Asystent ds. handlu detalicznego lub terminarz urlopów z możliwościami wizualnymi

Asystent ds. handlu detalicznego lub terminarz urlopów może pomóc klientom podczas interakcji z botem biznesowym i oferować podpowiedzi w oparciu o informacje wizualne.

Einzelhandelsassistent oder Urlaubsplaner mit visuellen FunktionenDer Einzelhandelsassistent oder Urlaubsplaner kann Ihre Kunden dabei unterstützen, mit Ihrem Unternehmensbot zu interagieren und Vorschläge auf Basis der visuellen Informationen bereitstellen.4231

Użytkownicy wchodzą w interakcję z asystentem biznesowym

Asystent interpretuje kontekst usługi LUIS

Asystent przekazuje kontekst wizualny do interfejsu API wyszukiwania wizualnego Bing

Opcjonalnie bot uzyskuje dodatkowe informacje dotyczące zapytań użytkownika wyłącznie z Twojej domeny za pośrednictwem interfejsu API wyszukiwania niestandardowego Bing

  1. 1 Użytkownicy wchodzą w interakcję z asystentem biznesowym
  2. 2 Asystent interpretuje kontekst usługi LUIS
  1. 3 Asystent przekazuje kontekst wizualny do interfejsu API wyszukiwania wizualnego Bing
  2. 4 Opcjonalnie bot uzyskuje dodatkowe informacje dotyczące zapytań użytkownika wyłącznie z Twojej domeny za pośrednictwem interfejsu API wyszukiwania niestandardowego Bing