Łatwe skalowanie dzięki usługom AKS i ACI

Używaj węzła wirtualnego usługi AKS, aby aprowizować wewnątrz usługi ACI zasobniki, które są uruchamiane w ciągu zaledwie kilku sekund. Umożliwia to uruchamianie usługi AKS z pojemnością idealnie dopasowaną do Twojego średniego obciążenia. Po przekroczeniu pojemności klastra AKS możesz skalować w poziomie dodatkowe zasobniki w usłudze ACI bez potrzeby zarządzania jakimikolwiek dodatkowymi serwerami.

Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321

Użytkownik rejestruje kontener w usłudze Azure Container Registry

Obrazy kontenerów są ściągane z usługi Azure Container Registry

Węzeł wirtualny usługi AKS, czyli implementacja wirtualnych kubeletów, aprowizuje zasobniki wewnątrz usługi ACI z usługi AKS, gdy występują nagłe wzrosty ruchu.

Kontenery AKS i ACI zapisują do udostępnionego magazynu danych

  1. 1 Użytkownik rejestruje kontener w usłudze Azure Container Registry
  2. 2 Obrazy kontenerów są ściągane z usługi Azure Container Registry
  1. 3 Węzeł wirtualny usługi AKS, czyli implementacja wirtualnych kubeletów, aprowizuje zasobniki wewnątrz usługi ACI z usługi AKS, gdy występują nagłe wzrosty ruchu.
  2. 4 Kontenery AKS i ACI zapisują do udostępnionego magazynu danych