Architektura rozwiązania: Optimize marketing with machine learning

Marketing campaigns are about more than the message being delivered; when and how that message is delivered is just as important. Without a data-driven, analytical approach, campaigns can easily miss opportunities or struggle to gain traction.

Through machine learning informed by historical campaign data, this solution helps predict customer responses and recommends an optimized plan for connecting with your leads—including the best channel to use (by email, SMS, a cold call, etc.), the best day of the week, and the best time of the day.

Optimizing your campaigns with machine learning helps improve both sales leads and revenue generation and can provide strong ROI for your marketing investment.

In this solution, SQL Server R Services brings the compute to the data by running R on the computer that hosts the database.

Wdrażanie na platformie Azure

Użyj poniższego wstępnie utworzonego szablonu, aby wdrożyć tę architekturę na platformie Azure

Wdrażanie na platformie Azure
Power BI SQL Database Machine Learning

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

SQL Server R Services

SQL Server stores the campaign and lead data. R-based analytics provide training and predicted models and predicted results for consumption using R.

Machine Learning

Machine Learning helps you easily design, test, operationalize, and manage predictive analytics solutions in the cloud.

Power BI

Power BI provides an interactive dashboard with visualization that uses data stored in SQL Server to drive decisions on the predictions.

Powiązane architektury rozwiązań

Prognozowanie zapotrzebowania i optymalizacja ceny na potrzeby marketingu

Przewiduj przyszły popyt wśród klientów i optymalizuj cennik, aby zmaksymalizować zyskowność przy użyciu danych big data i zaawansowanych usług analitycznych platformy Microsoft Azure.

Dowiedz się więcej

Spersonalizowane rozwiązania marketingowe

Znajdź technologię niezbędną do wprowadzenia produktów na rynek przy użyciu ofert spersonalizowanych. Spersonalizuj działania marketingowe w celu uzyskiwania lepszych reakcji klientów przy użyciu szczegółowych danych big data.

Dowiedz się więcej

Prosta witryna sieci Web marketingu cyfrowego

W prosty sposób rozpocznij pracę z systemem zarządzania zawartością, który umożliwi prostą obsługę wiadomości w witrynie sieci Web w czasie rzeczywistym w przeglądarce, nawet bez znajomości kodowania.

Dowiedz się więcej