Zarządzanie stanem zdrowia populacji dla służby zdrowia

Zarządzanie stanem zdrowia populacji to ważne narzędzie, które jest coraz częściej używane przez dostawców opieki zdrowotnej w celu kontrolowania rosnących kosztów i zarządzania nimi. Podstawą zarządzania stanem zdrowia populacji jest używanie danych do poprawiania wyników opieki zdrowotnej. Śledzenie, monitorowanie i ocenianie to trzy filary zarządzania stanem zdrowia populacji, których funkcją jest poprawa wyników opieki klinicznej i zdrowotnej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i zarządzaniu nimi.

W tym rozwiązaniu zostaną użyte kliniczne i socjoekonomiczne dane pacjentów generowane przez szpitale w celu raportowania stanu zdrowia populacji. Jako przykład aplikacji uczenia maszynowego z zarządzaniem stanem zdrowia populacji używany jest model przewidujący długość pobytu w szpitalu. Jest ona przeznaczona dla szpitali i dostawców opieki zdrowotnej. Umożliwia zarządzanie i sterowanie kosztami opieki zdrowotnej przez zapobieganie chorobom i zarządzanie nimi. Informacje o używanych danych i modelu czasu pobytu w szpitalu możesz znaleźć w podręczniku wdrażania rozwiązania. Korzystając z tych wyników, szpitale mogą optymalizować systemy zarządzania opieką i kierować zasoby kliniczne do pacjentów z pilniejszymi potrzebami. Wiedza o obsługiwanych przez nie społecznościach uzyskana przez raportowanie stanu zdrowia populacji może ułatwić szpitalom przejście od płatności za usługę do opieki opartej na wartości, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i poprawieniu jakości obsługi.

Zarządzanie stanem zdrowia populacji dla służby zdrowiaZarządzanie stanem zdrowia populacji to ważne narzędzie, które jest coraz częściej używane przez dostawców opieki zdrowotnej w celu kontrolowania rosnących kosztów i zarządzania nimi. Podstawą zarządzania stanem zdrowia populacji jest używanie danych do poprawiania wyników opieki zdrowotnej. Śledzenie, monitorowanie i ocenianie to trzy filary zarządzania stanem zdrowia populacji, których funkcją jest poprawa wyników opieki klinicznej i zdrowotnej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i zarządzaniu nimi.

Zrzeczenie odpowiedzialności

© 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Te informacje są udostępniane w stanie „jak są” i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w związku z informacjami przedstawionymi tutaj. Do wygenerowania rozwiązania wykorzystano dane innej firmy. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie praw innych, w tym za uzyskanie odpowiednich licencji i postępowanie zgodnie z nimi przy tworzeniu podobnych zbiorów danych.

Zarządzanie stanem zdrowia populacji dla służby zdrowiaZarządzanie stanem zdrowia populacji to ważne narzędzie, które jest coraz częściej używane przez dostawców opieki zdrowotnej w celu kontrolowania rosnących kosztów i zarządzania nimi. Podstawą zarządzania stanem zdrowia populacji jest używanie danych do poprawiania wyników opieki zdrowotnej. Śledzenie, monitorowanie i ocenianie to trzy filary zarządzania stanem zdrowia populacji, których funkcją jest poprawa wyników opieki klinicznej i zdrowotnej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i zarządzaniu nimi.