Architektura rozwiązania: SAP w systemie Azure

Ta architektura reprezentuje 3-warstwowy system SAP działający na serwerze SQL Server na platformie Microsoft Azure w chmurze.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Maszyny wirtualne oraz Magazyn. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Azure Resource Group 2 SQL Server DBMS Azure Premium Storage Azure Resource Group 1 SAP ASCS Virtual Machine Virtual Machine Standard Storage SAP Primary App Server Virtual Machine Standard Storage SAP App Servers Virtual Machine Standard Storage SAP on SQL Server Database Server

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Maszyny wirtualne

Środowisko SAP na platformie Azure wymaga uruchamiania obciążeń SAP na certyfikowanych maszynach wirtualnych platformy Microsoft Azure. Środowisko SAP wymaga co najmniej dwóch procesorów vCPU i współczynnika pamięci do procesorów vCPU o wartości 6:1. Następujące maszyny wirtualne są obecnie dostępne dla obciążeń produkcyjnych SAP. HANA One — DS14_v2, autonomiczna baza danych/magazyn danych/aplikacje HANA — GS5, BW on HANA — GS5, S/4 HANA — GS5, Business Suite on HANA — GS5. Zawsze sprawdzaj stronę SAP Applications on Azure: supported products and Azure VM types (Aplikacje środowiska SAP na platformie Azure: obsługiwane produkty i typy maszyn wirtualnych platformy Azure; uwaga SAP 1928533) w celu uzyskania najświeższych informacji.

Magazyn

Usługi Microsoft Azure Storage Blob zawierają dyski obsługujące maszyny wirtualne. Oferują one możliwość długoterminowego magazynowania danych bez struktury oraz plików wykonywalnych. Każdy system SAP będzie korzystać z usługi Microsoft Azure Blob Storage.

Premium Storage

Usługa Microsoft Azure Premium Storage oferuje ulepszoną przepływność i mniejszą zmienność opóźnień we/wy. W celu poprawy wydajności usługa Premium Storage wykorzystuje dyski półprzewodnikowe (SSD) w węzłach magazynów platformy Azure oraz pamięć podręczną odczytu, która jest wspierana przez lokalny dysk SSD na węźle obliczeniowym platformy Azure. Usługa Premium Storage jest używana przez maszyny wirtualne DS, DSv2 i GS. Z pojemnością do 64 TB i ponad 80 000 operacji we/wy na sekundę usługa Premium Storage sprawdzi się w nawet najbardziej krytycznych zastosowaniach.

Powiązane architektury rozwiązań

Large-instance SAP HANA on Azure (Large Instance) Datacenter Azure Datacenter SAP HANA Database Blade Server Network Attached Storage (NAS) Logs Data ExpressRoute SAP ASCS Virtual Machine Standard Storage SAP Primary App Server Virtual Machine Standard Storage SAP App Servers Virtual Machine Standard Storage

Architektura środowiska SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienie)

Ten diagram architektury pokazuje, jak skonfigurować własną infrastrukturę do uruchamiania środowiska SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienie), która obejmuje warstwę aplikacji w centrum danych platformy Azure i środowisko HANA w centrum danych dużych wystąpień.

Dowiedz się więcej