Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Architektura środowiska SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienie)

Ten diagram architektury pokazuje, jak skonfigurować własną infrastrukturę do uruchamiania środowiska SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienie), która obejmuje warstwę aplikacji w centrum danych platformy Azure i środowisko HANA w centrum danych dużych wystąpień.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Maszyny wirtualne, Magazyn, ExpressRoute oraz Virtual Network. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Large-instance SAP HANA on Azure (Large Instance) Datacenter Azure Datacenter SAP HANA Database Blade Server Network Attached Storage (NAS) Logs Data ExpressRoute SAP ASCS Virtual Machine Standard Storage SAP Primary App Server Virtual Machine Standard Storage SAP App Servers Virtual Machine Standard Storage

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure

Środowisko SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienia) działa na dedykowanych serwerach kasetowych znajdujących się w centrum danych platformy Microsoft Azure. Zależy to od serwera bazy danych.

Maszyny wirtualne

Serwery aplikacji SAP mogą działać w systemach Windows Server, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) i Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Środowisko SAP na platformie Azure wymaga uruchamiania obciążeń SAP na certyfikowanych maszynach wirtualnych platformy Azure. Środowisko SAP wymaga co najmniej dwóch procesorów vCPU i współczynnika pamięci do procesorów vCPU o wartości 6:1. Zawsze sprawdzaj stronę SAP Applications on Azure: supported products and Azure VM types (Aplikacje środowiska SAP na platformie Azure: obsługiwane produkty i typy maszyn wirtualnych platformy Azure; uwaga SAP 1928533) w celu uzyskania najświeższych informacji.

Magazyn

Usługi Azure Storage Blob zawierają dyski obsługujące maszyny wirtualne. Oferują one możliwość długoterminowego magazynowania danych bez struktury oraz plików wykonywalnych. Każdy system SAP będzie korzystać z usługi Microsoft Azure Blob Storage.

ExpressRoute

Usługa Azure ExpressRoute pozwala na komunikację między składnikami platformy Azure w centrum danych platformy Azure i systemami SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienie). Koszt tej usługi ExpressRoute jest uwzględniony w koszcie środowiska SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienie).

Virtual Network

Sieci wirtualne platformy Azure Virtual oferują elastyczność i bezpieczeństwo niezbędne do ustanawiania niezawodnych połączeń między Twoją siecią i siecią platformy Microsoft Azure. W przypadku obciążeń SAP konieczne jest korzystanie z usługi Azure ExpressRoute.

Powiązane architektury rozwiązań