Pomiń nawigację

Przewidywanie czasu pobytu w szpitalach

To rozwiązanie udostępnia predykcyjny model czasu pobytu dla przyjęć do szpitala. Czas pobytu jest zdefiniowany jako liczba dni od daty przyjęcia do daty wypisania pacjenta z dowolnej placówki szpitalnej.

Przewidywanie czasu pobytu w szpitalachTo rozwiązanie udostępnia predykcyjny model czasu pobytu dla przyjęć do szpitala. Czas pobytu jest zdefiniowany jako liczba dni od daty przyjęcia do daty wypisania pacjenta z dowolnej placówki szpitalnej.

Zrzeczenie odpowiedzialności

© 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Te informacje są udostępniane w stanie „jak są” i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w związku z informacjami przedstawionymi tutaj. Do wygenerowania rozwiązania wykorzystano dane innej firmy. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie praw innych, w tym za uzyskanie odpowiednich licencji i postępowanie zgodnie z nimi przy tworzeniu podobnych zbiorów danych.

Przewidywanie czasu pobytu w szpitalachTo rozwiązanie udostępnia predykcyjny model czasu pobytu dla przyjęć do szpitala. Czas pobytu jest zdefiniowany jako liczba dni od daty przyjęcia do daty wypisania pacjenta z dowolnej placówki szpitalnej.

Powiązane architektury rozwiązań

Zarządzanie stanem zdrowia populacji dla służby zdrowiaZarządzanie stanem zdrowia populacji to ważne narzędzie, które jest coraz częściej używane przez dostawców opieki zdrowotnej w celu kontrolowania rosnących kosztów i zarządzania nimi. Podstawą zarządzania stanem zdrowia populacji jest używanie danych do poprawiania wyników opieki zdrowotnej. Śledzenie, monitorowanie i ocenianie to trzy filary zarządzania stanem zdrowia populacji, których funkcją jest poprawa wyników opieki klinicznej i zdrowotnej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i zarządzaniu nimi.

Zarządzanie stanem zdrowia populacji dla służby zdrowia

Zarządzanie stanem zdrowia populacji to ważne narzędzie, które jest coraz częściej używane przez dostawców opieki zdrowotnej w celu kontrolowania rosnących kosztów i zarządzania nimi. Podstawą zarządzania stanem zdrowia populacji jest używanie danych do poprawiania wyników opieki zdrowotnej. Śledzenie, monitorowanie i ocenianie to trzy filary zarządzania stanem zdrowia populacji, których funkcją jest poprawa wyników opieki klinicznej i zdrowotnej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i zarządzaniu nimi.