Pomiń nawigację

Proces dodawania klientów obsługiwany przez architekturę bezserwerową

To rozwiązanie przedstawia proces biznesowy dodawania klientów. Ta architektura bezserwerowa umożliwia tworzenie i uruchamianie aplikacji bez zajmowania się podstawową infrastrukturą oraz zarządzaniem nią i utrzymaniem. Korzystając z niej, można znacznie zwiększyć wydajność deweloperów.

HTTP Request API Management Cognitive ServicesFace API PowerBI MailChimp CosmosDB Dynamics 365 4 2 5 6 3 Customer 1

Informacje o nowym kliencie są ogłaszane w punkcie końcowym sieci Web.

Zdjęcie klienta jest ogłaszane w interfejsie API rozpoznawania twarzy w usługach Cognitive Services. Interfejs API rozpoznawania twarzy kojarzy zdjęcie i nazwę klienta.

Informacje o kliencie są rejestrowane w usłudze Dynamics 365 lub innym systemie CRM.

Informacje o nowym kliencie są wysyłane do usługi Power BI.

Informacje o kliencie są dodawane do listy adresowej (MailChimp).

Rozwiązanie rejestruje członka w usłudze SQL Database.

  1. 1 Informacje o nowym kliencie są ogłaszane w punkcie końcowym sieci Web.
  2. 2 Zdjęcie klienta jest ogłaszane w interfejsie API rozpoznawania twarzy w usługach Cognitive Services. Interfejs API rozpoznawania twarzy kojarzy zdjęcie i nazwę klienta.
  3. 3 Informacje o kliencie są rejestrowane w usłudze Dynamics 365 lub innym systemie CRM.
  1. 4 Informacje o nowym kliencie są wysyłane do usługi Power BI.
  2. 5 Informacje o kliencie są dodawane do listy adresowej (MailChimp).
  3. 6 Rozwiązanie rejestruje członka w usłudze SQL Database.

Wytyczne dotyczące implementacji

Linki po prawej stronie zapewniają dostęp do szczegółowych wskazówek biznesowych dotyczących poruszania się po określonym obszarze architektury.

Informacje o produktach

Linki po prawej stronie zapewniają dostęp do dokumentacji dotyczącej wdrażania niektórych produktów i zarządzania nimi.

Powiązane architektury rozwiązań

1 2 3 4 5

Nowoczesny portal obsługi klienta bazujący na elastycznym procesie biznesowym

To rozwiązanie przedstawia proces biznesowy monitorowania opinii klientów i reagowania na nie. W tej architekturze pokazano, jak łatwo połączyć wiele systemów biznesowych w celu usprawnienia obsługi klientów.