Uproszczone wdrażanie aplikacji opartych na mikrousługach i zarządzanie nimi

Skorzystaj z usługi AKS, aby uprościć wdrażanie architektury opartej na mikrousługach i zarządzanie nią. Usługa AKS optymalizuje skalowanie w poziomie, mechanizm samonaprawiania, równoważenie obciążenia i zarządzanie wpisami tajnymi.

Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778

Deweloper używa środowiska IDE, takiego jak program Visual Studio, aby zatwierdzić zmiany w usłudze GitHub

Usługa GitHub wyzwala nową kompilację w usłudze Azure DevOps

Usługa Azure DevOps pakuje mikrousługi jako kontenery i wypychają je do usługi Azure Container Registry

Kontenery są wdrażane w klastrze usługi AKS

Użytkownicy uzyskują dostęp do usług za pośrednictwem aplikacji i witryny internetowej

Dostęp do zasobów jest zabezpieczany za pomocą usługi Azure Active Directory

Mikrousługi przechowują i pobierają informacje przy użyciu baz danych

Administrator uzyskuje dostęp za pomocą osobnego portalu administratora

  1. 1 Deweloper używa środowiska IDE, takiego jak program Visual Studio, aby zatwierdzić zmiany w usłudze GitHub
  2. 2 Usługa GitHub wyzwala nową kompilację w usłudze Azure DevOps
  3. 3 Usługa Azure DevOps pakuje mikrousługi jako kontenery i wypychają je do usługi Azure Container Registry
  4. 4 Kontenery są wdrażane w klastrze usługi AKS
  1. 5 Użytkownicy uzyskują dostęp do usług za pośrednictwem aplikacji i witryny internetowej
  2. 6 Dostęp do zasobów jest zabezpieczany za pomocą usługi Azure Active Directory
  3. 7 Mikrousługi przechowują i pobierają informacje przy użyciu baz danych
  4. 8 Administrator uzyskuje dostęp za pomocą osobnego portalu administratora