktor transakcji kompiluje i podpisuje transakcję.

Podpisana transakcja jest przekierowywana do łańcucha bloków (prywatna sieć Ethereum Consortium).

Obserwator DLT otrzymuje powiadomienie o zatwierdzeniu transakcji w łańcuchu bloków i wysyła potwierdzenie do brokera komunikatów (Service Bus).

Użytkownicy bazy danych wysyłają potwierdzone transakcje łańcucha bloków do baz danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).

Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).

Zdarzenia z rejestru są dostarczane do usług Event Grid i Service Bus do użytku przez odbiorców w dalszej części procesu. Przykłady „odbiorców w dalszej części procesu” obejmują aplikacje logiki, funkcje oraz inny kod zaprojektowany do wykonywania akcji po wystąpieniu zdarzeń. Przykładowo funkcja platformy Azure może odebrać zdarzenie, a następnie umieścić je w magazynie danych, na przykład w programie SQL Server.

  1. 1 Urządzenia IoT komunikują się z usługą IoT Hub. Usługa IoT Hub ma skonfigurowaną trasę, przez którą będą wysyłane konkretne komunikaty do usługi Service Bus skojarzonej z tą trasą. Komunikat jest ciągle w natywnym formacie urządzenia i wymaga przekształcenia do formatu używanego przez usługę Azure Blockchain Workbench. To przekształcenie wykonuje aplikacja logiki platformy Azure. Jest ona wyzwalana, gdy do usługi Service Bus skojarzonej z usługą IoT Hub jest dodawany nowy komunikat. Przekształca ona ten komunikat i dostarcza go do usługi Service Bus służącej do dostarczania komunikatów do usługi Azure Blockchain Workbench. Pierwsza usługa Service Bus jest funkcjonalnie „skrzynką nadawczą” usługi IoT Hub, a druga służy jako „skrzynka odbiorcza” usługi Azure Blockchain Workbench.
  2. 2 Odbiorca DLT pobiera dane z brokera komunikatów (Service Bus) i wysyła je do konstruktora transakcji — sygnatariusza.
  3. 3 Konstruktor transakcji kompiluje i podpisuje transakcję.
  4. 4 Podpisana transakcja jest przekierowywana do łańcucha bloków (prywatna sieć Ethereum Consortium).
  1. 5 Obserwator DLT otrzymuje powiadomienie o zatwierdzeniu transakcji w łańcuchu bloków i wysyła potwierdzenie do brokera komunikatów (Service Bus).
  2. 6 Użytkownicy bazy danych wysyłają potwierdzone transakcje łańcucha bloków do baz danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).
  3. 7 Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).
  4. 8 Zdarzenia z rejestru są dostarczane do usług Event Grid i Service Bus do użytku przez odbiorców w dalszej części procesu. Przykłady „odbiorców w dalszej części procesu” obejmują aplikacje logiki, funkcje oraz inny kod zaprojektowany do wykonywania akcji po wystąpieniu zdarzeń. Przykładowo funkcja platformy Azure może odebrać zdarzenie, a następnie umieścić je w magazynie danych, na przykład w programie SQL Server.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Application Insights

Wykrywaj problemy, diagnozuj awarie i śledź wykorzystanie aplikacji internetowej dzięki usłudze Application Insights. Podejmuj świadome decyzje przez cały cykl projektowania.

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Konta magazynu

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemem Ubuntu, Red Hat i nie tylko

Azure Active Directory (AD)

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure SQL Database

Usługa Baza danych SQL Azure jest usługą relacyjnej bazy danych umożliwiającą organizacjom szybkie tworzenie, rozszerzanie i skalowanie aplikacji relacyjnych w chmurze.

Azure Monitor

Bardzo szczegółowe dane monitorowania w czasie rzeczywistym dla dowolnych zasobów platformy Azure.

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę