Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Spersonalizowane rozwiązania marketingowe

Spersonalizowany marketing jest niezbędny, jeśli chcesz zbudować bazę lojalnych klientów i utrzymać zyskowność. Docieranie do klientów i ich angażowanie jest dziś trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a oferty ogólne można łatwo pominąć lub zignorować. Bieżące systemy marketingowe nie korzystają z zalet danych, co mogłoby pomóc rozwiązań ten problem.

Pracownicy działów marketingu mogą używać inteligentnych systemów i analizować ogromne ilości danych, aby dostarczać poszczególnym użytkownikom spersonalizowane, odpowiadające im oferty, eliminując zamieszanie i zwiększając zaangażowanie. Na przykład sprzedawcy detaliczni mogą przygotowywać oferty i zawartość w oparciu o unikatowe zainteresowania i preferencje poszczególnych klientów, dzięki czemu produkty będą przedstawiane osobom, które najprawdopodobniej je kupią.

Personalizując swoje oferty, dostarczasz zindywidualizowane środowisko każdemu aktualnemu i potencjalnemu klientowi. Zwiększa to ich zaangażowanie, przyspiesza konwersję klientów, a także poprawia wartość w okresie eksploatacji oraz okres przechowywania.

Spersonalizowane rozwiązania marketingoweZnajdź technologię niezbędną do wprowadzenia produktów na rynek przy użyciu ofert spersonalizowanych. Spersonalizuj działania marketingowe w celu uzyskiwania lepszych reakcji klientów przy użyciu szczegółowych danych big data.Cosmos DB(Azure Services)DashboardBrowserAzureStream Analytics (NearReal-Time Aggregates)Input EventsEvent HubColdStartProduct AffinityMaching Learning(Product Affinity)RawStream DataPersonalized OfferLogic

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Event Hubs

Usługa Event Hubs pozyskuje pierwotne dane strumienia kliknięć z usługi Functions i przekazuje je do usługi Stream Analytics.

Stream Analytics

Usługa Stream Analytics agreguje kliknięcia w czasie zbliżonym do rzeczywistego według produktu, oferty i użytkownika w celu zapisania w usłudze Azure Cosmos DB oraz archiwizuje pierwotne dane strumienia kliknięć w usłudze Azure Storage.

Azure Cosmos DB

Usługa Azure Cosmos DB służy do przechowywania zagregowanych danych dotyczących kliknięć według użytkownika, produktu i oferty oraz informacji o profilu użytkownika.

Storage

Usługa Azure Storage przechowuje zarchiwizowane pierwotne dane strumienia kliknięć z usługi Stream Analytics.

Functions

Usługa Azure Functions pobiera dane strumienia kliknięć użytkownika z witryny internetowej i odczytuje historię istniejącego użytkownika z usługi Azure Cosmos DB. Dane te są następnie przepuszczane przez usługę internetową Machine Learning lub używane razem z danymi zimnego startu w usłudze Redis Cache w celu uzyskiwania ocen zainteresowania produktami. Oceny zainteresowania produktami są używane wraz z logiką spersonalizowanych ofert w celu określenia najodpowiedniejszej oferty do zaprezentowania użytkownikowi.

Machine Learning Studio

Usługa Machine Learning pomaga łatwo projektować, testować i operacjonalizować rozwiązania do analizy predykcyjnej w chmurze, a także nimi zarządzać.

Redis Cache

Usługa Redis Cache przechowuje wstępnie obliczone wyniki zainteresowania produktami (zimny start) dla użytkowników bez historii.

Power BI

Usługa Power BI wizualizuje dane aktywności użytkowników oraz zaprezentowane oferty przez wczytanie danych z usługi Cosmos DB.

Powiązane architektury rozwiązań