Nowoczesny magazyn danych

Nowoczesny magazyn danych umożliwia łatwe łączenie wszystkich typów danych o dowolnej skali oraz udostępnia wszystkim użytkownikom szczegółowe informacje za pomocą analitycznych pulpitów nawigacyjnych, raportów operacyjnych i analizy zaawansowanej.

Moderne datalagerEt moderne datalager lar deg samle alle data av enhver størrelse enkelt, og få innsikt gjennom analytiske dashbord, driftsrapporter eller avansert analyse for alle brukerne dine.12345

Połącz wszystkie swoje dane — strukturalne, nie mające określonej struktury i częściowo ustrukturyzowane (dzienniki, pliki i multimedia) — przy użyciu usług Azure Data Factory i Azure Blob Storage.

Wykorzystaj dane z usługi Azure Blob Storage w celu przeprowadzenia skalowalnej analizy w usłudze Azure Databricks i uzyskania oczyszczonych oraz przekształconych danych.

Oczyszczone i przekształcone dane można przenieść do usługi Azure Synapse Analytics i połączyć z istniejącymi danymi ze strukturą, tworząc jedno centrum dla wszystkich danych. Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure Synapse Analytics, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.

Twórz raporty operacyjne i analityczne pulpity nawigacyjne bazujące na usłudze Azure Data Warehouse, aby na podstawie danych uzyskać szczegółowe informacje, a następnie skorzystaj z usług Azure Analysis Services w celu udostępnienia tych informacji użytkownikom końcowym.

Uruchamiaj zapytania ad hoc bezpośrednio na danych z usługi Azure Databricks.

  1. 1 Połącz wszystkie swoje dane — strukturalne, nie mające określonej struktury i częściowo ustrukturyzowane (dzienniki, pliki i multimedia) — przy użyciu usług Azure Data Factory i Azure Blob Storage.
  2. 2 Wykorzystaj dane z usługi Azure Blob Storage w celu przeprowadzenia skalowalnej analizy w usłudze Azure Databricks i uzyskania oczyszczonych oraz przekształconych danych.
  3. 3 Oczyszczone i przekształcone dane można przenieść do usługi Azure Synapse Analytics i połączyć z istniejącymi danymi ze strukturą, tworząc jedno centrum dla wszystkich danych. Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure Synapse Analytics, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
  1. 4 Twórz raporty operacyjne i analityczne pulpity nawigacyjne bazujące na usłudze Azure Data Warehouse, aby na podstawie danych uzyskać szczegółowe informacje, a następnie skorzystaj z usług Azure Analysis Services w celu udostępnienia tych informacji użytkownikom końcowym.
  2. 5 Uruchamiaj zapytania ad hoc bezpośrednio na danych z usługi Azure Databricks.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics to szybki, elastyczny i zaufany magazyn danych w chmurze umożliwiający elastyczne i niezależne skalowanie, obliczanie oraz przechowywanie danych dzięki architekturze równoległego przetwarzania ogromnej ilości danych.

Data Factory

Azure Data Factory to usługa integracji danych hybrydowych, która umożliwia tworzenie, planowanie i organizowanie przepływów pracy usługi ETL/ELT.

Azure Blob Storage

Usługa Azure Blob Storage to wysoce skalowalny magazyn obiektów, w którym można łatwo i tanio przechowywać dowolny typ danych bez określonej struktury — obrazy, wideo, audio, dokumenty i inne.

Azure Databricks

Usługa Azure Databricks to szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na platformie Apache Spark.

Azure Analysis Services

Azure Analysis Services to aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa, który umożliwia pewne definiowanie, wdrażanie, testowanie i dostarczanie rozwiązań do analizy biznesowej.

Power BI to zestaw narzędzi do analityki biznesowej umożliwiający dostarczanie szczegółowych informacji w całej organizacji. Łącz się z setkami źródeł danych, upraszczaj przygotowywanie danych i przeprowadzaj analizy ad-hoc. Twórz piękne raporty, a następnie publikuj je, aby inne osoby w organizacji mogły skorzystać z nich w Internecie lub na swoich urządzeniach przenośnych.

Powiązane architektury rozwiązań

SanntidsanalyseFå innsikt fra direkte datastrømmer, enkelt. Samle data kontinuerlig fra hvilke som helst IoT-enheter eller logger fra klikkstrømmene til nettsteder og behandle dem i nær sanntid.12345678

Analiza w czasie rzeczywistym

Łatwo uzyskuj szczegółowe informacje z danych przesyłanych strumieniowo na żywo. Przechwytuj ciągle dane z dowolnego urządzenia IoT lub z dzienników ze strumienia kliknięć z witryn internetowych i przetwarzaj je niemal w czasie rzeczywistym.

Avanserte analyser av store dataTransformer dataene dine til handlekraftig innsikt ved å bruke de beste maskinlæringsverktøyene i klassen. Med denne arkitekturen kan du kombinere data i enhver skala og utvikle og distribuere tilpassede maskinlæringsmodeller i stor skala.1234567

Zaawansowana analiza danych big data

Przekształcaj dane w szczegółowe informacje wskazujące czynności do wykonania przy użyciu najlepszych w swojej klasie narzędzi do uczenia maszynowego. Ta architektura umożliwia łączenie dowolnych danych w dowolnej skali oraz tworzenie i wdrażanie niestandardowych modeli uczenia maszynowego w dużej skali.