Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Optymalizowanie marketingu przy użyciu uczenia maszynowego

Kampanie marketingowe to więcej niż tylko dostarczanie wiadomości; ważny jest również moment i sposób ich dostarczenia. Bez opartego na danych analitycznego podejścia możliwości związane z kampanią mogą zostać łatwo przeoczone lub mogą wystąpić problemy z uruchomieniem kampanii.

Dzięki uczeniu maszynowemu wspieranemu przez historyczne dane kampanii to rozwiązanie pomaga przewidzieć reakcje klienta i zaleca optymalizowany plan łączenia z potencjalnymi klientami — w tym najlepszy kanał do użycia (wiadomość e-mail, wiadomość SMS, niezapowiedziany kontakt telefoniczny itd.), najlepszy dzień tygodnia oraz najlepszą porę dnia.

Optymalizowanie kampanii przy użyciu uczenia maszynowego usprawnia pracę z potencjalnymi klientami i generowanie przychodów, a także może spowodować uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji marketingowych.

W tym rozwiązaniu usługi R Services programu SQL Server zapewniają zasoby obliczeniowe dla danych, uruchamiając kod R na komputerze hostującym bazę danych.

Optymalizowanie marketingu przy użyciu uczenia maszynowegoDowiedz się, jak przy użyciu programu SQL Server 2016 z usługami R Services utworzyć model uczenia maszynowego w celu optymalizowania kampanii marketingowych i zarządzania nimi.Power BI SQL DatabaseMachine Learning

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Usługi R Services programu SQL Server

Program SQL Server przechowuje dane kampanii i potencjalnych klientów. Analiza na podstawie języka R zapewnia szkolenie oraz dostęp do przewidywanych modeli i wyników do użycia z wykorzystaniem języka R.

Machine Learning Studio

Usługa Machine Learning pomaga łatwo projektować, testować i operacjonalizować rozwiązania do analizy predykcyjnej w chmurze, a także nimi zarządzać.

Power BI

Usługa Power BI udostępnia interaktywny pulpit nawigacyjny z funkcją wizualizacji, która korzysta z danych przechowywanych w programie SQL Server w celu ułatwienia podejmowania decyzji związanych z prognozami.

Powiązane architektury rozwiązań