Zapewnianie jakości

Dzięki systemom kontroli jakości firmy mogą zapobiegać występowaniu usterek w procesach dostarczania towarów i usług klientom. Zbudowanie takiego systemu, który zbiera dane i znajduje potencjalne problemy na wszystkich etapach procesu, może zapewnić ogromne korzyści. Na przykład w produkcji cyfrowej kontrola jakości na całej linii montażowej ma kluczowe znaczenie. Możliwość wykrywania zastojów i potencjalnych usterek przed ich wystąpieniem może znacznie obniżyć koszty związane ze stratami i poprawkami, a przy okazji poprawić wydajność.

To rozwiązanie przedstawia sposób przewidywania usterek na przykładzie wieloetapowych procesów produkcyjnych (linii montażowych). Wykorzystuje ono już zainstalowane systemy testowe oraz dane o awariach i wyszukuje informacje o zwrotach i awariach funkcjonalnych na końcu linii montażowej. Dzięki połączeniu ich ze znajomością dziedziny i analizą przyczyn w ramach struktury modułowej obejmującej główne kroki przetwarzania powstaje zaawansowane ogólne rozwiązanie do analizy, które przy użyciu uczenia maszynowego przewiduje awarie przed ich wystąpieniem. Wcześniejsze przewidywanie przyszłych awarii umożliwia obniżenie kosztów napraw czy nawet odrzucenie produktu, które jest zazwyczaj bardziej opłacalne niż wycofanie i realizacja gwarancji.

Zapewnianie jakościDzięki systemom kontroli jakości firmy mogą zapobiegać występowaniu usterek w procesach dostarczania towarów i usług klientom. Zbudowanie takiego systemu, który zbiera dane i znajduje potencjalne problemy na wszystkich etapach procesu, może zapewnić ogromne korzyści. Na przykład w produkcji cyfrowej kontrola jakości na całej linii montażowej ma kluczowe znaczenie. Możliwość wykrywania zastojów i potencjalnych usterek przed ich wystąpieniem może znacznie obniżyć koszty związane ze stratami i poprawkami, a przy okazji poprawić wydajność.

Zrzeczenie odpowiedzialności

© 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Te informacje są udostępniane w stanie „jak są” i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w związku z informacjami przedstawionymi tutaj. Do wygenerowania rozwiązania wykorzystano dane innej firmy. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie praw innych, w tym za uzyskanie odpowiednich licencji i postępowanie zgodnie z nimi przy tworzeniu podobnych zbiorów danych.

Zapewnianie jakościDzięki systemom kontroli jakości firmy mogą zapobiegać występowaniu usterek w procesach dostarczania towarów i usług klientom. Zbudowanie takiego systemu, który zbiera dane i znajduje potencjalne problemy na wszystkich etapach procesu, może zapewnić ogromne korzyści. Na przykład w produkcji cyfrowej kontrola jakości na całej linii montażowej ma kluczowe znaczenie. Możliwość wykrywania zastojów i potencjalnych usterek przed ich wystąpieniem może znacznie obniżyć koszty związane ze stratami i poprawkami, a przy okazji poprawić wydajność.

Powiązane architektury rozwiązań

Konserwacja zapobiegawczaTo rozwiązanie do konserwacji predykcyjnej monitoruje samolot i przewiduje pozostały okres eksploatacji części silnika.

Konserwacja zapobiegawcza

To rozwiązanie do konserwacji predykcyjnej monitoruje samolot i przewiduje pozostały okres eksploatacji części silnika.

Wykrywanie anomalii w strumieniach danych czasu rzeczywistegoDzięki rozwiązaniu Cortana Intelligence IT Anomaly Insights działy IT mogą w szybki, automatyczny i skalowalny sposób wykrywać i usuwać problemy na podstawie podstawowych metryk kondycji z infrastruktury (procesor CPU, pamięć itp.) i usług (przekroczenia limitu czasu oczekiwania, różnice w umowie SLA, spadki napięcia) oraz innych kluczowych wskaźników wydajności (zaległości w zamówieniach, niepowodzenia logowania i płatności itp.). Rozwiązanie to zawiera także funkcję „Wypróbuj teraz”, która umożliwia eksperymentowanie z własnymi danymi w celu poznania dostępnych korzyści. Funkcja wdrażania pozwala natomiast na szybkie rozpoczęcie korzystania z rozwiązania na platformie Azure przez wdrożenie kompleksowych składników w ramach subskrypcji i pełną kontrolę w zakresie dostosowywania do potrzeb firmy.

Wykrywanie anomalii w strumieniach danych czasu rzeczywistego

Dzięki rozwiązaniu Cortana Intelligence IT Anomaly Insights działy IT mogą w szybki, automatyczny i skalowalny sposób wykrywać i usuwać problemy na podstawie podstawowych metryk kondycji z infrastruktury (procesor CPU, pamięć itp.) i usług (przekroczenia limitu czasu oczekiwania, różnice w umowie SLA, spadki napięcia) oraz innych kluczowych wskaźników wydajności (zaległości w zamówieniach, niepowodzenia logowania i płatności itp.). Rozwiązanie to zawiera także funkcję „Wypróbuj teraz”, która umożliwia eksperymentowanie z własnymi danymi w celu poznania dostępnych korzyści. Funkcja wdrażania pozwala natomiast na szybkie rozpoczęcie korzystania z rozwiązania na platformie Azure przez wdrożenie kompleksowych składników w ramach subskrypcji i pełną kontrolę w zakresie dostosowywania do potrzeb firmy.