Pomiń nawigację

Ocenianie ryzyka pożyczek przy użyciu programu SQL Server

Używając programu SQL Server 2016 z usługami R Services, instytucja udzielająca pożyczek może stosować analizę predykcyjną w celu zmniejszenia liczby pożyczek oferowanych osobom, które najprawdopodobniej ich nie spłacą. Zwiększa to rentowność portfela pożyczek.

Risco de crédito financeiro com o SQL ServerAo usar o SQL Server 2016 com R Services, uma instituição de crédito pode tirar proveito da análise preditiva para reduzir o número de empréstimos que eles oferecem a tomadores de empréstimos mais propensos a inadimplência, aumentando a lucratividade de seu portfólio de empréstimos.

Zrzeczenie odpowiedzialności

© 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Te informacje są udostępniane w stanie „jak są” i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w związku z informacjami przedstawionymi tutaj. Do wygenerowania rozwiązania wykorzystano dane innej firmy. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie praw innych, w tym za uzyskanie odpowiednich licencji i postępowanie zgodnie z nimi przy tworzeniu podobnych zbiorów danych.

Risco de crédito financeiro com o SQL ServerAo usar o SQL Server 2016 com R Services, uma instituição de crédito pode tirar proveito da análise preditiva para reduzir o número de empréstimos que eles oferecem a tomadores de empréstimos mais propensos a inadimplência, aumentando a lucratividade de seu portfólio de empréstimos.

Powiązane architektury rozwiązań