Ciągła intergracja/ciągłe dostarczanie w języku Java za pomocą systemu Jenkins i usługi Azure Web Apps | Microsoft Azure

Usługa Azure App Service to szybka i prosta metoda tworzenia aplikacji internetowych za pomocą platform Java, Node, PHP i ASP.NET, a także wsparcie dla środowisk uruchomieniowych języków niestandardowych korzystających z platformy Docker. Potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usług aplikacji platformy Azure, pozwala szybciej dostarczać wartość klientom.

Ciągła intergracja/ciągłe dostarczanie w języku Java za pomocą systemu Jenkins i usługi Azure Web Apps | Microsoft AzureUsługa Azure App Service to szybka i prosta metoda tworzenia aplikacji internetowych za pomocą platform Java, Node, PHP i ASP.NET, a także wsparcie dla środowisk uruchomieniowych języków niestandardowych korzystających z platformy Docker. Potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usług aplikacji platformy Azure, pozwala szybciej dostarczać wartość klientom.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677

Zmień kod źródłowy aplikacji

Zatwierdź kod w usłudze GitHub

Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins

System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Container Instances dla dynamicznego agenta kompilacji

System Jenkins tworzy i zapisuje artefakt w usłudze Azure Storage

System Jenkins wdraża aplikację Java w usłudze Azure Web Apps wspieranej przez usługę Azure Database for MySQL

Usługa Azure App Insights dostarcza metryki wydajności aplikacji

Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia

  1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
  2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub
  3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins
  4. 4 System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Container Instances dla dynamicznego agenta kompilacji
  1. 5 System Jenkins tworzy i zapisuje artefakt w usłudze Azure Storage
  2. 6 System Jenkins wdraża aplikację Java w usłudze Azure Web Apps wspieranej przez usługę Azure Database for MySQL
  3. 7 Usługa Azure App Insights dostarcza metryki wydajności aplikacji
  4. 8 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia

Wytyczne dotyczące implementacji

Powiązane architektury rozwiązań