Pomiń nawigację

Zarządzanie stanem zdrowia populacji dla służby zdrowia

Zarządzanie stanem zdrowia populacji to ważne narzędzie, które jest coraz częściej używane przez dostawców opieki zdrowotnej w celu kontrolowania rosnących kosztów i zarządzania nimi. Podstawą zarządzania stanem zdrowia populacji jest używanie danych do poprawiania wyników opieki zdrowotnej. Śledzenie, monitorowanie i ocenianie to trzy filary zarządzania stanem zdrowia populacji, których funkcją jest poprawa wyników opieki klinicznej i zdrowotnej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i zarządzaniu nimi.

W tym rozwiązaniu zostaną użyte kliniczne i socjoekonomiczne dane pacjentów generowane przez szpitale w celu raportowania stanu zdrowia populacji. Jako przykład aplikacji uczenia maszynowego z zarządzaniem stanem zdrowia populacji używany jest model przewidujący długość pobytu w szpitalu. Jest ona przeznaczona dla szpitali i dostawców opieki zdrowotnej. Umożliwia zarządzanie i sterowanie kosztami opieki zdrowotnej przez zapobieganie chorobom i zarządzanie nimi. Informacje o używanych danych i modelu czasu pobytu w szpitalu możesz znaleźć w podręczniku wdrażania rozwiązania. Korzystając z tych wyników, szpitale mogą optymalizować systemy zarządzania opieką i kierować zasoby kliniczne do pacjentów z pilniejszymi potrzebami. Wiedza o obsługiwanych przez nie społecznościach uzyskana przez raportowanie stanu zdrowia populacji może ułatwić szpitalom przejście od płatności za usługę do opieki opartej na wartości, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i poprawieniu jakości obsługi.

Population Health Management for HealthcarePopulation Health Management is an important tool that is increasingly being used by health care providers to manage and control the escalating costs. The crux of Population Health Management is to use data to improve health outcomes. Tracking, monitoring, and bench marking are the three bastions of Population Health Management, aimed at improving clinical and health outcomes while managing and reducing cost.

Zrzeczenie odpowiedzialności

© 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Te informacje są udostępniane w stanie „jak są” i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w związku z informacjami przedstawionymi tutaj. Do wygenerowania rozwiązania wykorzystano dane innej firmy. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie praw innych, w tym za uzyskanie odpowiednich licencji i postępowanie zgodnie z nimi przy tworzeniu podobnych zbiorów danych.

Population Health Management for HealthcarePopulation Health Management is an important tool that is increasingly being used by health care providers to manage and control the escalating costs. The crux of Population Health Management is to use data to improve health outcomes. Tracking, monitoring, and bench marking are the three bastions of Population Health Management, aimed at improving clinical and health outcomes while managing and reducing cost.