Pomiń nawigację

Oprogramowanie SAP NetWeaver w programie SQL Server

To rozwiązanie aplikacji NetWeaver w programie SQL Server przedstawia przepływ żądania użytkownika przez środowisko SAP utworzone w oprogramowaniu NetWeaver przy użyciu usługi Azure Virtual Machines hostującej aplikacje SAP i bazę danych programu SQL Server. Ten system korzysta z klastrowania systemu operacyjnego na potrzeby wysokiej dostępności, usługi Premium Storage na potrzeby szybszego działania magazynu i skalowalności, funkcji programu SQL Server AlwaysOn na potrzeby replikacji oraz konfiguracji pełnego odzyskiwania po awarii, aby uzyskać dostępność systemu na poziomie 99,95%.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kiedy usługa Azure Active Directory jest zsynchronizowana z lokalną usługą Active Directory, użytkownik aplikacji SAP jest uwierzytelniany między środowiskiem lokalnym a środowiskiem SAP na platformie Azure przy użyciu poświadczeń logowania jednokrotnego.

Brama usługi Express Route o dużej szybkości umożliwia bezpieczne nawiązywanie połączeń między siecią lokalną i usługą Azure Virtual Machines oraz innymi zasobami.

Żądanie zamówienia sprzedaży jest przesyłane do wysoce dostępnej usługi SAP ABAP SAP Central Services (ASCS), a następnie jest przesyłane przez serwery aplikacji SAP działające na serwerze plików skalowania w poziomie usługi Azure Virtual Machines na maszynie wirtualnej platformy Azure

Żądanie jest przesyłane z serwera aplikacji SAP na do programu SQL Server uruchomionego na podstawowej maszynie wirtualnej platformy Azure o wysokiej wydajności.

Serwery podstawowe (aktywne) i pomocnicze (w stanie wstrzymania) uruchamiane na maszynach wirtualnych z certyfikatem SAP są klastrowane na poziomie systemu operacyjnego pod kątem dostępności na poziomie 99,95%. Replikacja danych jest obsługiwana przez program SQL Server AlwaysOn w trybie synchronicznym z serwera podstawowego do pomocniczego w celu uzyskania zerowego celu punktu odzyskiwania.

Dane programu SQL Server są utrwalane magazynie Azure Premium Storage o wysokiej wydajności.

Dane programu SQL Server są replikowane na maszynie wirtualnej odzyskiwania po awarii w innym regionie świadczenia usługi Azure przy użyciu sieci szkieletowej platformy Azure o dużej szybkości i za pomocą replikacji programu SQL Server AlwaysOn w trybie asynchronicznym. Maszyna wirtualna odzyskiwania po awarii może być mniejsza niż produkcyjna maszyna wirtualna w celu obniżenia kosztów.

Maszyny wirtualne w regionie odzyskiwania po awarii mogą być używane do zadań nieprodukcyjnych w celu obniżenia kosztów.

Serwer aplikacji SAP z usługą ASCS po stronie odzyskiwania po awarii może być we wstrzymanym trybie zamykania i można go uruchomić ponownie w razie potrzeby w celu obniżenia kosztów.

  1. 1 Kiedy usługa Azure Active Directory jest zsynchronizowana z lokalną usługą Active Directory, użytkownik aplikacji SAP jest uwierzytelniany między środowiskiem lokalnym a środowiskiem SAP na platformie Azure przy użyciu poświadczeń logowania jednokrotnego.
  2. 2 Brama usługi Express Route o dużej szybkości umożliwia bezpieczne nawiązywanie połączeń między siecią lokalną i usługą Azure Virtual Machines oraz innymi zasobami.
  3. 3 Żądanie zamówienia sprzedaży jest przesyłane do wysoce dostępnej usługi SAP ABAP SAP Central Services (ASCS), a następnie jest przesyłane przez serwery aplikacji SAP działające na serwerze plików skalowania w poziomie usługi Azure Virtual Machines na maszynie wirtualnej platformy Azure
  4. 4 Żądanie jest przesyłane z serwera aplikacji SAP na do programu SQL Server uruchomionego na podstawowej maszynie wirtualnej platformy Azure o wysokiej wydajności.
  5. 5 Serwery podstawowe (aktywne) i pomocnicze (w stanie wstrzymania) uruchamiane na maszynach wirtualnych z certyfikatem SAP są klastrowane na poziomie systemu operacyjnego pod kątem dostępności na poziomie 99,95%. Replikacja danych jest obsługiwana przez program SQL Server AlwaysOn w trybie synchronicznym z serwera podstawowego do pomocniczego w celu uzyskania zerowego celu punktu odzyskiwania.
  1. 6 Dane programu SQL Server są utrwalane magazynie Azure Premium Storage o wysokiej wydajności.
  2. 7 Dane programu SQL Server są replikowane na maszynie wirtualnej odzyskiwania po awarii w innym regionie świadczenia usługi Azure przy użyciu sieci szkieletowej platformy Azure o dużej szybkości i za pomocą replikacji programu SQL Server AlwaysOn w trybie asynchronicznym. Maszyna wirtualna odzyskiwania po awarii może być mniejsza niż produkcyjna maszyna wirtualna w celu obniżenia kosztów.
  3. 8 Maszyny wirtualne w regionie odzyskiwania po awarii mogą być używane do zadań nieprodukcyjnych w celu obniżenia kosztów.
  4. 9 Serwer aplikacji SAP z usługą ASCS po stronie odzyskiwania po awarii może być we wstrzymanym trybie zamykania i można go uruchomić ponownie w razie potrzeby w celu obniżenia kosztów.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Virtual Machines

Informacje o maszynach wirtualnych dla serwerów aplikacji SAP.

Premium Storage

Usługa Microsoft Azure Premium Storage oferuje ulepszoną przepływność i mniejszą zmienność opóźnień we/wy. W celu poprawy wydajności usługa Premium Storage korzysta z dysków półprzewodnikowych (SSD) w węzłach usługi Azure Storage oraz pamięć podręczną odczytu, która jest wspierana przez lokalny dysk SSD w węźle obliczeniowym platformy Azure.

Powiązane architektury rozwiązań

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oprogramowanie SAP S/4HANA w dużych wystąpieniach HANA z wysoką dostępnością i odzyskiwaniem po awarii

Ta architektura rozwiązania przedstawia przepływ żądania użytkownika przez środowisko SAP oparte na usłudze Azure Virtual Machines o wysokiej wydajności i bazie danych HANA w pamięci działających w dużych wystąpieniach oprogramowania HANA w celu uzyskania niezrównanej skalowalności i wydajności. Ten system wykorzystuje klastrowanie systemu operacyjnego w celu zwiększenia wydajności bazy danych, wysoką dostępność z użyciem replikacji systemu HANA oraz konfigurację pełnego odzyskiwania po awarii na potrzeby zapewnienia gwarantowanej dostępności systemu.