Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Optymalizowanie marketingu przy użyciu uczenia maszynowego

Kampanie marketingowe to więcej niż tylko dostarczanie wiadomości; ważny jest również moment i sposób ich dostarczenia. Bez opartego na danych analitycznego podejścia możliwości związane z kampanią mogą zostać łatwo przeoczone lub mogą wystąpić problemy z uruchomieniem kampanii.

Dzięki uczeniu maszynowemu wspieranemu przez historyczne dane kampanii to rozwiązanie pomaga przewidzieć reakcje klienta i zaleca optymalizowany plan łączenia z potencjalnymi klientami — w tym najlepszy kanał do użycia (wiadomość e-mail, wiadomość SMS, niezapowiedziany kontakt telefoniczny itd.), najlepszy dzień tygodnia oraz najlepszą porę dnia.

Optymalizowanie kampanii przy użyciu uczenia maszynowego usprawnia pracę z potencjalnymi klientami i generowanie przychodów, a także może spowodować uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji marketingowych.

W tym rozwiązaniu usługi R Services programu SQL Server zapewniają zasoby obliczeniowe dla danych, uruchamiając kod R na komputerze hostującym bazę danych.

Wdrażanie na platformie Azure

Użyj poniższego wstępnie utworzonego szablonu, aby wdrożyć tę architekturę na platformie Azure

Wdrażanie na platformie Azure

Wyświetl wdrożone rozwiązanie

Power BI SQL Database Machine Learning

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Usługi R Services programu SQL Server

Program SQL Server przechowuje dane kampanii i potencjalnych klientów. Analiza na podstawie języka R zapewnia szkolenie oraz dostęp do przewidywanych modeli i wyników do użycia z wykorzystaniem języka R.

Machine Learning Studio

Usługa Machine Learning pomaga łatwo projektować, testować i operacjonalizować rozwiązania do analizy predykcyjnej w chmurze, a także nimi zarządzać.

Power BI

Usługa Power BI udostępnia interaktywny pulpit nawigacyjny z funkcją wizualizacji, która korzysta z danych przechowywanych w programie SQL Server w celu ułatwienia podejmowania decyzji związanych z prognozami.

Powiązane architektury rozwiązań

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Prognozowanie zapotrzebowania i optymalizacja ceny na potrzeby marketingu

Przewiduj przyszły popyt wśród klientów i optymalizuj cennik, aby zmaksymalizować zyskowność przy użyciu danych big data i zaawansowanych usług analitycznych platformy Microsoft Azure.

Dowiedz się więcej
Cosmos DB (Azu r e Se r vices) Dashb o a r d B r owser Azu r e S t r eam Anal y tics (Near R eal-Time Agg r ega t es) Input E v ents E v ent Hub Cold S ta r t P r oduct Affinity Maching Lea r ning (P r oduct Affinity) Raw S t r eam Data P e r sonalized Offer Logic

Spersonalizowane rozwiązania marketingowe

Znajdź technologię niezbędną do wprowadzenia produktów na rynek przy użyciu ofert spersonalizowanych. Spersonalizuj działania marketingowe w celu uzyskiwania lepszych reakcji klientów przy użyciu szczegółowych danych big data.

Dowiedz się więcej