Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Architektura koncepcyjna: Aplikacja Umbraco CMS dla witryn o średnim i dużym ruchu

Aplikacja sieci Web Medium Umbraco CMS skonfigurowana pod kątem skalowania i zoptymalizowana dla witryn o dużym ruchu. Korzysta ona z dwóch aplikacji sieci Web (jednej dla aplikacji frontonu i jednej dla aplikacji zaplecza) wdrożonych w jednym regionie z włączonym skalowaniem automatycznym.

To rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o następujące usługi zarządzane Azure: Baza danych SQL, Magazyn, Usługa Application Insights w programie Visual Studio, Pamięć podręczna Redis. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działa.

Twoje szacowanie

$111.817821

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

Wdrażanie na platformie Azure

Użyj poniższego wstępnie utworzonego szablonu, aby wdrożyć tę architekturę na platformie Azure

Wdrażanie na platformie Azure

Wyświetl źródło szablonu

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Aplikacje sieci Web

Uruchom aplikację Umbraco CMS w funkcji Web Apps usługi Azure App Service i oddziel aplikację frontonu od aplikacji zaplecza. Aplikację frontonu należy skonfigurować do skalowania wraz ze wzrostem wykorzystania witryny.

Baza danych SQL

Przechowuj zawartość witryny w usłudze Azure SQL Database. Aplikacje sieci Web zaplecza i frontonu będą używać tej samej bazy danych. Korzystaj z funkcji usługi Azure SQL Database, takich jak kopie zapasowe i wysoka dostępność.

Magazyn

Przechowuj wszystkie nośniki w usłudze Azure Storage, aby zmniejszyć liczbę operacji wejścia/wyjścia na serwerze plików aplikacji sieci Web i podnieść wydajność.

Usługa Application Insights w programie Visual Studio

Wykrywaj problemy, diagnozuj awarie i śledź wykorzystanie aplikacji sieci Web dzięki usłudze Application Insights. Podejmuj świadome decyzje przez cały cykl projektowania.

Pamięć podręczna Redis

Przechowuj stan sesji i wyjściową pamięć podręczną w usłudze Azure Redis Cache, aby podnieść wydajność i zmniejszyć obciążenie frontonów sieci Web.

Powiązane architektury rozwiązań