Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Skalowalna aplikacja sieci Web Umbraco CMS

Aplikacja sieci Web Medium Umbraco CMS skonfigurowana pod kątem skalowania i zoptymalizowana dla witryn o dużym ruchu. Korzysta ona z dwóch aplikacji sieci Web (jednej dla aplikacji frontonu i jednej dla aplikacji zaplecza) wdrożonych w jednym regionie z włączonym skalowaniem automatycznym.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Azure SQL Database, Storage, Application Insights oraz Redis Cache. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Browser S torage (media, logs, and backup files) Application Insights R edis Cache (Session state and output cache) SQL Database (Umbraco DB and Session state DB) W eb App (Umbraco Frontend) W eb App (Umbraco Admin)

Wdrażanie na platformie Azure

Użyj poniższego wstępnie utworzonego szablonu, aby wdrożyć tę architekturę na platformie Azure

Wdrażanie na platformie Azure

Wyświetl źródło szablonu

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Web Apps

Uruchom aplikację Umbraco CMS w funkcji Web Apps usługi Azure App Service z aplikacją frontonu i aplikacją zaplecza działającą w ramach tej samej aplikacji.

Azure SQL Database

Przechowuj zawartość witryny w usłudze Azure SQL Database. Aplikacje sieci Web zaplecza i frontonu używają tej samej bazy danych. Korzystaj z funkcji usługi Azure SQL Database, takich jak kopie zapasowe i wysoka dostępność.

Storage

Przechowuj wszystkie nośniki w usłudze Azure Storage, aby zmniejszyć liczbę operacji wejścia/wyjścia na serwerze plików aplikacji sieci Web i podnieść wydajność.

Application Insights

Wykrywaj problemy, diagnozuj awarie i śledź wykorzystanie aplikacji sieci Web dzięki usłudze Application Insights. Podejmuj świadome decyzje przez cały cykl projektowania.

Redis Cache

Przechowuj stan sesji i wyjściową pamięć podręczną w usłudze Azure Redis Cache, aby podnieść wydajność i zmniejszyć obciążenie frontonów sieci Web.