Szkolenie modeli uczenia maszynowego w usłudze AKS

Szkolenie modeli na podstawie dużych zestawów danych to skomplikowane zadanie wymagające użycia wielu zasobów. Skorzystaj ze znanych narzędzi, takich jak TensorFlow i Kubeflow, aby uprościć szkolenie modeli uczenia maszynowego. Modele uczenia maszynowego zostaną uruchomione w klastrach usługi AKS, których działanie opiera się na maszynach wirtualnych z obsługą procesora GPU.

Machine Learning model training with AKSMachine Learning model training with AKS123456

Pakowanie modelu uczenia maszynowego do kontenera i publikowanie w usłudze ACR

Usługa Azure Blob Storage hostuje zestawy danych treningowych i wytrenowane modele

Użyj narzędzia Kubeflow, aby wdrożyć zadanie trenowania w usłudze AKS; rozproszone zadanie trenowania w usłudze AKS zawiera serwery parametrów i węzły procesów roboczych

Udostępniaj model produkcyjny za pomocą narzędzia Kubeflow, promując spójne środowisko na potrzeby testowania, kontroli i produkcji

Usługa AKS obsługuje maszyny wirtualne z obsługą procesorów GPU

Deweloperzy mogą opracowywać funkcje wykonujące zapytania o model działający w klastrze usługi AKS

  1. 1 Pakowanie modelu uczenia maszynowego do kontenera i publikowanie w usłudze ACR
  2. 2 Usługa Azure Blob Storage hostuje zestawy danych treningowych i wytrenowane modele
  3. 3 Użyj narzędzia Kubeflow, aby wdrożyć zadanie trenowania w usłudze AKS; rozproszone zadanie trenowania w usłudze AKS zawiera serwery parametrów i węzły procesów roboczych
  1. 4 Udostępniaj model produkcyjny za pomocą narzędzia Kubeflow, promując spójne środowisko na potrzeby testowania, kontroli i produkcji
  2. 5 Usługa AKS obsługuje maszyny wirtualne z obsługą procesorów GPU
  3. 6 Deweloperzy mogą opracowywać funkcje wykonujące zapytania o model działający w klastrze usługi AKS