Konserwacja zapobiegawcza

To rozwiązanie do konserwacji predykcyjnej monitoruje samolot i przewiduje pozostały okres eksploatacji części silnika.

Konserwacja zapobiegawczaTo rozwiązanie do konserwacji predykcyjnej monitoruje samolot i przewiduje pozostały okres eksploatacji części silnika.

Zrzeczenie odpowiedzialności

© 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Te informacje są udostępniane w stanie „jak są” i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w związku z informacjami przedstawionymi tutaj. Do wygenerowania rozwiązania wykorzystano dane innej firmy. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie praw innych, w tym za uzyskanie odpowiednich licencji i postępowanie zgodnie z nimi przy tworzeniu podobnych zbiorów danych.

Konserwacja zapobiegawczaTo rozwiązanie do konserwacji predykcyjnej monitoruje samolot i przewiduje pozostały okres eksploatacji części silnika.

Powiązane architektury rozwiązań

Detecção de Anomalias em Fluxos de Dados em Tempo RealA solução Cortana Intelligence IT Anomaly ajuda os departamentos de TI em grandes organizações a detectar e corrigir rapidamente problemas com base nas métricas de integridade subjacentes da infraestrutura de TI (CPU, memória etc.), serviços (tempos limite, variações de SLA, semiapagões etc.) e outros indicadores-chave de desempenho (lista de pendências de pedido, falhas de logon e de pagamento, etc.) de maneira automatizada e escalonável. Essa solução também oferece uma experiência fácil de “Experimente Agora” que pode ser usada com os dados personalizados para descobrir o valor oferecido pela solução. A experiência “Implantar” permite a introdução rápida à solução no Azure implantando os componentes da solução de ponta a ponta em sua assinatura do Azure e fornecendo total controle para personalização conforme necessário.

Wykrywanie anomalii w strumieniach danych czasu rzeczywistego

Dzięki rozwiązaniu Cortana Intelligence IT Anomaly Insights działy IT mogą w szybki, automatyczny i skalowalny sposób wykrywać i usuwać problemy na podstawie podstawowych metryk kondycji z infrastruktury (procesor CPU, pamięć itp.) i usług (przekroczenia limitu czasu oczekiwania, różnice w umowie SLA, spadki napięcia) oraz innych kluczowych wskaźników wydajności (zaległości w zamówieniach, niepowodzenia logowania i płatności itp.). Rozwiązanie to zawiera także funkcję „Wypróbuj teraz”, która umożliwia eksperymentowanie z własnymi danymi w celu poznania dostępnych korzyści. Funkcja wdrażania pozwala natomiast na szybkie rozpoczęcie korzystania z rozwiązania na platformie Azure przez wdrożenie kompleksowych składników w ramach subskrypcji i pełną kontrolę w zakresie dostosowywania do potrzeb firmy.