Bezproblemowa migracja istniejących aplikacji

Możesz łatwo przeprowadzić migrację istniejącej aplikacji do kontenerów i uruchamiać ją w ramach usługi Azure Kubernetes Service. Kontroluj dostęp dzięki integracji z usługą Azure Active Directory i korzystaj z usług platformy Azure objętych umową SLA, na przykład Azure Database for MySQL z usługą OSBA (Open Service Broker for Azure), do obsługi danych.

Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345

Użytkownik konwertuje istniejącą aplikację na kontenery i publikuje obrazy kontenerów w usłudze Azure Container Registry

Korzystając z witryny Azure Portal lub wiersza polecenia, użytkownik wdraża kontenery na klastrach AKS

Dostęp do zasobów usługi AKS jest kontrolowany za pomocą usługi Azure Active Directory

Z łatwością uzyskuj dostęp do usług platformy Azure objętych umową SLA, takich jak Azure Database for MySQL, przy użyciu usługi OSBA (Open Service Broker for Azure)

Opcjonalnie usługę AKS można wdrożyć za pomocą sieci wirtualnej VNET

  1. 1 Użytkownik konwertuje istniejącą aplikację na kontenery i publikuje obrazy kontenerów w usłudze Azure Container Registry
  2. 2 Korzystając z witryny Azure Portal lub wiersza polecenia, użytkownik wdraża kontenery na klastrach AKS
  3. 3 Dostęp do zasobów usługi AKS jest kontrolowany za pomocą usługi Azure Active Directory
  1. 4 Z łatwością uzyskuj dostęp do usług platformy Azure objętych umową SLA, takich jak Azure Database for MySQL, przy użyciu usługi OSBA (Open Service Broker for Azure)
  2. 5 Opcjonalnie usługę AKS można wdrożyć za pomocą sieci wirtualnej VNET