Architektura rozwiązania: Skalowalna aplikacja sieci Web Umbraco CMS

Aplikacja sieci Web Medium Umbraco CMS skonfigurowana pod kątem skalowania i zoptymalizowana dla witryn o dużym ruchu. Korzysta ona z dwóch aplikacji sieci Web (jednej dla aplikacji frontonu i jednej dla aplikacji zaplecza) wdrożonych w jednym regionie z włączonym skalowaniem automatycznym.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Azure SQL Database, Magazyn, Application Insights oraz Redis Cache. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Browser S torage (media, logs, and backup files) Application Insights R edis Cache (Session state and output cache) SQL Database (Umbraco DB and Session state DB) W eb App (Umbraco Frontend) W eb App (Umbraco Admin)

Twoje szacowanie

$112.888 Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

Wdrażanie na platformie Azure

Użyj poniższego wstępnie utworzonego szablonu, aby wdrożyć tę architekturę na platformie Azure

Wdrażanie na platformie Azure

Wyświetl źródło szablonu

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Web Apps

Uruchom aplikację Umbraco CMS w funkcji Web Apps usługi Azure App Service z aplikacją frontonu i aplikacją zaplecza działającą w ramach tej samej aplikacji.

Azure SQL Database

Przechowuj zawartość witryny w usłudze Azure SQL Database. Aplikacje sieci Web zaplecza i frontonu używają tej samej bazy danych. Korzystaj z funkcji usługi Azure SQL Database, takich jak kopie zapasowe i wysoka dostępność.

Magazyn

Przechowuj wszystkie nośniki w usłudze Azure Storage, aby zmniejszyć liczbę operacji wejścia/wyjścia na serwerze plików aplikacji sieci Web i podnieść wydajność.

Application Insights

Wykrywaj problemy, diagnozuj awarie i śledź wykorzystanie aplikacji sieci Web dzięki usłudze Application Insights. Podejmuj świadome decyzje przez cały cykl projektowania.

Redis Cache

Przechowuj stan sesji i wyjściową pamięć podręczną w usłudze Azure Redis Cache, aby podnieść wydajność i zmniejszyć obciążenie frontonów sieci Web.